Jaarcongres VBWTN 2018 “BWT op de kaart !” Naar een zichtbare meerwaarde

Datum: 11-10-2018
Starttijd: 9:00:00
Eindtijd: 17:00:00
Locatie: "De Heerlickheijd van Ermelo" te Ermelo
Kosten: Het congres is gratis voor alle individuele leden. Per gemeentelijk, geassocieerd of GOL lid mogen twee personen gratis deelnemen. Leden van de VVM en Provero betalen € 100,00 per persoon. Niet leden of extra deelnemers van een gemeente betalen € 375,00

 

 

Hoofdsponsor

Sponsoren

Congresprogramma BWT congres 2018

“BWT op de kaart!”
naar een zichtbare meerwaarde

09:00 - 10:00 uur

Registratie deelnemers, ontvangst, informatiemarkt

10:00 - 10:05 uur Opening door onze dagvoorzitter
10:05 - 10:15 uur BWT op de kaart! Onze Voorzitter Margreet Schotman over hoe we het vakgebied voor de toekomst goed op de kaart kunnen zetten, met een nieuwe rol, een helder doel en een zichtbare meerwaarde
10:15 - 10:30 uur Esther van Kooten Niekerk van het Kadaster neemt de deelnemers kort mee in de ontwikkeling van het bouwdossier 2.0 onder de Omgevingswet.
10:30 - 11:00 uur Ed Nijpels voormalig minister van VROM en voorzitter van het klimaatakkoord dat eind dit jaar door de regering en de Tweede Kamer moet worden aangenomen neemt ons mee in de opgave waar ook het Bouw - en Woningtoezicht een belangrijke rol in zal krijgen.
11:00 - 11:30 uur Koffiepauze en Informatiemarkt
11:30 - 12:30 uur Michel Huisman, kunstenaar en ‘de man van het Maankwartier’ neemt ons mee in winst of waarde en geeft zijn visie op het (opnieuw) op de kaart zetten van de fysieke leefomgeving.
12:30 - 13:30 uur Lunchpauze en Informatiemarkt
13:30 - 14:30 uur WORKSHOPS 1e ronde (keuze uit 10 workshops)
14:30 - 15:00 uur Theepauze en Informatiemarkt
15:00 - 16:00 uur WORKSHOPS 2e ronde (keuze uit 10 workshops)
16:00 - 16:05 uur Informele afsluiting van het congres op de informatiemarkt door Wico Ankersmit
16:05 - 17:00 uur Naborrelen en netwerken

De Workshops 2018

U kunt een workshop kiezen uit blok 1 en een workshop uit blok 2. Per workshop geldt in verband met de beschikbare zaalgrootte een maximaal aantal inschrijvingen.

Om u te helpen bij het kiezen voor de workshop die het meest geschikt is voor u, is achter de workshops met het aantal sterren aangegeven voor welke doelgroep de betreffende workshop het meest interessant is. Wijzigingen voorbehouden.

 

 BLOK 1 van 13:30 uur tot 14:30 uur

 
W1.1 Rondetafeldiscussie management: BWT op de kaart?! Gesloten
 

Rondetafelgesprek met management over hoe we de komende jaren BWT als vakgebied beter op de kaart krijgen. Het laten zien wat je doet, het delen van successen. Zijn we niet te veel onder het maaiveld aan het werk, of past dit bij onze taak?. Max. 20 deelnemers

Plantoetsers **
Toezichthouders **
Juristen/beleid. ***
Constructeurs **
RO/planologie **
Managers *****
W1.2 De Knip en vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet Gesloten
 

Gemeenten krijgen onder de Omgevingswet meer vrijheid om in het omgevingsplan te bepalen waarvoor wel of geen vergunning nodig is. Bert Rademaker van het ministerie van BZK gaat met u de diepte in over de mogelijkheden die de Omgevingswet hierin wil bieden

Plantoetsers *****
Toezichthouders ****
Juristen/beleid. *****
Constructeurs ***
RO/planologie ***
Managers **
W1.3 Laatste stand van zaken Wet kwaliteitsborging voor het Bouwen Gesloten
 

Voor de zomer is er weer het één en ander gebeurd rond de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. In deze workshop hoort u het laatste nieuws en wordt er ook gekeken naar de lessen van de verschillende al uitgevoerde pilots en het oppakken van nieuwe pilots. Ook zal het bestuursakkoord aan de orde komen. De workshop wordt geleid door Hajé van Egmond, en zal worden ingevuld door o.a. Ton Jans van KOMO en enkele schrijvers aan het bestuursakkoord.

