Jaarcongres VBWTN 2019 “BWT op weg naar een nieuwe toekomst !”

Datum: 10-10-2019
Starttijd: 10:00:00
Eindtijd: 17:00:00
Locatie: "De Heerlickheijd van Ermelo" te Ermelo
Kosten: Het congres is gratis voor alle individuele leden. Per gemeentelijk, geassocieerd of GOL lid mogen twee personen gratis deelnemen. Leden van de VVM en Provero betalen € 100,00 per persoon. Niet leden of extra deelnemers van een gemeente betalen € 375,00

Alle presentaties van het jaarcongres vindt u onderaan deze pagina!

Hoofdsponsor

 

Sponsoren

 

Congresprogramma BWT congres 2019

"BWT op weg naar een nieuwe toekomst!"

De bestemming is bekend, de reis gaat beginnen

09:00 - 10:00 uur

Registratie deelnemers, ontvangst, informatiemarkt

10:00 - 10:15 uur Opening door onze dagvoorzitter George Parker
10:15 - 10:35 uur Margreet Schotman en Else Poortvliet over de reis naar onze nieuwe toekomst.
10:35 - 11:00 uur Ferdi Licher van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Samen werken aan een betere bouwkwaliteit.
11:00 - 11:30 uur

Koffiepauze en Informatiemarkt

11:30 - 11:50 uur Wim Hoppenbrouwers van BouwQ, over de samenwerking tussen kwaliteitsborgers en het bevoegd gezag tijdens de proefprojecten en na invoering van het stelsel.
11:50 - 12:10 uur Bert Rademaker van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met de laatste stand van zaken over de Omgevingswet met onderwerpen zoals vergunning en vergunningvrij, het omgevingsplan en de participatie.
12:10  - 12:30 uur Een verbazingwekkende afsluiting door de dagvoorzitter George Parker over verandering en loslaten.
12:30 - 13:30 uur

Lunchpauze en Informatiemarkt

13:30 - 14:30 uur Workshops 1e ronde (keuze uit 10 workshops)
14:30 - 15:00 uur

Theepauze en Informatiemarkt

15:00 - 16:00 uur Workshops 2e ronde (keuze uit 10 workshops)
16:00 - 16:05 uur Informele afsluiting van het congres op de informatiemarkt door Wico Ankersmit
16:05 - 17:00 uur

Naborrelen en netwerken

De Workshops 2019

U kunt een workshop kiezen uit blok 1 en een workshop uit blok 2. Per workshop geldt in verband met de beschikbare zaalgrootte een maximaal aantal inschrijvingen.

Om u te helpen bij het kiezen voor de workshop die het meest geschikt is voor u, is achter de workshops door middel van een aantal sterren aangegeven voor welke doelgroep de betreffende workshop het meest intressant is. Wijzigingen voorbehouden.

  Blok 1 van 13:30 tot 14:30  
W1.1

Vol Rondetafel Management: Aan de slag met de implementatie Wkb! Vol 

Hoe krijgen we het voor elkaar om 10% van alle aanvragen binnen gevolgklasse 1 als proefproject met een Kwaliteitsborger te gaan laten uitvoeren. Wat hier voor nodig is, en hoe we elkaar hierin kunnen ondersteunen zal Hajé van Egmond samen met  bestuursleden van de Vereniging BWT met u gaan bespreken en onderzoeken.

Plantoetsers*          Toezichthouders*   Juristen/beleid***  Constructeurs*        RO/planologie*      Managers*****

W1.2

Vol De Omgevingsplanactiviteit in de Omgevingswet toegelicht Vol

Bert Rademaker van het Ministerie van BZK gaat in op het nieuwe vergunningstelsel onder de Omgevingswet en laat zien hoe vergunningplicht en vergunningvrij in het Omgevingsplan via de bruidsschat wordt geregeld.

Plantoetsers*****  Toezichthouders***  Juristen/beleid***  Constructeurs**       RO/planologie*****  Managers**

W1.3

De Lerende Levende community van idee naar uitvoering

In deze workshop verzorgd door Anton Wolthuis worden de eerste veelbelovende praktijkresultaten van de Lerende Levende Community gepresenteerd. Via filmpjes, praktijkervaringen en een kijkje in de toekomst van dit project willen wij de deelnemers aan deze workshop ook enthousiast krijgen om zich bij de community aan te sluiten.

