BWT Congres 2016 “De Rol van BWT, Van Scheidsrechter tot Coach "

Datum: 27-10-2016
Starttijd: 10:00:00
Eindtijd: 16:00:00
Locatie: "De Heerlickheijd van Ermelo" te Ermelo
Kosten: Het congres is gratis voor alle individuele leden. Per gemeentelijk, geassocieerd lid of GOL mogen twee personen gratis deelnemen. Leden van het VVM en Provero betalen € 100,00 per persoon. Niet leden of extra deelnemers van een gemeente betalen € 375,00

Hoofdsponsor    

​Sponsoren

 

"De Rol van BWT, van Coach tot Scheidsrechter" 

Congresprogramma BWT congres

 

09:00 – 10:00 uur

Registratie deelnemers, ontvangst, informatiemarkt

 

 

10:00 – 10:10 uur

Opening door onze dagvoorzitter dagvoorzitter Frans Miggelbrink

10:10 – 10:25 uur

De rol van BWT. Onze Voorzitter Margreet Schotman over de rol van het BWT, de rol van de BWT-er en de rol van de Vereniging BWT.

10:25 – 10:50 uur

Vergunning en Vergunningvrij onder de Omgevingswet en Private Kwaliteitsborging
De AMvB’s onder de Omgevingswet zijn in concept bekend, maar wat er vergunningplichtig of vergunningvrij wordt, vinden we nog niet terug. Vanuit het Ministerie van I&M zal Maarten Engelberts en vanuit het ministerie van BZK zal Frederike Brouwer ons over deze voor ons vakgebied belangrijke onderdelen bijpraten. 

 

10:50 – 11:20 uur

Koffiepauze en Informatiemarkt

11:20 – 11:45 uur

 

Stroomversnelling, op weg naar een duurzame gebouwde omgeving.

Verduurzaming van onze bestaande woningvoorraad is één van de grootste bouwkundige opgaven waar we voor staan. Om onze klimaatdoelstellingen, een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050, te kunnen behalen moet er nog heel veel gebeuren. Leen van Dijke, voorzitter van Stroomversnelling, neemt ons mee in de uitdagingen die hiermee gemoeid zijn

11:45 – 12:30 uur

Van Scheidsrechter tot Coach: Björn Kuipers. In het veld heeft hij een zeer belangrijke rol. Hij kan het spel maken en breken. Maar naast scheidsrechter is hij ook coach, opvoeder, teamspeler en leider. In een boeiende presentatie laat Björn Kuipers, ons zien dat ook de BWT-er al deze rollen heeft.

12:30 – 13:30 uur

Lunchpauze en Informatiemarkt

13:30 – 14:30 uur

WORKSHOPS 1e ronde (keuze uit 10 workshops)

Zie voor de workshops hieronder

14:30 – 15:00 uur

Theepauze en Informatiemarkt

15:00 – 16:00 uur

WORKSHOPS 2e ronde (keuze uit 10 workshops)

Zie voor de workshops hieroder

16:00 – 16:05 uur

Informele afsluiting van het congres  op de informatiemarktdoor Wico Ankersmit directeur vereniging BWT Nederland 

16:05 – 17:00 uur

Naborrelen en netwerken

 

Inschrijving kan tot uiterlijk 20 oktober 2016. Aanmelden kan via de inschrijfpagina op www.vereniging-bwt.nl deze is ook te vinden via www.bwtinfo.nl . Zorg wel dat u snel inschrijft, wij hanteren per workshop een maximaal aantal inschrijvingen, waardoor in aanloop naar het congres, volgeboekte workshops worden gesloten. Indien u zich wilt aanmelden en de inschrijving is gesloten kunt u mailen naar info@bwtinfo.nl en dan komt u op de reservelijst.

De Workshops 2016      

U kunt een workshop kiezen uit blok 1 en een workshop uit blok 2. Per workshop geldt in verband met de beschikbare zaalgrootte een maximaal aantal inschrijvingen. 