Plantoetsers ****
Toezichthouders ****
Juristen/beleid. ****
Constructeurs **
RO/planologie *
Managers ****
W1.4 Brandveiligheid van gevelconstructies beproeft en beoordeeld  
 

De laatste tijd is er veel te doen over brandveiligheid van gevels. Maar hoe beproeven we deze brandveiligheid van constructies? René de Feijter van Efectis zal een kijkje in de keuken geven over hoe hier bij Efectis op getest wordt, en hoe BWT kan beoordelen of de geteste constructie brandveilig is. Tevens kijken we om ons heen en vooruit naar wat de ontwikkelingen zijn voor het testen van grote gevelelementen.

Plantoetsers ****
Toezichthouders ****
Juristen/beleid. **
Constructeurs **
RO/planologie **
Managers **
W1.5 Het Besluit Bouwwerken Leefomgeving en het Bouwbesluit  
 

Johan van der Graaf van Nieman Raadgevende Ingenieurs geeft in deze workshop een uur les over alle actualiteiten en afgelopen wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 en kijkt al vooruit op het Besluit Bouwwerken Leefomgeving waarvan een nieuwe versie inmiddels is gepubliceerd.

Plantoetsers ****
Toezichthouders ****
Juristen/beleid. ***
Constructeurs ****
RO/planologie **
Managers **
W1.6 Door een andere bril kijken naar de toekomst van het vakgebied  
 

Van toezicht met Drones kijken we niet echt meer op, toepassing van BIM 3D zal onderdeel zijn het DSO, kennis op doen middels Virtuel reality is aan de orde van de dag, een bouwsector die nu ervarging gaat opdoen met de Hololens en een overzicht van al 3D geprinte projecten. In deze workshop van InterConcept proeft u aan de nieuwste technieken in ons vakgebied, die u zeker zullen verbazen.

Plantoetsers ****
Toezichthouders ****
Juristen/beleid. ***
Constructeurs ***
RO/planologie **
Managers ****
W1.7 Transformatie, renovatie en de uitdaging tot verduurzaming  
 

Albert de Vries " voormalig Tweede Kamerlid" en voorzitter van Spaar het klimaat en Anne Luijten Directeur van het Nationaal Renovatie Platform zullen in een workshop de uitdaging met u bespreken om de bestaande voorraad, en dan met name de grotere bouwwerken in ons land te gaan laten voldoen aan de ambities van de energietransitie.

Plantoetsers ****
Toezichthouders ****
Juristen/beleid. ****
Constructeurs **
RO/planologie **
Managers **
W1.8 Het bouwdossier onder de Omgevingswet  
 

Met de Omgevingswet zal ook het bouwdossier, en de gegevens die hier in moeten komen veranderen. Digitale ontwikkelingen zoals Blockchain krijgen hierin een plek, maar wat houdt dit nu in? Esther van Kooten Niekerk van het Kadaster zal hierover een boeiende workshop verzorgen waarbij ook uw mening zal worden gevraagd.

Plantoetsers ****
Toezichthouders ***
Juristen/beleid. ****
Constructeurs **
RO/planologie **
Managers ***
W1.9 Nu echt aan de slag met de Omgevinswet  
 

Met de invoeringswet op tafel is he nu tijd om als Gemeente echt aan de slag te gaan met de Omgevingswet. Maar wat houdt dit in? Wat moet het BWT nu gaan doen, en waar liggen de kansen op het gebied van proces, inzet en competenties. Specialisten van BMC zullen in deze workshop de deelnemers voorzien van voldoende tips en trucs!

