Jaarcongres VBWTN 2018 “BWT op de kaart !” Naar een zichtbare meerwaarde

Datum: 11-10-2018
Starttijd: 9:00:00
Eindtijd: 17:00:00
Locatie: "De Heerlickheijd van Ermelo" te Ermelo
Kosten: Het congres is gratis voor alle individuele leden. Per gemeentelijk, geassocieerd lid of GOL mogen twee personen gratis deelnemen. Leden van het VVM en Provero betalen € 100,00 per persoon. Niet leden of extra deelnemers van een gemeente betalen € 375,00

 

Hoofdsponsor

Sponsoren

Congresprogramma BWT congres 2018

“BWT op de kaart!”
naar een zichtbare meerwaarde

09:00 - 10:00 uur

Registratie deelnemers, ontvangst, informatiemarkt

10:00 - 10:05 uur Opening door onze dagvoorzitter
10:05 - 10:15 uur BWT op de kaart! Onze Voorzitter Margreet Schotman over hoe we het vakgebied voor de toekomst goed op de kaart kunnen zetten, met een nieuwe rol, een helder doel en een zichtbare meerwaarde
10:15 - 10:30 uur Esther van Kooten Niekerk van het Kadaster neemt de deelnemers kort mee in de ontwikkeling van het bouwdossier 2.0 onder de Omgevingswet.
10:30 - 11:00 uur Ed Nijpels voormalig minister van VROM en voorzitter van het klimaatakkoord dat eind dit jaar door de regering en de Tweede Kamer moet worden aangenomen neemt ons mee in de opgave waar ook het Bouw - en Woningtoezicht een belangrijke rol in zal krijgen.
11:00 - 11:30 uur Koffiepauze en Informatiemarkt
10:30 - 11:00 uur Michel Huisman, kunstenaar en ‘de man van het Maankwartier’ neemt ons mee in winst of waarde en geeft zijn visie op het (opnieuw) op de kaart zetten van de fysieke leefomgeving.
11:00 - 12:30 uur Lunchpauze en Informatiemarkt
13:30 - 14:30 uur WORKSHOPS 1e ronde (keuze uit 10 workshops)
14:30 - 15:00 uur Theepauze en Informatiemarkt
15:00 - 16:00 uur WORKSHOPS 2e ronde (keuze uit 10 workshops)
16:00 - 16:05 uur Informele afsluiting van het congres op de informatiemarkt door Wico Ankersmit
16:05 - 17:00 uur Naborrelen en netwerken

De Workshops 2018

U kunt een workshop kiezen uit blok 1 en een workshop uit blok 2. Per workshop geldt in verband met de beschikbare zaalgrootte een maximaal aantal inschrijvingen.

Om u te helpen bij het kiezen voor de workshop die het meest geschikt is voor u, is achter de workshops met het aantal sterren aangegeven voor welke doelgroep de betreffende workshop het meest interessant is. Wijzigingen voorbehouden.

 

 BLOK 1 van 13:30 uur tot 14:30 uur

 
W1.1 Rondetafeldiscussie management: BWT op de kaart?!  
 

Rondetafelgesprek met management over hoe we de komende jaren BWT als vakgebied beter op de kaart krijgen. Het laten zien wat je doet, het delen van successen. Zijn we niet te veel onder het maaiveld aan het werk, of past dit bij onze taak?. Max. 20 deelnemers

Plantoetsers **
Toezichthouders **
Juristen/beleid. ***
Constructeurs **
RO/planologie **
Managers *****
W1.2 De Knip en vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet  
 

Gemeenten krijgen onder de Omgevingswet meer vrijheid om in het omgevingsplan te bepalen waarvoor wel of geen vergunning nodig is. Bert Rademaker van het ministerie van BZK gaat met u de diepte in over de mogelijkheden die de Omgevingswet hierin wil bieden

Plantoetsers *****
Toezichthouders ****
Juristen/beleid. *****
Constructeurs ***
RO/planologie ***
Managers **
W1.3 Laatste stand van zaken Wet kwaliteitsborging voor het Bouwen  
 

Voor de zomer is er weer het één en ander gebeurd rond de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. In deze workshop hoort u het laatste nieuws en wordt er ook gekeken naar de lessen van de verschillende al uitgevoerde pilots en willen we met u nadenken over nieuwe pilots richting invoering van de wet. Sprekers nnb.