Om u te helpen bij het kiezen voor de workshop die het meest geschikt is voor u, is achter de workshops met het aantal sterren aangegeven voor welke doelgroep de betreffende workshop het meest interessant is. Wijzigingen voorbehouden.

 

Blok 1 van 13:30 uur tot 14:30 uur

 

W1.1

 

Rondetafel Management : Mobiliteit en PKB

Rondetafelgesprek over het mobiliteitsvraagstuk van BWT bij de transformatie richting Private kwaliteitsborging. Onder leiding van Eric Houtman van PlanGarant en Wietze van der Schaaf van de Gemeente Ermelo

Plantoetsers **
Toezichth. **
Juristen/beleid. *
Constructeurs * 
RO/planologie **
Managers *****

W1.2

Besluit Bouwwerken Leefomgeving

In deze workshop worden de grootste verschillen tussen het Bouwbesluit en het Besluit Bouwwerken leefomgeving besproken, en wordt ingegaan op het anders toetsen van bouwplannen onder deze nieuwe AMvB door Johan van der Graaf en de werkgroep Omgevingswet van de VBWTN

Plantoetsers ****
Toezichth. ****
Juristen/beleid **
Constructeurs ***
RO/planologie *
Managers **

W1.3

​VOLDe Wet kwaliteitsborging: de politiek is er klaar voor, de bouw ook? VOL

U wordt bijgepraat over stand van zaken in de besluitvorming over Wkb, AMvB en MR door Gert-Jan van Leeuwen en Jeroen Bunschoten van het Instituut voor Bouwkwaliteit. Ook lichten zij het implementatieplan toe. ​Inschrijving gesloten

Plantoetsers ****
Toezichth. ****
Juristen/beleid ***
Constructeurs **
RO/planologie ***
Managers ****

W1.4

De meerwaarde van Sprinklers

Sprinklers worden steeds vaker toegepast in bouwwerken. Als gelijkwaardigheid of omdat de eigenaar er voor kiest ten behoud van zijn bouwwerk. In deze workshop krijgt u veel informatie over het nut, de rol en mogelijkheden van sprinklers door de specialist op dit gebied John van Lierop van VEBON-NOVB

Plantoetsers *****
Toezichth. ****
Juristen/beleid ***
Constructeurs **
RO/planologie **
Managers **

W1.5

De rol van gemeentelijk BWT bij woningen voor minder zelfredzame ouderen

Steeds meer ouderen blijven tot hun dood in hun woning wonen. Maar de regelgeving is hier niet op afgestemd. Met een handreiking Langer zelfstandig wonen heeft de gemeente een goed stuk gereedschap in handen om de bewustwording van de risico’s beter te beheersen. In deze workshop wordt het gebruik van de toolbox toegelicht door Ciska van den Andel van de gemeente Rotterdam en Maaike van Bussel projectleider langer zelfstandig wonen.

Plantoetsers *****
Toezichth. ****
Juristen/beleid ****
Constructeurs ***
RO/planologie **
Managers ***

 

W1.6

Werkgroep Integrale Handhaving van de Leefomgeving

Handhaving bestaande bouw wordt steeds belangrijker. Met de nieuwe Werkgroep in oprichting willen we vakbroeders samenbrengen om van elkaar te leren, kennis te delen en vooral ook gezamenlijk te kijken naar de uitdagingen. Heb je ook behoefte aan een netwerk van toezichthouders bestaande bouw, geef je dan op voor deze workshop. De oprichters zullen u meenemen in de doelstellingen en de wijze waarop de werkgroep aan de slag wil door Erik Bos en Jack van ’t Ende van de gemeente Apeldoorn 

Plantoetsers **
Toezichth. *****
Juristen/beleid ****
Constructeurs **
RO/planologie ****
Managers ***

 

W1.7

De controle van een ingediende EPC-berekening

Energetische kwaliteit wordt steeds belangrijker, echter hoe we de berekeningen moeten toetsen, en vooral hoe de kritische factoren er uit te halen is niet altijd duidelijk. In deze praktische workshop worden tips en trucs gegeven, en laten de experts van de werkgroep Gezondheid en Energiezuinigheid zien hoe zij de toets in de praktijk uitvoeren 

Plantoetsers *****
Toezichth. ****
Juristen/beleid **
Constructeurs ** RO/planologie **
Managers ***

 

W1.8

​VOLWat betekent de private kwaliteitsborging voor uw werkprocessen en dossiervorming? VOL

Roxit heeft de impact van de plannen rondom private kwaliteitsborging op de werking van haar software in beeld gebracht en wil deze resultaten graag met u delen. Het betrekken van private partijen bij toetsing en toezicht heeft namelijk behoorlijke impact op de werkprocessen, op de dossiervorming en op allerlei aan het bouwproces gerelateerde processen. Hendrik Jan Wolters van Roxit laat in deze workshop zien hoe is nagedacht over een toekomstgerichte oplossing waarbij ook rekening is gehouden met de Omgevingswet. ​Inschrijving gesloten

Plantoetsers ****
Toezichth. ****
Juristen/beleid ***
Constructeurs ** RO/planologie ***
Managers ***

W1.9

De toolbox sanering asbestdaken

Met de toolbox sanering asbestdaken heeft de Vereniging BWT een hulpmiddel ontwikkeld voor beleid en uitvoering van dit megaproject. Ruim 120 miljoen vierkante meter asbest moet voor 2024 worden gesaneerd, maar hoe inventariseert u de m2 in uw gemeente? De workshop gaat over bewustwording, hoe het project in beleid kan worden geborgd, en hoe dit binnen uw gemeente kan worden uitgevoerd. In de workshop wordt getoond hoe de gemeente Utrecht voornemens is deze problematiek aan te pakken. Door Harold Murk en Ellen van Dijk van de werkgroep asbestdaken 

Plantoetsers ***
Toezichth. *****
Juristen/beleid ****
Constructeurs ***
RO/planologie ****
Managers ***

W1.10

Digitalisering en de Omgevingswet: wat betekent dat in de praktijk?

Gegevensbeheer en ontsluiten van die gegevens is één van de grootste uitdagingen van de Omgevingswet. Maar wat is er al, wat wordt onder digitalisering verstaan en wat moet er allemaal nog worden gedaan. Niet alleen de algemene ontwikkelingen worden toegelicht maar ook het verschil tussen ons huidige bestemmingsplan en ons toekomstige omgevingsplan door Monique van Scherpenzeel van Geonovum en bestuurslid van Provero.

Plantoetsers ***
Toezichth. ***
Juristen/beleid ****
Constructeurs **
RO/planologie *****
Managers ***

W 1.11

Het Nomkeur: Toetsingsinstrument van de Stroomversnelling
*NIEUWE WORKSHOP*
De Stroomversnelling is aanjager van het op grote schaal toepassen van Nul op de Meter renovaties en nieuwbouw woningen: Woningen die evenveel duurzame energie opweeken als dat de op jaarbasis verbruiken, zowel woning- als gebruikersgebonden energie. Hoe ontwikkel je gewilde 'woon'producten met een prestatiegarantie én de verantwoordelijkheid op de plek waar hij thuishoort? Hoe organiseer en veranker je dag?
Door Sjoerd Klijn Velderman van Stroomversnelling
 

Plantoetsers ****
Toezichth. ****
Juristen/beleid ****
Constructeurs **
RO/planologie ***
Managers ***

 

Tussen het eerste blok en het tweede blok is een koffiepauze in de Plaza waar u tevens nog een bezoek kunt brengen aan de informatiemarkt.

