BWT Congres 2017, “BWT. En door!” Van regelgericht naar doelgericht

Datum: 12-10-2017
Starttijd: 10:00:00
Eindtijd: 16:00:00
Locatie: "De Heerlickheijd van Ermelo" te Ermelo
Kosten: Het congres is gratis voor alle individuele leden. Per gemeentelijk, geassocieerd lid of GOL mogen twee personen gratis deelnemen. Leden van het VVM en Provero betalen € 100,00 per persoon. Niet leden of extra deelnemers van een gemeente betalen € 375,00

Hoofdsponsor

​Sponsoren

Congresprogramma BWT congres 2017

“BWT. En door!”  Van regelgericht naar doelgericht

 

09:00 – 10:00 uur

Registratie deelnemers, ontvangstinformatiemarkt

 

 

10:00 – 10:10 uur

Opening door onze dagvoorzitter dagvoorzitter  Wim Daniels

10:10 – 10:25 uur

BWT en hoe nu door! Onze Voorzitter Margreet Schotman over de rol van het BWT, de rol van de BWT-er en de rol van de Vereniging BWT nu de Wkb nog niet is aangenomen

10:25 – 10:50 uur

Vergunningplicht of vergunningvrij in het omgevingsplan. Bert Rademaker van het Ministerie van I&M gaat in op de mogelijkheden om als gemeente zelf in het omgevingsplan te bepalen of er voor het bouwen en in standhouden van bouwwerken een vergunning nodig is.

10:50 – 11:20 uur

Koffiepauze en Informatiemarkt

11:20 – 11:45 uur

 

VNG en BWT als partner

Edward Stigter directeur van de VNG en voorheen programmadirecteur Eenvoudig Beter van het ministerie van I&M gaat in op een aantal actuele onderwerpen waar de Vereniging en de VNG gezamenlijk voor staan.

11:45 – 12:30 uur

Bouwen met woorden:

Wim Daniels is de taaldeskundige met een eigen theatershow.  Met zijn enorme kennis en passie over de herkomst en betekenis van woorden neemt hij de deelnemers mee in het onderwerp ‘Bouwen met woorden’.

12:30 – 13:30 uur

Lunchpauze en Informatiemarkt

13:30 – 14:30 uur

WORKSHOPS 1e ronde (keuze uit 10 workshops)

Zie voor de workshops hieronder

14:30 – 15:00 uur

Theepauze en Informatiemarkt

15:00 – 16:00 uur

WORKSHOPS 2e ronde (keuze uit 10 workshops)

Zie voor de workshops hieroder

16:00 – 16:05 uur

Informele afsluiting van het congres  op de informatiemarktdoor Wico Ankersmit directeur vereniging BWT Nederland 

16:05 – 17:00 uur

Naborrelen en netwerken

 

Presentaties

BWT en hoe nu door!

Onze Voorzitter Margreet Schotman over de rol van het BWT, de rol van de BWT-er en de rol van de Vereniging BWT nu de Wkb nog niet is aangenomen. De plaatjes zijn ter ondersteuning van de speech van Margreet Schotman waar in haar verhaal wordt verwezen naar de verschillende plaatjes uit de presentatie.

Hieronder vindt u haar speech.

Download

Speech Margreet Schotman

Download

Vergunningplicht of vergunningvrij in het omgevingsplan.

Bert Rademaker van het Ministerie van I&M gaat in op de mogelijkheden om als gemeente zelf in het omgevingsplan te bepalen of er voor het bouwen en in standhouden van bouwwerken een vergunning nodig is.

Download

VNG en BWT als partner

Edward Stigter directeur van de VNG en voorheen programmadirecteur Eenvoudig Beter van het ministerie van I&M gaat in op een aantal actuele onderwerpen waar de Vereniging en de VNG gezamenlijk voor staan.