Plantoetsers**          Toezichthouders*****  Juristen/beleid****  Constructeurs*        RO/planologie**           Managers**

W1.4

Wijkgerichte aanpak energietransitie met de knooppuntenkaart

De vereniging BWT Nederland is één van de participanten in de ontwikkeling van de Knooppuntenkaart die de gemeenten moet ondersteunen om wijkgerichte energietransitie effectief aan te pakken. Vanuit Stroomversnelling verzorgen Klaas Vegter, Saskia Tegnel en Lisa van Wellie een leerzame workshop over deze opgave.

Plantoetsers****       Toezichthouders**** Juristen/beleid***  Constructeurs**        RO/planologie*****   Managers**
W1.5

Vol Impactanalyse Wkb; krijg inzicht in de impact op formatie, processen en kosten. Vol

Het is belangrijk om te onderzoeken wat de impact is van de aankomende Wkb en Omgevingswet op de organisatie van het Bouw- en Woningtoezicht. Jeroen Bunschoten van Senze laat d.m.v. resultaten uit de reeds uitgevoerde Wkb-scans zien wat deze impact is op werkvoorraad, processen en de mens binnen uw organisatie.

Plantoetsers****       Toezichthouders**** Juristen/beleid*****  Constructeurs***       RO/planologie**   Managers*****
W1.6

Bevlogen leiderschap: de sleutel tot duurzaam presterende teams!

De toekomst verandert, dat is zeker. Vraag is: Hoe zorg je er als leidinggevende op weg naar de nieuwe toekomst voor dat de motivatie in je team hoog blijft. Wat betekent dat voor de rol als leidinggevende? Hoe zorg je ervoor dat de mensen in je team zelf de leiding nemen? Ronald Warmerdam van IMPACT on the Job zal je in deze workshop voorzien van kennis, inspiratie en tips en trucs waar je in de praktijk direct mee aan de slag kan.

Plantoetsers**       Toezichthouders* Juristen/beleid****  Constructeurs*       RO/planologie**   Managers*****
W1.7

Kennisworkshop Energiezuinigheid en BENG 

Ook in 2019 zijn er verschillende ontwikkelingen geweest rondom de onderwerpen energietransitie, energiezuinigheid en BENG en ook in 2020 gaan deze ontwikkelingen in volle gang door. Theo Haytink van Nieman RI brengt de deelnemers in 1 uur weer op de hoogte van de stand van zaken aan de hand van praktijkvoorbeelden en kijkt vooruit naar wat in 2020 op ons afkomt.

Plantoetsers*****       Toezichthouders***** Juristen/beleid**  Constructeurs****       RO/planologie*             Managers*
W1.8

Brandwijzer. Van regelgerichte naar risicogerichte brandveiligheid.

Word door Charles Meijer en Peter Schut meegenomen in de risicogestuurde aanpak van brandveiligheid! Brancheorganisaties Zorg en Brandweer Nederland stimuleren met het programma De Zorg Brandveilig een omslag van regelgerichte naar risicogestuurde brandveiligheid. Maak in deze workshop kennis met deze aanpak, met de unieke online applicatie BrandWijzer en met andere doordachte methodieken. Leer hoe de kracht van samenwerking een breed draagvlak oplevert en hoe zorgorganisaties en brandweer dichter bij elkaar zijn gekomen. Alle gepresenteerde methodes zijn breed toepasbaar, ook buiten de zorg.

Plantoetsers****       Toezichthouders**** Juristen/beleid***  Constructeurs*       RO/planologie***   Managers****
W1.9

Innovaties in de bouwkolom. Duurzaam opleiden in virtual, augmented en mixed reality

Eva+, de slimme leeromgeving neemt je mee in de wereld van continu verbeteren, leren en permanente educatie. In deze workshop georganiseerd door Jos Harms van Provrex en Eric Houtman van InterConcept worden deelnemers meegenomen in een toekomst die al heel dichtbij is.