 

Blok 2 van 15:00 uur tot 16:00 uur

 

W2.1

Rondetafel Management "Wet kwaliteitsborging en de rol van de Vereniging BWT Nederland hierin"

De vereniging en het dossier PKB. Wat is er gedaan, wat wordt er nog van de vereniging verwacht, en hoe dienen we ons op te stellen. De deelnemers gaan met bestuursleden van de Vereniging in discussie over dit onderwerp

Plantoetsers **
Toezichth. **
Juristen/beleid ***
Constructeurs **
RO/planologie **
Managers *****

W2.2

​VOL Besluit Bouwwerken Leefomgeving VOL

In deze workshop worden de grootste verschillen tussen het Bouwbesluit en het Besluit Bouwwerken leefomgeving besproken, en wordt ingegaan op het anders toetsen van bouwplannen onder deze nieuwe AMvB door Johan van der Graaf en de werkgroep Omgevingswet van de VBWTN ​Inschrijving gesloten

Plantoetsers *****
Toezichth. ****
Juristen/beleid ***
Constructeurs *
RO/planologie **
Managers **

W2.3

Constructieve veiligheid evenementen uniform vastgelegd

Het COBc heeft de afgelopen periode hard gewerkt aan de richtlijn constructieve veiligheid evenementen. Deze richtlijn gaat uit van het principe dat het gewenste veiligheidsniveau niet alleen gerealiseerd behoeft te worden via de prestatie-eisen uit het Bouwbesluit, maar evengoed kan worden gerealiseerd door beheersmaatregelen. In een boeiende workshop wordt met voorbeelden van diverse evenementen uitleg gegeven over deze belangrijke richtlijn. Door Rob Jense van de gemeente Arnhem en Ivo Bakker vanuit de evenementenbranche.

Plantoetsers ****
Toezichth. ***
Juristen/beleid ***
Constructeurs **
RO/planologie *
Managers *

 

W2.4

Handreiking ‘Omgevingsveiligheid goed geborgd’

Omgevingsveiligheid is een onderwerp dat na incidenten in Alphen aan de Rijn en het fatale ongeluk in Den Haag gelukkig steeds meer aandacht krijgt. De Handreiking Omgevingsveiligheid geeft gemeenten een uniform instrument in handen om de omgevingsveiligheid goed te organiseren, te borgen en uit te voeren. In deze workshop geven de schrijvers u tips om ook in uw gemeente dit onderwerp op een juiste wijze in te vullen. Door Vincent Hilhorst gemeente Den Haag en Theo van Kampen van Aboma.

Plantoetsers ****
Toezichth. ****
Juristen/beleid ***
RO/planologie **
Constructeurs **
Managers ***

W2.5

Toezicht en handhaving private kwaliteitsborging
 
Hoe zien toezicht en handhaving op het stelsel van private kwaliteitsborging er uit? Wat mag of moet het bevoegd gezag doen? Wie zijn er nog meer aan zet? Kwartiermaker Gert-Jan van Leeuwen licht de nieuwe rolverdeling toe m.m.v. zijn IBK-collega Jeroen Bunschoten.

Plantoetsers **
Toezichth. *****
Juristen/beleid ****
Constructeurs ***
RO/planologie **
Managers ***

W2.6

Goed voorbereid op de Omgevingswet

De Omgevingswet heeft grote gevolgen voor de uitvoeringspraktijk bij gemeenten en omgevingsdiensten. Hoe bereid je je goed voor op de komst van de wet en bepaal je de ambities en de invoeringsstrategie van je organisatie. Jos Dolstra, projectleider Dag van de Omgevingswet, VVM Netwerk van Milieuprofessionals en werkzaam bij MWH verzorgd deze workshop.