Download

W1.3 Wacht niet met de aanpak van uw werkprocessen. Workshop met Overwegingen en een pragmatische aanpak

De transitie in de zorg heeft geleerd niet te lang te wachten met het herinrichten van de werkprocessen. Maken we deze fout opnieuw bij de Omgevingswet en Wkb? In deze workshop een pragmatische aanpak die tot inspiratie en actie leidt. Getoetst bij meer dan 100 gemeenten en met concrete voorbeelden van één van die gemeenten door Ted Twaalfhoven en Dick Langeveld van Engage Process en een vertegenwoordiger van een gemeente

Download

W1.4 Een goede ruimtelijke Ordening, maar hoe dan?

Het bevoegd gezag zorgt ook voor een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Dit gebeurt in het kader van een "goede ruimtelijke ordening". Het beginsel van een goede ruimtelijke ordening blijft van toepassing voor alle ruimtelijke ontwikkelingen. Ook bij kruimelgevallen, transformatie of andersoortige vergunningaanvragen. In deze workshop neemt Hajé van Egmond u mee in de beginselen van een goede ruimtelijke ordening.

Download

W1.7 Constructieve samenwerking BWT

Er zijn net zo veel gemeenten met als zonder constructeur, maar door samenwerking kunnen we het constructief toetsen en toezicht binnen alle gemeenten verbeteren. Bert Winkel en Ron Kerp vanuit het COBc laten in deze workshop zien op welke wijze kan worden samengewerkt bij plantoetsing, adviesvragen en toezicht. Daarnaast zullen zij met een aantal praktijkvoorbeelden laten zien waar de toetser en toezichthouder BWT naast regelgericht ook doelgericht op dient te letten als het gaat om risico’s constructieve veiligheid

Download

W1.8 Informatiehuis bouw als bouwsteen voor de Omgevingswet

Kom meer te weten over het informatiehuis Bouw. Praat mee over wat het informatiehuis Bouw straks moet opleveren en regelen om optimaal aan te sluiten bij de praktijk. Door Esther van Kooten Niekerk van het Kadaster

Download

W1.9 Actualiteiten asbestverwijdering en sanering asbestdaken

De asbestregelgeving is weer behoorlijk gewijzigd. Belangrijk is dan ook om u in deze workshop te laten bijpraten door Ingeborg Kriegsman en Jos Campfens over de laatste stand van zaken rond de sanering asbestdaken, asbestdump en de geactualiseerde handreikingen slopen en asbestcommunicatie.

Download

W1.10 I love burgers

De Omgevingswet is cultuur. Maar hoe voer ik betere gesprekken en kan ik boeiende bijeenkomsten organiseren die echt tot participatie leiden. In deze workshop leer je als BWT-er van Peter Verstoep van Kenneth Smit een voorstel aantrekkelijk te presenteren en leer je een gesprek te (be)sturen en om te gaan met tegenwerpingen en verwijten. En tot slot wordt geleerd een gesprek goed af te sluiten door concrete en heldere afspraken te maken met de participerende partijen.

Download

W1.11 Stand van zaken en ontwikkelingen DSO

In deze workshop neemt Wimfred Grashoff van het programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ de deelnemers mee in de stand van zaken en de verdere doorontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Wat wordt er centraal geregeld? En wat wordt er van u verwacht als bevoegd gezag, in termen van het aanleveren en ontvangen van omgevingsdata? Welke invoeringsondersteuning mag u daarbij verwachten

Download

W2.2 De Wkb: Wat, hoe, waarom en hoe nu verder

Nu wet is uitgesteld is het de vraag hoe nu verder. In een interactieve sessie neemt Hajé van Egmond u als eerste mee in het wat, hoe en waarom. Vervolgens gaat u samen met een aantal gastsprekers in gesprek over hoe nu verder. Welke opties ziet u, en hou zouden we het doel van de Wkb – met of zonder Wkb kunnen bereiken. De resultaten van deze workshop worden verwerkt in een white paper. Bij deze workshop wordt u nadrukkelijke gevraagd mee te doen en mee te schrijven.