Plantoetsers ****
Toezichthouders ****
Juristen/beleid. ****
Constructeurs *
RO/planologie ****
Managers ****
W1.10 Actualiteiten asbestverwijdering en sanering asbestdaken  
 

De asbestregelgeving is weer behoorlijk gewijzigd. Belangrijk is dan ook om u in deze workshop te laten bijpraten door Ingeborg Kriegsman over de laatste stand van zaken rond de sanering asbestdaken, asbestdump en de geactualiseerde handreikingen slopen en asbestcommunicatie.

Plantoetsers ****
Toezichthouders ***
Juristen/beleid. ****
Constructeurs **
RO/planologie ***
Managers ***

Tussen het eerste en het tweede blok is er een koffiepauze in de Plaza waar u tevens nog een bezoek kunt brengen aan de informatiemarkt.

  Blok 2 van 15:00 uur tot 16:00 uur  
W2.1 De overgangsfase van bestemminsplan naar Omgevingsplan Gesloten
 

Hoe houdt je de periode tussen bestemmingsplan en Omgevingsplan als BWT-er het hoofd boven water. Wordt dit geen enorm complexe periode waarbij zowel oude als nieuwe regels door elkaar moeten worden beoordeeld? Bert Rademaker van het ministerie van BZK laat zien hoe dit volgens hem goed te doen moet zijn?

Plantoetsers ****
Toezichthouders **
Juristen/beleid. ****
Constructeurs **
RO/planologie ***
Managers ****
W2.2 Gasvrij bouwen: Wat betekent dit voor je nieuwbouw? Gesloten
 

Sinds 1 juli is de gasketel exit voor de nieuwbouw. Maar wat betekent het voor een woning als je een alternatief moet toepassen? Welke technische en soms zelfs constructieve zaken moeten worden opgelost? Anne-Marie van Osch van de gemeente Almere is specialist op dit onderwerp en neemt u hierin mee tijdens een interactieve workshop

Plantoetsers ****
Toezichthouders ***
Juristen/beleid. ****
Constructeurs **
RO/planologie **
Managers ***
W2.3 BENG: Bijna Energie Neutrale gebouwen in het Bouwbesluit geregeld.  
 

Om de klimaatdoelstellingen te realiseren zullen de energie-eisen in de bouwregelgeving de komende tijd enorm verzwaard worden. De BENG vervangt straks de EPC. André Kruithof van Nieman Raadgevende Ingenieurs neemt u mee in alle ins en outs van dit belangrijke onderwerp voor het BWT die voor alle overheidsgebouwen al per 1 januari 2019 in werking treden.

Plantoetsers ****
Toezichthouders ****
Juristen/beleid. ****
Constructeurs ***
RO/planologie **
Managers ***
W2.4 Landelijke richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid in het Bouwbesluit  
 

De Landelijke richtlijn zal per 1 juli 2019 worden aangestuurd via het Bouwbesluit 2012, en is daarmee een wettelijk toetsingskader. Daarnaast zal een deel van de richtlijn door de gemeente als beleid dienen te worden vastgesteld. In deze workshop leert u van Vincent Hilhorst van de gemeente Den Haag toepassing te geven aan deze richtlijn en hoe u deze implementeert in uw dagelijkse praktijk.

Plantoetsers ****
Toezichthouders ****
Juristen/beleid. ****
Constructeurs ***
RO/planologie **
Managers ***
W2.5 Het beoordelen van nieuwe- en innovatieve technieken door BWT  
 

Door de komende nieuwe strenge BENG-eisen, zullen er meer innovatieve technieken op de markt komen en worden gebruikt in de prestatieberekeningen. Om inzicht in die eisen van de kwaliteit van de geclaimde energieprestaties van die innovaties te borgen, is een onafhankelijke en neutrale informatiebron onontbeerlijk. De databank van BCRG bevat inmiddels meer dan 1.000 gecontroleerde gelijkwaardigheids- en kwaliteitsverklaringen en kan voor u dat ankerpunt zijn. Door Kees Arkesteijn van BCRG.

