Regiodagen 2018 "In uw omgeving op de hoogte van alle ontwikkelingen"

Datum: 28-3-2018
Starttijd: 10:00:00
Kosten: Leden € 75,00 en niet leden € 150,00

Ook dit jaar organiseert met de slogan "In uw omgeving op de hoogte van alle ontwikkelingen" de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland op vijf locaties verspreid in het land, een interessante, leerzame maar vooral zeer nuttige regiodag. Op deze regiodagen wordt u samen met andere collega's uit de regio bijgepraat over alle ontwikkelingen binnen het Bouw- en Woningtoezicht.

Om in één dag op de hoogte te worden gebracht van alle ontwikkelingen op ons vakgebied mag u deze regiobijeenkomsten niet missen. Wij hebben weer zeer goede sprekers weten vast te leggen die de onderwerpen voor u op een boeiende wijze weten toe te lichten. Daarnaast biedt deze dag u een goede kans om te netwerken met gemeenten uit uw omgeving, en om diverse andere ketenpartners te spreken.

De regiodagen 2018 kennen weer een boeiend programma, waarbij gelet op de evaluaties de eindtijd van de dag nu om 15:00 uur is gezet zodat iedereen voor de avondspits weer thuis kan zijn.  

Schrijf u snel in voor een VBWTN regiodag bij u in de buurt. Per regiobijeenkomst is het maximaal aantal deelnemers ongeveer 50, waardoor u, als u te lang wacht wellicht niet kunt deelnemen. 

Waar en Wanneer:

  • woensdag 28 maart in Deventer (Gemeentehuis Deventer, Grote Kerhof 1)
  • woensdag   4 april in Tilburg (EVE Tilburg. Burgemeester Stekelenburgplein 208)
  • woensdag 11 april in Purmerend (Stadhuis Purmerend, Purmersteenweg 42)
  • woensdag 18 april in Heerenveen (Gemeentehuis Heerenveen, Crackstraat 2)
  • woensdag 25 april in Den Haag (Stadhuis Den Haag, Spui 70)

 

Het voorlopige programma van de regiobijeenkomst treft u onderstaand aan. Bij de bevestiging van de betreffende regiodag van uw keuze wordt een definitief programma meegestuurd incl. adresgegevens en routebeschrijving naar de locatie.

​Programma regiobijeenkomst

09:30 – 10:00 uur

Inloop ontvangst met koffie

10:00 – 10:10 uur

Welkom en opening

10:10 - 10:30 uur Actualiteiten over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, het platform Handhaving en de Omgevingswet door Wico Ankersmit.

10:30 - 11:10 uur

MPG De milieuprestatie gebouwen een hele prestatie
11:10 - 11:30 uur

Koffiepauze

11:30 - 12:10 uur De Landelijke Richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid als regel in het Bouwbesluit en straks het BBL

12:10 - 12:30 uur

​Lokaal onderwerp gastgemeente

12:30 – 13:30 uur

Lunchpauze/netwerken

13:30 – 14:15 uur

Omgevingswet. De rol van BWT en VTH in de Omgevingswet.

14:15 - 15.00 uur

Transformeren en herbestemmin. De interactie tussen ruimtelijke en bouwtechnische regels plus actualiteiten Bouwbesluit en 'Van Gas Los'

15:00 uur

Einde regiobijeenkomst met afsluiting en borrel

 

 

Presentaties

Actualiteiten over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en het platform Handhaving

Een paar belangrijke punten uit deze presentatie zijn:

Verder is er een nieuw platform gestart " Platform Handhaving Leefomgeving" en men is hier bezig om een aantal bijeenkomsten te organiseren. Hiervoor kan al worden ingeschreven. Zij vinden plaats in Zwolle op 13 juni en in Weert op 19 juni. De volgende onderwerpen komen tijdens deze bijeenkomsten aan bod.

  • malafide pandeigenaren
  • huisvesting arbeidsmigranten
  • ondermijning
  • drugsoverlast
  • illegale bewoning 

Download

MPG De milieuprestatie gebouwen een hele prestatie

Per 1 januari 2018 geldt er een norm voor de Milieu Prestatie van een Gebouw (MPG). Deze norm is opgenomen in het Bouwbesluit (paragraaf 5.9) en gemeenten dienen deze norm te toetsen bij de aanvraag van de Omgevingsvergunning en in de handhaving toe te zien op de juiste uitvoering. De MPG-norm is gesteld op maximaal 1 en is op dit moment alleen van toepassing op nieuwbouw van woningen en kantoren groter dan 100 m2. De MPG wordt bepaald op basis van gegevens uit levenscyclus analyses en andere onderzoeksgegevens van producten en materialen. Hierin zijn alle processen vanaf grondstofwinning tot afdankfase vertaald naar 11 verschillende milieu-effecten. Alle bekende data zijn opgenomen in de nationale milieudatabase. Deze wordt beheerd door de Stichting Bouwkwaliteit (SBK) en wordt regelmatig aangepast en aangevuld. Doel is de milieubelasting door bouwwerken verder terug te dringen. De MPG is één van de middelen die gemeenten kunnen inzetten om hun doelen op het gebied van milieu, klimaat en circulariteit te bereiken.

Door Ruud van Vliet

Download

Omgevingswet. De stand van zaken van de Omgevingswet en de relatie tot de DSO

Download

De Omgevingswet hantvatten Omgevingsplan

Download

Landelijke Richtlijn Bouw en sloopveiligheid.

De Vereniging Bouw en woningtoezicht Nederland wil met de Landelijke Richtlijn Bouw en Sloopveiligheid (LRBSV) een bijdrage en impuls leveren aan het veiligheid bewustzijn van zowel de opdrachtgevers en opdrachtnemers.

In essentie zegt de Landelijke Richtlijn Bouw en Sloopveiligheid (LRBSV) dat er zich geen personen in de bouwveiligheidzone mogen bevinden. Deze zone wordt bepaalt door de gebouw hoogte aan de hand van de tabel zoals die in de richtlijn is opgenomen. Ter plaatse van hijsgebieden en voor het inbrengen van lange delen is op verzoek van de markt extra bouwveiligheid ruimte gecreëerd om ook in die situaties veilig en verantwoord te kunnen werken. Ook is de aanbeveling van de Onderzoeksraad om iets te regelen mbt het weg stutter effect in de richtlijn opgenomen. Als de gemeenten en marktpartijen gebruik gaan maken van de ontwikkelde risico matrix kan vooraf een goede inschatting worden gemaakt van de bij dat risico behorende procedure insteek voor de Omgevingsvergunning.  Binnenkort krijgen alle gemeenten de richtlijn toegestuurd met het advies om vooruitlopend op de aanwijzing van de minister deze richtlijn in zijn geheel als gemeentelijk beleidsstuk vast te stellen. In het najaar zal een deel van de richtlijn ( Hoofdstuk 6) vanuit het Bouwbesluit worden aangestuurd. Via BWTinfo.nl onder de tab dossiers zijn de richtlijn en de risico matrix te downloaden.

Door Vincent Hilhorst

Download

Transformeren en herbestemming. De interactie tussen ruimtelijke en bouwtechnische regels plus actualiteiten Bouwbesluit en ‘Van Gas Los’

Download

Spoorzone Tilburg

door Joep Frenken projectleider Spoorzone.
 

Download

Route naar bouwen 2040

Purmerend staat de komende jaren voor een aantal grote opgaven. De stad heeft de ambitie om circa 10.000 woningen toe te voegen.
Nieuwe aspecten als klimaatbestendig, vergrijzing, gezinsverdunning, duurzaam, transformatie van kantoren naar woningen, ander gebruik van mobiliteit,
nieuwe en kleinere woonvormen, internet etc zijn belangrijke ingrediënten bij de transformaties van tegenwoordig. Zij leren ons op een andere manier naar de
inrichting van de stad te kijken. De uitdaging is het creëren van nieuwe stedelijk gebieden die zich kunnen aanpassen aan de nieuwe tegenwoordige tijd. Dit
vraagt om een schaalsprong; ook voor Purmerend.
 
De focus in Purmerend zal de komende jaren dan ook vooral liggen op verdichting in de bestaande stad; bouwen in hogere dichtheden, dichtbij de voorzieningen en stationslocaties.
 
Door Harm Jan Stalman

Download

Groene leges

In deze presentatie een voorbeeld van de communicatie rondom toezicht

Download

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.