Plantoetsers ****
Toezichthouders ****
Juristen/beleid. ****
Constructeurs **
RO/planologie *
Managers ****
W1.4 Brandveiligheid van gevelconstructies beproeft en beoordeeld  
 

De laatste tijd is er veel te doen over brandveiligheid van gevels. Maar hoe beproeven we deze brandveiligheid van constructies? René de Feijter van Efectis zal een kijkje in de keuken geven over hoe hier bij Efectis op getest wordt, en hoe BWT kan beoordelen of de geteste constructie brandveilig is. Tevens kijken we om ons heen en vooruit naar wat de ontwikkelingen zijn voor het testen van grote gevelelementen.

Plantoetsers ****
Toezichthouders ****
Juristen/beleid. **
Constructeurs **
RO/planologie **
Managers **
W1.5 Het Besluit Bouwwerken Leefomgeving en het Bouwbesluit  
 

Johan van der Graaf van Ingenieursbureau Nieman geeft in deze workshop een uur les over alle actualiteiten en afgelopen wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 en kijkt al vooruit op het Besluit Bouwwerken Leefomgeving waarvan rond Oktober een nieuwe versie van beschikbaar komt.

Plantoetsers ****
Toezichthouders ****
Juristen/beleid. ***
Constructeurs ****
RO/planologie **
Managers **
W1.6 Door een andere bril kijken naar de toekomst van het vakgebied  
 

Van Hololens tot 3d bril en van toezicht met Drones tot en met Virtuel reality BIM. In deze workshop van InterConcept proeft u aan de nieuwste technieken in ons vakgebied, die u zeker zullen verbazen.

Plantoetsers ****
Toezichthouders ****
Juristen/beleid. ***
Constructeurs ***
RO/planologie **
Managers ****
W1.7 Transformatie, renovatie en de uitdaging tot verduurzaming  
 

Anne Luijten Directeur van het Nationaal Renovatie Platform zal in een workshop de uitdaging met u bespreken om de bestaande voorraad, en dan met name de grotere bouwwerken in ons land te gaan laten voldoen aan de ambities van de energietransitie.

Plantoetsers ****
Toezichthouders ****
Juristen/beleid. ****
Constructeurs **
RO/planologie **
Managers **
W1.8 Het bouwdossier onder de Omgevingswet  
 

Met de Omgevingswet zal ook het bouwdossier, en de gegevens die hier in moeten komen veranderen. Digitale ontwikkelingen zoals Blockchain krijgen hierin een plek, maar wat houdt dit nu in? Esther van Kooten Niekerk van het Kadaster zal hierover een boeiende workshop verzorgen waarbij ook uw mening zal worden gevraagd.

Plantoetsers ****
Toezichthouders ***
Juristen/beleid. ****
Constructeurs **
RO/planologie **
Managers ***
W1.9 Nu echt aan de slag met de Omgevinswet  
 

Met de invoeringswet op tafel is he nu tijd om als Gemeente echt aan de slag te gaan met de Omgevingswet. Maar wat houdt dit in? Wat moet het BWT nu gaan doen, en waar liggen de kansen op het gebied van proces, inzet en competenties. Specialisten van BMC zullen in deze workshop de deelnemers voorzien van voldoende tips en trucs!

Plantoetsers ****
Toezichthouders ****
Juristen/beleid. ****
Constructeurs *
RO/planologie ****
Managers ****
W1.10 Actualiteiten asbestverwijdering en sanering asbestdaken  
 

De asbestregelgeving is weer behoorlijk gewijzigd. Belangrijk is dan ook om u in deze workshop te laten bijpraten door Ingeborg Kriegsman en Jos Campfens over de laatste stand van zaken rond de sanering asbestdaken, asbestdump en de geactualiseerde handreikingen slopen en asbestcommunicatie.

Plantoetsers ****
Toezichthouders ***
Juristen/beleid. ****
Constructeurs **
RO/planologie ***
Managers ***

Tussen het eerste en het tweede blok is er een koffiepauze in de Plaza waar u tevens nog een bezoek kunt brengen aan de informatiemarkt.

  Blok 2 van 15:00 uur tot 16:00 uur  
W2.1 De overgangsfase van bestemminsplan naar Omgevingsplan  
 

Hoe houdt je de periode tussen bestemmingsplan en Omgevingsplan als BWT-er het hoofd boven water. Wordt dit geen enorm complexe periode waarbij zowel oude als nieuwe regels door elkaar moeten worden beoordeeld? Bert Rademaker van het ministerie van BZK laat zien hoe dit volgens hem goed te doen moet zijn?

Plantoetsers ****
Toezichthouders **
Juristen/beleid. ****
Constructeurs **
RO/planologie ***
Managers ****
W2.2 Gasvrij bouwen: Wat betekent dit voor je nieuwbouw?  
 

Sinds 1 juli is de gasketel exit voor de nieuwbouw. Maar wat betekent het voor een woning als je een alternatief moet toepassen? Welke technische en soms zelfs constructieve zaken moeten worden opgelost? Anne-Marie van Osch van de gemeente Almere is specialist op dit onderwerp en neemt u hierin mee tijdens een interactieve workshop

Plantoetsers ****
Toezichthouders ***
Juristen/beleid. ****
Constructeurs **
RO/planologie **
Managers ***
W2.3 BENG: Bijna Energie Neutrale gebouwen in het Bouwbesluit geregeld.  
 

Om de klimaatdoelstellingen te realiseren zullen de energie-eisen in de bouwregelgeving de komende tijd enorm verzwaard worden. De BENG vervangt straks de EPC. Johan van de Graaf van Ingenieursbureau Nieman neemt u mee in alle ins en outs van dit belangrijke onderwerp voor het BWT die voor alle overheidsgebouwen al per 1 januari 2019 in werking trede

Plantoetsers ****
Toezichthouders ****
Juristen/beleid. ****
Constructeurs ***
RO/planologie **
Managers ***
W2.4 Landelijke richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid in het Bouwbesluit  
 

De Landelijke richtlijn zal per 1 juli 2019 worden aangestuurd via het Bouwbesluit 2012, en is daarmee een wettelijk toetsingskader. Daarnaast zal een deel van de richtlijn door de gemeente als beleid dienen te worden vastgesteld. In deze workshop leert u van Vincent Hilhorst van de gemeente Den Haag toepassing te geven aan deze richtlijn en hoe u deze implementeert in uw dagelijkse praktijk.

Plantoetsers ****
Toezichthouders ****
Juristen/beleid. ****
Constructeurs ***
RO/planologie **
Managers ***
W2.5 Het beoordelen van nieuwe- en innovatieve technieken door BWT  
 

Door de komende nieuwe strenge BENG-eisen, zullen er meer innovatieve technieken op de markt komen en worden gebruikt in de prestatieberekeningen. Om inzicht in die eisen van de kwaliteit van de geclaimde energieprestaties van die innovaties te borgen, is een onafhankelijke en neutrale informatiebron onontbeerlijk. De databank van BCRG bevat inmiddels meer dan 1.000 gecontroleerde gelijkwaardigheids- en kwaliteitsverklaringen en kan voor u dat ankerpunt zijn. Door Kees Arkesteijn van BCRG.

Plantoetsers ****
Toezichthouders ****
Juristen/beleid. **
Constructeurs *
RO/planologie **
Managers **
W2.6 Circulair bouwen, zo doe je dat!  
 

Circulair bouwen is in de dagelijkse praktijk nog een uitdaging, want; wat mag, wat kan en wat moet? Tijdens deze workshop worden de juridische mogelijkheden en valkuilen benoemd en vanuit juridische expertise en praktijkervaringen door Regina Koning aangedragen. Tijdens de workshop is er veel tijd voor vragen en discussie

Plantoetsers ****
Toezichthouders ***
Juristen/beleid. ***
Constructeurs **
RO/planologie **
Managers ***
W2.7 De BWT Checklist MPG (Milieuprestatie)  
 

WE-adviseurs heeft in opdracht van de vereniging BWT samen met een aantal BWT-collega’s de Checklist MPG ontwikkeld die door het BWT kan worden toegepast om eenvoudig de MPG berekening bij een aanvraag om Omgevingsvergunning te controleren en deze tijdens toezicht te gebruiken. Ruud van Vliet zal het gebruik van deze nieuwe checklist toelichten tijdens een actieve workshop waarbij u zelf ook aan de slag gaat met de checklist MPG.

Plantoetsers *****
Toezichthouders*****
Juristen/beleid. **
Constructeurs **
RO/planologie **
Managers **
W2.8 De Community Handhaving Fysieke Leefomgeving  
 

De vereniging BWT is gestart met het opzetten van een lerende community rond het thema ‘Handhaving leefomgeving’. Met onderwerpen zoals ondermijning, huisjesmelkers, aanpak woonoverlast, illegale bewoning en strijdige huisvesting arbeidsmigranten willen we aan de slag om van elkaar te leren, kennis over te dragen en vooral in samenwerking met elkaar te komen tot goede uitvoeringsinstrumenten. Wouter Kesseler neemt ons tijdens deze workshop mee in vormen van deze community die moet gaan leiden tot een actief platform handhaving leefomgeving.

Plantoetsers ****
Toezichthouders ****
Juristen/beleid. ****
Constructeurs **
RO/planologie *****
Managers **
W2.9 Stand van zaken onderzoek en beoordeling breedplaatvloeren  
 

Door specialisten van het COBc zal worden toegelicht wat de stand van zaken is met betrekking tot de onderzoeken, beoordeling en aanpak van breedplaatvloeren. Bij veel gemeenten zijn er nog vragen over dit onderwerp, die in deze workshop zo veel als mogelijk worden beantwoord.

Plantoetsers ****
Toezichthouders ****
Juristen/beleid. **
Constructeurs *****
RO/planologie **
Managers ***
W2.10 Het Digitale Stelsel Omgevingswet de Stand van Zaken  
 

Rondetafelgesprek met management over hoe we de komende jaren BWT als vakgebied beter op de kaart krijgen. Het laten zien wat je doet, het delen van successen. Zijn we niet te veel onder het maaiveld aan het werk, of past dit bij onze taak?. Max. 20 deelnemers

Plantoetsers ***
Toezichthouders **
Juristen/beleid. ****
Constructeurs **
RO/planologie *****
Managers ****

Uw deelname zal worden geregistreerd via een presentielijst. Deze lijst zal op locatie klaar liggen voor paraaf van aanwezigheid. De lijst zal  worden verspreid aan de andere deelnemers.
Bij deelname gaat u akkoord met het maken én gebruiken van fotomateriaal voor website, magazines, social media en dergelijke. Mocht u hier toch bezwaar tegen hebben, dan verzoeken wij u dit expliciet aan te geven op het aanmeldformulier.

Inschrijven

Persoonlijke gegevens
Contactgegevens
Mijn lidmaatschap
Lidmaatschap werkgever
Factuuradres (indien afwijkend)
Blok 1 van 13:30 uur tot 14:30 uur
Blok 2 van 15:00 uur tot 16:00 uur

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.