Plantoetsers ****
Toezichthouders ****
Juristen/beleid. **
Constructeurs *
RO/planologie **
Managers **
W2.6 Circulair bouwen, zo doe je dat!  
 

Circulair bouwen is in de dagelijkse praktijk van bouw- en woningtoezicht nog een uitdaging, want: wat mag, wat kan en wat moet? Zo zal het werken met hergebruikte materialen een andere aanpak vragen van toezichthoudende instanties. Want toezichthouders moeten ook bij circulair bouwen met de bestaande normen in hun hand controleren en daarbij de herkomst en de historie van de hergebruikte materialen nagaan. In deze workshop wordt door Alexandra Boot en Regina Koning ingegaan op de rol van de toetser en toezichthouder bij circulair bouwen en op de beschikbare instrumenten en certificeringen zoals Well Building Standard certificaat, naast Leed en BREEAM. Er is veel ruimte voor vragen en discussie.

Plantoetsers ****
Toezichthouders *****
Juristen/beleid. ***
Constructeurs **
RO/planologie **
Managers ***
W2.7 De BWT Checklist MPG (Milieuprestatie)  
 

WE-adviseurs heeft in opdracht van de vereniging BWT samen met een aantal BWT-collega’s de Checklist MPG ontwikkeld die door het BWT kan worden toegepast om eenvoudig de MPG berekening bij een aanvraag om Omgevingsvergunning te controleren en deze tijdens toezicht te gebruiken. Ruud van Vliet van WE-Adviseurs zal het gebruik van deze nieuwe checklist toelichten tijdens een actieve workshop waarbij u zelf ook aan de slag gaat met de checklist MPG.

Plantoetsers *****
Toezichthouders*****
Juristen/beleid. **
Constructeurs **
RO/planologie **
Managers **
W2.8 De Community Handhaving Fysieke Leefomgeving  
 

De vereniging BWT is gestart met het opzetten van een lerende community rond het thema ‘Handhaving leefomgeving’. Met onderwerpen zoals ondermijning, huisjesmelkers, aanpak woonoverlast, illegale bewoning en strijdige huisvesting arbeidsmigranten willen we aan de slag om van elkaar te leren, kennis over te dragen en vooral in samenwerking met elkaar te komen tot goede uitvoeringsinstrumenten. Wouter Kesseler neemt ons tijdens deze workshop mee in vormen van deze community die moet gaan leiden tot een actief platform handhaving leefomgeving.

Plantoetsers ****
Toezichthouders ****
Juristen/beleid. ****
Constructeurs **
RO/planologie *****
Managers **
W2.9 Stand van zaken onderzoek en beoordeling breedplaatvloeren  
 

Door Dick Bezemer (Gemeente Rotterdam) en Marco Labeur (Gemeente Den Haag) vanuit het COBc zal worden toegelicht wat de stand van zaken is met betrekking tot de onderzoeken, beoordeling en aanpak van breedplaatvloeren. Bij veel gemeenten zijn er nog veel vragen over dit onderwerp, die in deze workshop zo veel als mogelijk worden beantwoord.

Plantoetsers ****
Toezichthouders ****
Juristen/beleid. **
Constructeurs *****
RO/planologie **
Managers ***
W2.10 Het Digitale Stelsel Omgevingswet de Stand van Zaken  
 

In deze sessie wordt u door Gijs van Duijn (Ministerie van Binnenlandse Zaken) en Bas Hoondert (VNG Realisatie) bijgepraat over de ontwikkelingen rond het digitaal stelsel. Specifiek wordt ingegaan op:

  • Een inleiding rond het digitaal stelsel. Wat houdt het in en hoe staat het ermee? Wat zijn de tijdspaden rond implementatie en wat is de samenhang met de wet- en regelgeving;
  • De betekenis in praktijk voor overheidsorganisaties. Wat betekent het voor aanvragen en melden, het vergunning-proces en toezicht en handhaving? Hoe kunnen de overheden zich voorbereiden? 
Plantoetsers ***
Toezichthouders **
Juristen/beleid. ****
Constructeurs **
RO/planologie *****
Managers ****
W2.11 Digitale toetsing, nu en in de toekomst  
  Door de Wet Kwaliteitsborging verandert uw rol in het bouwproces. Daarnaast blijft u verantwoordelijk voor toetsing en toezicht van bijvoorbeeld gevolgklasse II en III, monumenten en sloopveiligheid. Hoe kunt u eenvoudiger, efficiënter en gerichter toetsen, nu en in de toekomst. Remco Ram van BRIS laat u met praktijkvoorbeelden zien hoe het nieuwe BRIStoets u hierin kan ondersteunen.  Plantoetsers *****
Toezichthouders ****
Juristen/beleid. ***
Constructeurs **
RO/planologie **
Managers **

Uw deelname zal worden geregistreerd via een presentielijst. Deze lijst zal op locatie klaar liggen voor paraaf van aanwezigheid. De lijst zal  worden verspreid aan de andere deelnemers.
Bij deelname gaat u akkoord met het maken én gebruiken van fotomateriaal voor website, magazines, social media en dergelijke. Mocht u hier toch bezwaar tegen hebben, dan verzoeken wij u dit expliciet aan te geven op het aanmeldformulier.

Indien u zich heeft aangemeld, niet aanwezig bent of kunt zijn tijdens het congres en u zich niet tijdig (binnen vijf dagen voor het congres) heeft afgemeld, wordt u € 25,- aan kosten in rekening gebracht. 

Presentaties

“BWT op de kaart !” Naar een zichtbare meerwaarde

Download

Bouwdossier 2.0 onder de Omgevingswet.

Esther van Kooten Niekerk van het Kadaster neemt de deelnemers kort mee in de ontwikkeling van het bouwdossier 2.0 onder de Omgevingswet.

Download

De opgave van de energietransitie.

Ed Nijpels voormalig minister van VROM en voorzitter van het klimaatakkoord dat eind dit jaar door de regering en de Tweede Kamer moet worden aangenomen neemt ons mee in de opgave waar ook het Bouw - en Woningtoezicht een belangrijke rol in zal krijgen.

Download

W1.2 De Knip en vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet

Gemeenten krijgen onder de Omgevingswet meer vrijheid om in het omgevingsplan te bepalen waarvoor wel of geen vergunning nodig is. Bert Rademaker van het ministerie van BZK gaat met u de diepte in over de mogelijkheden die de Omgevingswet hierin wil bieden

Download

W1.3 Laatste stand van zaken Wet kwaliteitsborging voor het Bouwen

Voor de zomer is er weer het één en ander gebeurd rond de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. In deze workshop hoort u het laatste nieuws en wordt er ook gekeken naar de lessen van de verschillende al uitgevoerde pilots en het oppakken van nieuwe pilots. Ook zal het bestuursakkoord aan de orde komen. De workshop wordt geleid door Hajé van Egmond, en zal worden ingevuld door o.a. Ton Jans van KOMO en enkele schrijvers aan het bestuursakkoord.

Presentatie Hajé van Egmond

Download

W1.4 Brandveiligheid van gevelconstructies beproeft en beoordeeld

De laatste tijd is er veel te doen over brandveiligheid van gevels. Maar hoe beproeven we deze brandveiligheid van constructies? René de Feijter van Efectis zal een kijkje in de keuken geven over hoe hier bij Efectis op getest wordt, en hoe BWT kan beoordelen of de geteste constructie brandveilig is. Tevens kijken we om ons heen en vooruit naar wat de ontwikkelingen zijn voor het testen van grote gevelelementen.

Download

W1.5 Het Besluit Bouwwerken Leefomgeving en het Bouwbesluit

Johan van der Graaf van Nieman Raadgevende Ingenieurs geeft in deze workshop een uur les over alle actualiteiten en afgelopen wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 en kijkt al vooruit op het Besluit Bouwwerken Leefomgeving waarvan een nieuwe versie inmiddels is gepubliceerd.