Plantoetsers****       Toezichthouders***** Juristen/beleid***  Constructeurs*       RO/planologie***   Managers**
W1.10

De Data Game: datagedreven werken in het fysieke domein deel 1

Ontwikkelingen binnen het vakgebied van Bouw-en Woningtoezicht zoals de Omgevingswet of de Private Kwaliteitsborging vragen in de toekomst om een andere manier van werken. Het gebruik van Big Data zal meer en meer onderdeel van ons werk worden, maar ook zaken zoals datagedreven werken en datatiming. Of het nu gaat om effectievere beleidsinterventies, betere dienstverlening of efficiëntere bedrijfsvoering, werken met data behoort steeds meer tot de dagelijkse praktijk.

Dit alles vraagt om een andere manier van werken en daarmee om nieuwe vaardigheden en skills van jou als medewerker. Met de BMC Data Game ervaar je wat datagedreven werken van jou vraagt, maar nog meer wat het uiteindelijk de organisatie oplevert. Via deze workshop zet je de eerste stap naar datagedreven werken en vergroot je jouw databewustzijn. Je werkt in kleine groepen aan een concreet ruimtelijk vraagstuk op een manier die aansluit bij het datagedreven werken van morgen.

Plantoetsers****       Toezichthouders** Juristen/beleid****  Constructeurs**       RO/planologie***   Managers****

Tussen het eerste en het tweede blok is een koffiepauze in de Plaza waar u tevens nog een bezoek kunt brengen aan de informatiemarkt.

  Blok 2 van 15:00 uur tot 16:00 uur  
W2.1

Rondetafel Management: Een nieuw profiel voor BWT. 

Rondetafelgeprek met management over het nieuwe profiel van de BWT medewerker van de toekomst na invoering Omgevingswet en Wkb met als gespreksleider Ronald Warmerdam van IMPACT on the Job.

Plantoetsers*       Toezichthouders* Juristen/beleid****  Constructeurs*       RO/planologie*   Managers*****
W2.2

Van Staatsblad naar inwerkingtreding: hoe ziet het Besluit bouwwerken leefomgeving er in 2021 uit?

Het Bbl is in augustus 2018 in het Staatsblad gepubliceerd. Er zullen echter de komende anderhalf jaar nog een aantal wijzigingen worden doorgevoerd waardoor het besluit zoals dat op 1 januari 2021 in werking zal treden er op onderdelen ander uit zal komen te zien. Denk aan het Invoeringsbesluit Ow dat naast overgangsrecht nog enkele inhoudelijke wijzingen doorvoert; diverse lopende wijzigingen van het Bouwbesluit 2012 en de uitwerking van het klimaatakkoord.

In deze workshop neemt Frederike Brouwer van het Ministerie van BZK u mee in de belangrijkste ontwikkelingen zodat u een beeld krijgt van het besluit zoals dat samen met de Omgevingswet in werking zal treden.”

Plantoetsers*****       Toezichthouders**** Juristen/beleid***  Constructeurs***      RO/planologie*           Managers**
W2.3

Het klimaatakkoord; een uitdaging en kans voor BWT

Sven Ringelberg en Eric de Rooy van de gemeente Rotterdam laten zien dat de energietransitie een belangrijk onderdeel wordt van het werk van BWT. Van advies tot handhaving pakt het gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Rotterdam hier haar rol en verantwoordelijkheid. In de workshop komt naar voren wat het Klimaatakkoord betekent voor het werk van BWT, welke rol je kan innemen als afdeling en hoe Rotterdam dit oppakt.

Plantoetsers****       Toezichthouders*** Juristen/beleid*****  Constructeurs***    RO/planologie****   Managers**
W2.4

VNG kwartiermakers implementatie Wkb verkennen met u een gezamenlijke aanpak

Esther van Kooten Niekerk en Jimco Drost  zijn de kwartiermakers implementatie van de VNG. In deze workshop maken zij graag kennis met u, en nemen zij u mee in hun aanpak om te komen tot een goede uitvoering van het bestuursakkoord tijdens het implementatietraject.

Plantoetsers****       Toezichthouders**** Juristen/beleid***  Constructeurs***  RO/planologie**    Managers****
W2.5

Toepassen van de risicomatrix en richtlijn bouw- en sloopveiligheid

Een belangrijk onderdeel van de Richtlijn bouw- en sloopveiligheid is de daarin opgenomen risicomatrix, Vincent Hilhorst van de gemeente Den Haag en mede auteur van de richtlijn zal in deze workshop laten zien hoe deze risicomatrix u helpt om te bepalen welke maatregelen in het eventuele Bouw-en sloopveiligheidsplan moeten worden opgenomen.

Plantoetsers****       Toezichthouders**** Juristen/beleid** Constructeurs**
RO/planologie**   Managers**
W2.6

Samenwerking tussen brandveiligheidsinspecteurs en BWT gewenst!?

Brandveiligheidsinstallaties worden regelmatig gekeurd en gecontroleerd door private inspectiebureaus. Maar wat gebeurt er als deze niet voldoet? De Branchevereniging voor brandveiligheidsinspecties wil graag met Bouw- en Woningtoezicht naar een betere samenwerking. In deze workshop verzorgd door de VIVB wordt besproken hoe deze samenwerking tot een betere brandveiligheid kan leiden.

Plantoetsers****       Toezichthouders***** Juristen/beleid** Constructeurs** RO/planologie**   Managers**
W2.7

De handreikingen sloop en asbest en asbestcommunicatie hét hulpmiddel voor iedere gemeente

Ingeborg Kriegsman kan wel worden gezien als de asbestspecialist binnen de Vereniging BWT Nederland. Zij zal in deze workshop ingaan op de aanpassingen in wet-en regelgeving op het gebied van asbest, die onlangs zijn verwerkt in de twee handreikingen van de Vereniging BWT Nederland.

Plantoetsers*****     Toezichthouders***** Juristen/beleid** Constructeurs** RO/planologie**   Managers**
W2.8

Samenwerken met proefprojecten Wkb

De komende tijd zal iedere gemeente in Nederland richting de 10% van haar Omgevingsvergunningaanvragen moeten gaan uitvoeren als proefproject onder de Wkb. Dat  dit alleen lukt in samenwerking met de bouw en de kwaliteitsborgers is wel duidelijk. Kik Komo, Woningborg en PlanGarant laten in deze workshop zien hoe de gemeente aan de slag kan met proefprojecten en hoe er in samenwerking kan worden gewerkt aan vertrouwen en een betere bouwkwaliteit.

Plantoetsers*****     Toezichthouders**** Juristen/beleid**** Constructeurs** RO/planologie***   Managers****
W2.9

Kennisportaal Constructieve Veiligheid. Ook voor de kleine gemeenten!

Niet iedere gemeente heeft zelf een constructeur in huis, maar iedere gemeente heeft wel regelmatig te maken met complexere constructies. Het Kennisprotaal Constructieve Veiligheid beschrijft alle borgingsacties in de gehele bouwketen van initiatief tot in gebruikname. Dick Stoelhorst van het KPCV neemt de deelnemers van deze workshop dan ook mee in dit kennisportaal waarna zij na deze workshop het portaal kunnen toepassen in hun dagelijkse werk.

Plantoetsers****     Toezichthouders**** Juristen/beleid* Constructeurs***** RO/planologie*   Managers**
W2.10

De Data Game: datagedreven werken in het fysieke domein deel 2

Ontwikkelingen binnen het vakgebied van Bouw-en Woningtoezicht zoals de Omgevingswet of de Private Kwaliteitsborging vragen in de toekomst om een andere manier van werken. Het gebruik van Big Data zal meer en meer onderdeel van ons werk worden, maar ook zaken zoals datagedreven werken en datatiming. Of het nu gaat om effectievere beleidsinterventies, betere dienstverlening of efficiëntere bedrijfsvoering, werken met data behoort steeds meer tot de dagelijkse praktijk.

Dit alles vraagt om een andere manier van werken en daarmee om nieuwe vaardigheden en skills van jou als medewerker. Met de BMC Data Game ervaar je wat datagedreven werken van jou vraagt, maar nog meer wat het uiteindelijk de organisatie oplevert. Via deze workshop zet je de eerste stap naar datagedreven werken en vergroot je jouw databewustzijn. