Managementsymposium en ALV 2017

Datum: 8-6-2017
Starttijd: 9:30:00
Eindtijd: 17:00:00
Locatie: IFV in Arnhem
Kosten: voor leden gratis, voor niet leden € 150,-- excl

Dit jaar zal het managementsymposium worden gehouden in de Brouwerzaal van het Instituut Fysieke Veiligheid in Arnhem. Deze locatie staat centraal voor de veiligheid in het fysieke domein, een onderwerp dat ook binnen het BWT steeds belangrijker wordt. Vanuit het IFV zullen we worden meegenomen in het kunnen bereiken van de doelen die de Omgevingswet beoogt, en kijken we onder andere naar de in samenwerking opgestelde handreiking brandveiligheid niet zelfredzame inwoners.  Door de Omgevingswet wordt het doel belangrijker dan de regel. Maar hoe je de initiatiefnemer en zijn omgeving kunt overtuigen dit doel centraal te stellen leren we van Joyce Oomen de techniek van Storytelling. Storytelling gaat over het overbrengen van de boodschap. Van visie, naar plan, naar overtuiging en draagvlak.  Daarnaast wordt u uiteraard ook bijgepraat over de laatste stand van zaken rond de private kwaliteitsborging en de impact van de aangenomen amendementen.   
Een kort onderdeel van het managementsymposium is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. In dit gedeelte hebben de vertegenwoordigers van de gemeentelijke leden en de GOL (Gemeenschappelijke Openbare Lichamen) leden stemrecht. Het managementsymposium van de Vereniging BWT Nederland is daarnaast natuurlijk de uitgelezen kans om op managementniveau met elkaar te netwerken over alle ontwikkelingen binnen het Bouw- en Woningtoezicht. Hier is ook voldoende ruimte voor opgenomen in het programma, en de prachtige locatie zal hier zeker positief aan bijdragen. 
 
Het IFV vindt u aan de Kemperbergerweg 783 te Arnhem. De locatie is het beste te bereiken met de auto, maar vanaf Centraal Station Arnhem rijdt ieder kwartier een bus (buslijn 9 richting Schaarsbergen/Heidekamp) Hier stapt u uit bij Museum 40-45. 
De toegang voor persoonlijke leden en maximaal twee personen per gemeentelijk of GOL lid of geassocieerd lid is gratis. Overige personen zijn ook welkom tegen betaling van € 150,-- excl. btw per persoon.  
 
Schrijf u nu in via www.vereniging-bwt.nl of via www.bwtinfo.nl (zie op bwtinfo de button aan de rechterzijde op de homepage). 
 
Na de sluitingsdatum ontvangt u de bevestiging van uw inschrijving voorzien van de routebeschrijving, het definitieve programma en indien van toepassing de factuur. De stukken voor de ALV van de Vereniging BWT Nederland zullen eveneens begin juni op de website van de vereniging worden geplaatst. Deze zijn dan te vinden op de speciale pagina ALV 2017 (8-06-2017) aangemaakt op www.vereniging-bwt.nl, dezelfde pagina waarop u zich ook kunt inschrijven voor deze bijeenkomst.  
 
Gelet op het programma van dit managementsymposium verwachten wij een grote opkomst. De inschrijving sluit op 3 juni 2017 of eerder indien het maximaal aantal deelnemers is bereikt. Het bestuur van de Vereniging BWT Nederland ziet uit naar uw komst. 

Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:

09:30 - 10:00 uur Registratie deelnemers, ontvangst met koffie
10:00 - 10:10uur Opening door de dagvoorzitter Wico Ankersmit (directeur VBWTN)

10:10- 10:20 uur

Welkomstwoord door voorzitter Margreet Schotman

10:20 - 11:00 uur

Welkom bij het Instituut Fysieke Veiligheid. Een kijkje in de keuken van het Instituut waarbij wordt ingezoomd op de veiligheid in de fysieke leefomgeving in relatie tot de doelen van de Omgevingswet zoals het project ‘Rembrand’

   

11:00 - 11:30 uur

Koffie/Theepauze

   

11:00 - 12:00 uur

Joyce Oomen “Hoe breng ik de boodschap over”

Joyce neemt ons mee in de techniek van Storytelling. De Omgevingswet gaat steeds meer uit van adviseren, samenwerken en co-creeeren. Kortom de boodschap anders brengen dan zeggen dat het niet past binnen de regels, een vergunning verlenen of weigeren. Het overbrengen van het doel van de regel en de kwaliteit die we er mee willen bereiken staan hier centraal.  

   

12:30 - 13:30 uur

Lunchpauze

   

13:30 - 14:00 uur

ALV: (jaarverslag, jaarrekening, jaarplan, meerjarenbegroting, bestuursbenoemingen) Toelichtingen door de voorzitter en de penningmeesterr. 