Plantoetsers ****
Toezichth. ***
Juristen/beleid ****
Constructeurs **
RO/planologie*****
Managers **

W2.7

​VOL Handhaving Bouwbesluit niveau bestaande bouw VOL

De aandacht van toezicht zal door PKB verschuiven naar de bestaande voorraad. In veel bestaande, oudere gebouwen is het voldoen aan Bouwbesluit niveau bestaande bouw een uitdaging - net als de handhaving daarvan. In deze workshop wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden de problematiek handhaving van bestaande gebouwen geïllustreerd, zoals de betekenis van het beginsel van gelijkwaardigheid en de waarde van een oude bouwvergunning, alsook de strategische aanpak hiervan in concrete gevallen door Jacco Huijzer van Nieman Inschrijving gesloten

Plantoetsers **
Toezichth. *****
Juristen/beleid ****
Constructeurs **
RO/planologie ***
Managers ****

W2.8

Vergunningvrij bouwen en mantelzorg

Vergunningvrij bouwen in relatie tot het sociale domein is een onderwerp dat regelmatig vragen oproept. In deze workshop wordt u bijgepraat over de vergunningvrije bouwmogelijkheden voor mantelzorg door Henry de Roo van Roobeek Advies. 

Plantoetsers *****
Toezichth. ****
Juristen/beleid **
Constructeurs **
RO/planologie ****
Managers **

W2.9

De Omgevingswet; 80% cultuur en 20% regelgeving

De Omgevingswet heeft voor gemeenten grote organisatorische en dus bedrijfseconomische gevolgen. Er moet integraal worden gewerkt in de bedrijfsvoering, de dienstverlening moet worden aangepast op veranderingen in de interactie met initiatiefnemers en er zijn verschuivingen in processen. Naar onze mening is de Omgevingswet een vraagstuk van 80% cultuur en 20% regelgeving, een enorme uitdaging voor de komende jaren. In deze workshop neemt Jan van Dieren van BMC u mee in dit vraagstuk.

Plantoetsers ****
Toezichth. ***
Juristen/beleid *****
Constructeurs **
RO/planologie *****
Managers ****

 

W2.10

RVS in zwembaden een terechte zorg(plicht)

In deze workshop wordt ingegaan op de wijziging Bouwbesluit per 1 juli 2016 waarbij er een onderzoeksplicht is opgenomen waarbij eigenaren van zwembaden moeten aantonen dat er geen gevaarlijk RVS is toegepast. Ook heeft het BWT hier een rol. Jan Heselmans zal laten zien hoe deze rol kan worden ingevuld.

Plantoetsers **
Toezichth. *****
Juristen/beleid ***
Constructeurs ***
RO/planologie **
Managers **

     

 

Op de badges die u ontvangt bij binnenkomst/registratie worden de door u in de aanmelding opgegeven workshops vermeld. In verband met de grootte van de zalen kan het zijn dat u wordt ingedeeld in een workshop die u als 2e keuze heeft opgegeven. Wij doen ons best zo veel mogelijk uw eerste keuze te honoreren.

Schrijf u dus snel in. Wij ontmoeten u graag!

Presentaties

Plenair

In deze presentatie het dagprogramma en de Rol van BWT door Margreet Schotman tevens vind u hier haar toespraak

Download

Vergunning en Vergunningvrij onder de Omgevingswet en Private Kwaliteitsborging

De AMvB’s onder de Omgevingswet zijn in concept bekend, maar wat er vergunningplichtig of vergunningvrij wordt, vinden we nog niet terug. Vanuit het Ministerie van I&M zal Maarten Engelberts en vanuit het ministerie van BZK zal Frederike Brouwer ons over deze voor ons vakgebied belangrijke onderdelen bijpraten. 

Download

Stroomversnelling, op weg naar een duurzame gebouwde omgeving.

Verduurzaming van onze bestaande woningvoorraad is één van de grootste bouwkundige opgaven waar we voor staan. Om onze klimaatdoelstellingen, een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050, te kunnen behalen moet er nog heel veel gebeuren. Leen van Dijke, voorzitter van Stroomversnelling, neemt ons mee in de uitdagingen die hiermee gemoeid zijn.

 

Publicatie: Nul op de meter. Hoe gemeenten kunnen bijdragen.