Download

W2.3 BENG: Bijna Energie Neutrale gebouwen in het Bouwbesluit geregeld

Om onze klimaatdoelstellingen te realiseren zullen de energie-eisen in de bouwregelgeving de komende tijd enorm verzwaard worden. De BENG vervangt straks de EPC. Daarnaast gaat per 1 januari 2018 een milieuprestatie-eis gelden. Hoe dit er allemaal uit komt te zien hoort u van Johan van de Graaf van Ingenieursbureau Nieman.

Download

W2.4 Landelijke richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid

De Landelijke richtlijn helpt aanvragers, bouwers en gemeenten tot één uniforme veilige en toepasbare uitvoering van bouw- en sloopveiligheid. In deze workshop leert u van Vincent Hilhorst van de gemeente Den Haag toepassing te geven aan deze richtlijn en hoe u deze implementeert in uw dagelijkse praktijk

Download

W2.5 Het Omgevingsplan: Eén voor allen en allen voor één!

Het Omgevingsplan wordt het uitvoeringsinstrument in de fysieke leefomgeving. Jos Dolstra van MWH-Global en Esther Poot van de gemeente Alphen a/d Rijn nemen u mee in de kansen en uitdagingen die het ontwikkelen van een kwalitatief, doelgericht, allesomvattend en toekomstbestendig Omgevingsplan met zich mee brengt.

Download

W2.6 Omgevingswet: Klantreizen en serviceformules

In deze sessie laat Hanneke Kunst van KING u kennismaken met de dienstverlening zoals die verandert met de komst van de Omgevingswet. De nieuwe dienstverlening is door ruim 500 ambtenaren ontwikkeld op basis van diepgaand onderzoek naar klantreizen. Een inspiratiesessie met veel mogelijkheden om actief mee te doen en nieuwe ideeën in te brengen.

Download

W2.7 Woonboten en het Bouwbesluit per 1 jan 2018

per 1 januari 2018 ingaat voor drijvende bouwwerken. De definities, de relatie met planologie en welstand en uiteraard de bouwtechnische regelgeving uit het Bouwbesluit worden door Wim Mulder van de ODNZKG aan u uitgelegd.

Download

W2.10 De mobiele werkplek voor de toezichthouder 2020

Richting het jaar 2020 zal de digitale agenda 2020 verregaand zijn uitgerold. Werkt u dan volledig digitaal? En hoe zit het dan met toezicht? In deze workshop geeft Hendrik Jan Wolters u een beeld dat Roxit heeft van het toezicht richting 2020.

We zullen dit doen aan de hand van een aantal vragen, deze zijn:
- Toezicht geïntegreerd in de VTH-keten; hoe zorg ik ervoor dat ik buiten alles bij hand heb en mijn bevindingen zonder gedoe worden geborgd in mijn bouwwerkdossier?
- Hoe faciliteer ik integraal toezicht? Kan ik op pad voor Bouw, BAG en WOZ zonder dat ik drie systemen nodig heb?
- Hoe zorg ik ervoor dat ik de relevante gegevens van (toezicht op) vergunningvrij gebouwde of gewijzigde bouwwerken al in het veld kan verwerken in mijn bouwwerkdossier?

Download

W2.9 Met de ‘Glazen bol’ naar doelgerichter BWT toezicht

Er komt steeds meer historische maar ook zeer actuele data beschikbaar over panden, verbouwingen, burgers, infrastructuur, omgeving,  gebeurtenissen etc. Zelfs met het blote oog zijn daar al voorspellende trends in te ontdekken. Maar met de laatste wetenschappelijke, wiskundige inzichten en technieken van het Leidse Universiteit, de innovatie-kracht van Supergraph en met steeds meer en goedkopere computer rekenkracht, kunnen nu ook al de kleinste trends dmv data-analyse worden gevonden en worden vertaald naar een kansvoorspelling voor het optreden van een ongewenst incident (brand, instorting oid). Hoe hoger die kans, hoe hoger het incident-risico van een object en des te zinvoller en doelmatiger een preventieve inspectie. In deze wordt u door Mark van den Akker van Supergraph hierin meegenomen.

Download

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.