14:00 - 14:30 uur

De Wet kwaliteitsborging in de Eerste Kamer. En nu?

U wordt bijgepraat over de laatste stand van zaken rond de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, hoort over de effecten van de amendementen en de behandeling in de Eerste Kamer

   

14:30 - 15:00 uur

Koffie / Theepauze

   
15:00 - 15:30 uur

De Generatie Z bij de overheid en hun drijfveren

Is de lokale overheid wel interessant voor de generatie-Z. Zijn we voldoende in staat hen te boeien en te laten groeien. Peter Verstoep van Kenneth Smit neemt ons mee in deze uitdaging. 

15:30 - 16:00 uur

Hoe halen we onze duurzaamheidsdoelen

Iedere gemeente is wel bezig met beleid over duurzaamheid. Maar hoe gaan we deze doelen behalen en wat is de rol van het BWT hierin. Van regelgericht naar doelgericht bij duurzaamheid. 

16:00- 17:00 uur

Afsluitende borrel

* In het programma kunnen nog enkele wijzigingen worden aangebracht. 

Documenten

Definitieve programma

Download

Begroting 2017

Download

Meerjarenbegroting 2017 -2021

Download

Groene versie Landelijke richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid open voor commentaar

Tijdens het managementsymposium van de Vereniging BWT Nederland is aan de voorzitter van de Vereniging BWT de groene versie van de landelijke richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid aangeboden. Deze richtlijn die is ontwikkeld door een team van specialisten uit het land afkomstig van een aantal gemeenten en het adviesbureau Aboma staat nu voor iedereen open om van commentaar te voorzien, opmerkingen door te geven, of natuurlijk aanvullingen of wijzigingen voor te stellen. Doel van de richtlijn is om te komen tot één uniforme benadering van bouw- en sloopveiligheid door de gehele bouwketen. De richtlijn is dan ook niet uitsluitend geschreven voor het bevoegd gezag, maar ook voor architecten, ontwerpers, uitvoerende partijen en straks de kwaliteitsborgers. Bouw- en Sloopveiligheid blijft een taak voor het bevoegd gezag, maar door het verplaatsen van de bouwtechnische toets en het toezicht naar de markt is het goed en veilig kunnen realiseren van een bouwwerk nog meer afhankelijk van het samen vaststellen van de risico’s, het gezamenlijk nemen van verantwoordelijkheid deze risico’s zo goed als mogelijk te beperken, en het op een zo veilig en verantwoord mogelijke wijze mogelijk maken een bouwwerk te realiseren.

De landelijke richtlijn kan worden voorzien van commentaar tot 15 juli 2017. Alle inbreng zal dan worden besproken met de werkgroep, en zal indien dit door de werkgroep wordt gedragen, meegenomen in de richtlijn. Uw inbreng wordt dan ook zeer gewaardeerd. Uw reactie op de commentaarversie van de Landelijke richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid kunt u sturen aan: Wico Ankersmit wa@vereniging-bwt.nl

 

Download

Notulen ALV 2016

Download

Jaarverslag 2016 en Jaarplan 2017

Download

Jaarrekening 2016 met verklaring

Download

Bevestiging bij de jaarrekening 2016

Download

Routebeschrijving IFV Arnhem

http://www.vereniging-bwt.nl/activiteiten/2017/6/managementsymposium-en-alv-2017

Download

Parkeerkaart

Download

Presentaties

Presentatie managementsymposium / ALV

Download

Welkom bij het Instituut Fysieke Veiligheid.

Een kijkje in de keuken van het Instituut waarbij wordt ingezoomd op de veiligheid in de fysieke leefomgeving in relatie tot de doelen van de Omgevingswet zoals het project ‘Rembrand’

Download

Rol van de brandweer in het nieuwe omgevingsrecht

Rol van de brandweer in het nieuwe omgevingsrecht door Eugène van Mierlo

Download

Vereniging KwaliteitsBorgers Nederland

Vereniging KwaliteitsBorgers Nederland door Jos Rooijakkers.
In deze presentatie wordt ingegaan op de oprichting van de Vereniging KwaliteitsBorgers Nederland en de mogelijkheden tot samenwerking met de Vereniging BWT Nederland.

Download

De Generatie Z bij de overheid en hun drijfveren

Is de lokale overheid wel interessant voor de generatie-Z. Zijn we voldoende in staat hen te boeien en te laten groeien. Peter Verstoep van Kenneth Smit neemt ons mee in deze uitdaging. 

Download

Hoe halen we onze duurzaamheidsdoelen

Iedere gemeente is wel bezig met beleid over duurzaamheid. Maar hoe gaan we deze doelen behalen en wat is de rol van het BWT hierin. Van regelgericht naar doelgericht bij duurzaamheid.

Download

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.