Download

W1.1 Rondetafel Management : Mobiliteit en PKB

Rondetafelgesprek over het mobiliteitsvraagstuk van BWT bij de transformatie richting Private kwaliteitsborging. Onder leiding van Eric Houtman van PlanGarant en Wietze van der Schaaf van de Gemeente Ermelo

Download

W1.2 Besluit Bouwwerken Leefomgeving

In deze workshop worden de grootste verschillen tussen het Bouwbesluit en het Besluit Bouwwerken leefomgeving besproken, en wordt ingegaan op het anders toetsen van bouwplannen onder deze nieuwe AMvB door Johan van der Graaf en de werkgroep Omgevingswet van de VBWTN

Download

W1.3 De Wet kwaliteitsborging: de politiek is er klaar voor, de bouw ook?

De plenaire behandeling van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen staat in de week na het congres op de agenda van de Tweede Kamer. Er kan dus via amendering nog iets veranderen in de wet. Tijdens de workshop is ingegaan op de stand van zaken van de wet, maar ook op de andere sporen die moeten worden gevolgd om de wet te kunnen invoeren per 1 januari 2018: de AMvB, de MR, de Toelatingsorganisatie en het implementatieplan. Ingegaan is op de planning van deze sporen, de werkwijze van de private kwaliteitsborgers, de checks & balances in het stelsel en de nieuwe rol van het bevoegd gezag. Door Gert-Jan van Leeuwen en Jeroen Bunschoten van het Instituut voor Bouwkwaliteit.

Download

W1.4 De meerwaarde van Sprinklers

Sprinklers worden steeds vaker toegepast in bouwwerken. Als gelijkwaardigheid of omdat de eigenaar er voor kiest ten behoud van zijn bouwwerk. In deze workshop krijgt u veel informatie over het nut, de rol en mogelijkheden van sprinklers door de specialist op dit gebied John van Lierop van VEBON-NOVB

Download

W1.5 De rol van gemeentelijk BWT bij woningen voor minder zelfredzame ouderen

Steeds meer ouderen blijven tot hun dood in hun woning wonen. Maar de regelgeving is hier niet op afgestemd. Met een handreiking Langer zelfstandig wonen heeft de gemeente een goed stuk gereedschap in handen om de bewustwording van de risico’s beter te beheersen. In deze workshop wordt het gebruik van de toolbox toegelicht door Ciska van den Andel van de gemeente Rotterdam en Maaike van Bussel projectleider langer zelfstandig wonen.

Download

W1.6 Werkgroep Integrale Handhaving van de Leefomgeving

Handhaving bestaande bouw wordt steeds belangrijker. Met de nieuwe Werkgroep in oprichting willen we vakbroeders samenbrengen om van elkaar te leren, kennis te delen en vooral ook gezamenlijk te kijken naar de uitdagingen. Heb je ook behoefte aan een netwerk van toezichthouders bestaande bouw, geef je dan op voor deze workshop. De oprichters zullen u meenemen in de doelstellingen en de wijze waarop de werkgroep aan de slag wil door Erik Bos en Jack van ’t Ende van de gemeente Apeldoorn 

Download

W1.7 De controle van een ingediende EPC-berekening

Energetische kwaliteit wordt steeds belangrijker, echter hoe we de berekeningen moeten toetsen, en vooral hoe de kritische factoren er uit te halen is niet altijd duidelijk. In deze praktische workshop worden tips en trucs gegeven, en laten de experts van de werkgroep Gezondheid en Energiezuinigheid zien hoe zij de toets in de praktijk uitvoeren Marc Ammerlaan zal deze workshop leiden.

Download

W2.2 Besluit Bouwen Leefomgeving

In deze workshop worden de grootste verschillen tussen het Bouwbesluit en het Besluit Bouwwerken leefomgeving besproken, en wordt ingegaan op het anders toetsen van bouwplannen onder deze nieuwe AMvB door Johan van der Graaf en de werkgroep Omgevingswet van de VBWTN 

Download

W2.4 Handreiking ‘Omgevingsveiligheid goed geborgd’

Omgevingsveiligheid is een onderwerp dat na incidenten in Alphen aan de Rijn en het fatale ongeluk in Den Haag gelukkig steeds meer aandacht krijgt. De Handreiking Omgevingsveiligheid geeft gemeenten een uniform instrument in handen om de omgevingsveiligheid goed te organiseren, te borgen en uit te voeren. In deze workshop geven de schrijvers u tips om ook in uw gemeente dit onderwerp op een juiste wijze in te vullen. Door Vincent Hilhorst gemeente Den Haag en Theo van Kampen van Aboma

Download

W2.5 Toezicht en handhaving private kwaliteitsborging

De gefaseerde invoering van de Wkb leidt tot gefaseerde verandering van toezicht en handhaving door het bevoegd gezag. Sommige taken verdwijnen, zoals toezicht op de naleving van het Bouwbesluit tijdens de bouw. Maar er komen ook taken bij: voldoet de werkwijze van vergunninghouder c.q. aan de eisen inzake kwaliteitsborging? De verschillen en overeenkomsten zijn toegelicht in de workshop. Tevens is ingegaan op het toenemende belang van de momenten aanvang en beëindiging bouwwerkzaamheden in relatie tot de Wkb en de gevolgen van Woningwet artikel 1b voor het overheidsoptreden. Kwartiermaker Gert-Jan van Leeuwen licht de nieuwe rolverdeling toe m.m.v. zijn IBK-collega Jeroen Bunschoten.

Download

W2.6 Goed voorbereid op de Omgevingswet

De Omgevingswet heeft grote gevolgen voor de uitvoeringspraktijk bij gemeenten en omgevingsdiensten. Hoe bereid je je goed voor op de komst van de wet en bepaal je de ambities en de invoeringsstrategie van je organisatie. Jos Dolstra, projectleider Dag van de Omgevingswet, VVM Netwerk van Milieuprofessionals en werkzaam bij MWH verzorgd deze workshop.

Download

W2.7 Handhaving Bouwbesluit niveau bestaande bouw

door Jacco Huijzer van Nieman

In de workshop stond de handhaving van het Bouwbesluit 2012 niveau bestaande bouw centraal. De presentatie bestond uit drie delen. In het eerste deel werd de overgang van nieuwbouw naar bestaande bouw vanuit juridisch oogpunt uiteengezet, en aangegeven welke mogelijkheden tot handhaving er dan nog zijn. In het tweede en derde deel stond de verhouding van een oude bouwvergunning tot het Bouwbesluit 2012 niveau bestaande bouw centraal. Soms is die waarde betrekkelijk, omdat de vergunning soms zaken suggereert die nu anders zijn. Als voorbeeld werd brandwerendheid genoemd. Voor andere aspecten is die waarde groot. Bij handhaving moet ook altijd worden overwogen of er een gelijkwaardige oplossing aanwezig is. De bouwvergunning kan daarbij een doorslaggevende betekenis hebben.

 

Download

W2.8 Vergunningvrij bouwen en mantelzorg

Vergunningvrij bouwen in relatie tot het sociale domein is een onderwerp dat regelmatig vragen oproept. In deze workshop wordt u bijgepraat over de vergunningvrije bouwmogelijkheden voor mantelzorg door Henry de Roo van Roobeek Advies. 

Download

W2.9 De Omgevingswet; 80% cultuur en 20% regelgeving

De Omgevingswet heeft voor gemeenten grote organisatorische en dus bedrijfseconomische gevolgen. Er moet integraal worden gewerkt in de bedrijfsvoering, de dienstverlening moet worden aangepast op veranderingen in de interactie met initiatiefnemers en er zijn verschuivingen in processen. Naar onze mening is de Omgevingswet een vraagstuk van 80% cultuur en 20% regelgeving, een enorme uitdaging voor de komende jaren. In deze workshop neemt Jan van Dieren van BMC u mee in dit vraagstuk.

Download

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.