Download

W1.6 Door een andere bril kijken naar de toekomst van het vakgebied

Van toezicht met Drones kijken we niet echt meer op, toepassing van BIM 3D zal onderdeel zijn het DSO, kennis op doen middels Virtuel reality is aan de orde van de dag, een bouwsector die nu ervarging gaat opdoen met de Hololens en een overzicht van al 3D geprinte projecten. In deze workshop van InterConcept proeft u aan de nieuwste technieken in ons vakgebied, die u zeker zullen verbazen.

Download

W1.7 Transformatie, renovatie en de uitdaging tot verduurzaming

Albert de Vries " voormalig Tweede Kamerlid" en voorzitter van Spaar het klimaat en Anne Luijten Directeur van het Nationaal Renovatie Platform zullen in een workshop de uitdaging met u bespreken om de bestaande voorraad, en dan met name de grotere bouwwerken in ons land te gaan laten voldoen aan de ambities van de energietransitie.

Download

W1.8 Het bouwdossier onder de Omgevingswet

Met de Omgevingswet zal ook het bouwdossier, en de gegevens die hier in moeten komen veranderen. Digitale ontwikkelingen zoals Blockchain krijgen hierin een plek, maar wat houdt dit nu in? Esther van Kooten Niekerk van het Kadaster zal hierover een boeiende workshop verzorgen waarbij ook uw mening zal worden gevraagd. Deze presentatie kan worden opgevraagd bij Esther.

 

Download

W1.9 Nu echt aan de slag met de Omgevinswet

Met de invoeringswet op tafel is he nu tijd om als Gemeente echt aan de slag te gaan met de Omgevingswet. Maar wat houdt dit in? Wat moet het BWT nu gaan doen, en waar liggen de kansen op het gebied van proces, inzet en competenties. Specialisten van BMC zullen in deze workshop de deelnemers voorzien van voldoende tips en trucs!

Download

W1.10 Actualiteiten asbestverwijdering en sanering asbestdaken

De asbestregelgeving is weer behoorlijk gewijzigd. Belangrijk is dan ook om u in deze workshop te laten bijpraten door Ingeborg Kriegsman over de laatste stand van zaken rond de sanering asbestdaken, asbestdump en de geactualiseerde handreikingen slopen en asbestcommunicatie.

Download

W2.1 De overgangsfase van bestemminsplan naar Omgevingsplan

Hoe houdt je de periode tussen bestemmingsplan en Omgevingsplan als BWT-er het hoofd boven water. Wordt dit geen enorm complexe periode waarbij zowel oude als nieuwe regels door elkaar moeten worden beoordeeld? Bert Rademaker van het ministerie van BZK laat zien hoe dit volgens hem goed te doen moet zijn?

Download

W2.2 Gasvrij bouwen: Wat betekent dit voor je nieuwbouw?

Sinds 1 juli is de gasketel exit voor de nieuwbouw. Maar wat betekent het voor een woning als je een alternatief moet toepassen? Welke technische en soms zelfs constructieve zaken moeten worden opgelost? Anne-Marie van Osch van de gemeente Almere is specialist op dit onderwerp en neemt u hierin mee tijdens een interactieve workshop

Download

W2.3 BENG: Bijna Energie Neutrale gebouwen in het Bouwbesluit geregeld.

Om de klimaatdoelstellingen te realiseren zullen de energie-eisen in de bouwregelgeving de komende tijd enorm verzwaard worden. De BENG vervangt straks de EPC. André Kruithof van Nieman Raadgevende Ingenieurs neemt u mee in alle ins en outs van dit belangrijke onderwerp voor het BWT die voor alle overheidsgebouwen al per 1 januari 2019 in werking treden.

Download

W2.4 Landelijke richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid in het Bouwbesluit

De Landelijke richtlijn zal per 1 juli 2019 worden aangestuurd via het Bouwbesluit 2012, en is daarmee een wettelijk toetsingskader. Daarnaast zal een deel van de richtlijn door de gemeente als beleid dienen te worden vastgesteld. In deze workshop leert u van Vincent Hilhorst van de gemeente Den Haag toepassing te geven aan deze richtlijn en hoe u deze implementeert in uw dagelijkse praktijk.

Download

W2.5 Het beoordelen van nieuwe- en innovatieve technieken door BWT

Door de komende nieuwe strenge BENG-eisen, zullen er meer innovatieve technieken op de markt komen en worden gebruikt in de prestatieberekeningen. Om inzicht in die eisen van de kwaliteit van de geclaimde energieprestaties van die innovaties te borgen, is een onafhankelijke en neutrale informatiebron onontbeerlijk. De databank van BCRG bevat inmiddels meer dan 1.000 gecontroleerde gelijkwaardigheids- en kwaliteitsverklaringen en kan voor u dat ankerpunt zijn. Door Kees Arkesteijn van BCRG.

Download

W2.7 De BWT Checklist MPG (Milieuprestatie)

WE-adviseurs heeft in opdracht van de vereniging BWT samen met een aantal BWT-collega’s de Checklist MPG ontwikkeld die door het BWT kan worden toegepast om eenvoudig de MPG berekening bij een aanvraag om Omgevingsvergunning te controleren en deze tijdens toezicht te gebruiken. Ruud van Vliet van WE-Adviseurs zal het gebruik van deze nieuwe checklist toelichten tijdens een actieve workshop waarbij u zelf ook aan de slag gaat met de checklist MPG.

Download

W2.8 De Community Handhaving Fysieke Leefomgeving

De vereniging BWT is gestart met het opzetten van een lerende community rond het thema ‘Handhaving leefomgeving’. Met onderwerpen zoals ondermijning, huisjesmelkers, aanpak woonoverlast, illegale bewoning en strijdige huisvesting arbeidsmigranten willen we aan de slag om van elkaar te leren, kennis over te dragen en vooral in samenwerking met elkaar te komen tot goede uitvoeringsinstrumenten. Wouter Kesseler neemt ons tijdens deze workshop mee in vormen van deze community die moet gaan leiden tot een actief platform handhaving leefomgeving.

Download

W2.9 Stand van zaken onderzoek en beoordeling breedplaatvloeren

Door Dick Bezemer (Gemeente Rotterdam) en Marco Labeur (Gemeente Den Haag) vanuit het COBc zal worden toegelicht wat de stand van zaken is met betrekking tot de onderzoeken, beoordeling en aanpak van breedplaatvloeren. Bij veel gemeenten zijn er nog veel vragen over dit onderwerp, die in deze workshop zo veel als mogelijk worden beantwoord.

Download

W2.10 Het Digitale Stelsel Omgevingswet de Stand van Zaken

In deze sessie wordt u door Gijs van Duijn (Ministerie van Binnenlandse Zaken) en Bas Hoondert (VNG Realisatie) bijgepraat over de ontwikkelingen rond het digitaal stelsel. Specifiek wordt ingegaan op:

  • Een inleiding rond het digitaal stelsel. Wat houdt het in en hoe staat het ermee? Wat zijn de tijdspaden rond implementatie en wat is de samenhang met de wet- en regelgeving;
  • De betekenis in praktijk voor overheidsorganisaties. Wat betekent het voor aanvragen en melden, het vergunning-proces en toezicht en handhaving? Hoe kunnen de overheden zich voorbereiden? 

 

Download

W2.11 Digitale toetsing, nu en in de toekomst

Door de Wet Kwaliteitsborging verandert uw rol in het bouwproces. Daarnaast blijft u verantwoordelijk voor toetsing en toezicht van bijvoorbeeld gevolgklasse II en III, monumenten en sloopveiligheid. Hoe kunt u eenvoudiger, efficiënter en gerichter toetsen, nu en in de toekomst. Remco Ram van BRIS laat u met praktijkvoorbeelden zien hoe het nieuwe BRIStoets u hierin kan ondersteunen. 

Download

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.