Naar onze kennisbank

Welkom bij vereniging BWT

De Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland is de vereniging voor iedereen die werkzaam is binnen of voor het Bouw- & Woningtoezicht in Nederland. Zij is de spreekbuis voor het vakgebied richting de Ministeries en andere belangenorganisaties zoals de VNG, Bouwend Nederland, Aedes, BNA, NL Ingenieurs en andere vakorganisaties.

Platform grote gemeenten

Platform grote gemeenten

Op 8 oktober 2009 is besloten om het Platform BWT Grote Gemeenten weer op te starten. Het bleek dat er binnen deze gemeenten de behoefte was om met elkaar van gedachte te wisselen over de actuele onderwerpen.

Open platform

Werkgroep gezondheid & energiezuinigheid

Werkgroep gezondheid & energiezuinigheid

Per 2011 is het IWB onder de Vereniging BWT Nederland gekomen.

De Werkgroep Gezondheid & Energiezuinigheid voorheen het IBW houdt zich bezig met alle bouwfysica aspecten

Open platform

Centraal overleg bouwconstructies

Centraal overleg bouwconstructies

Per 2010 is het Centraal Overleg Bouwconstructies onder de Vereniging gekomen.

Het COBc is een gezaghebbende organisatie op het specifieke domein van de constructieve veiligheid.

Open platform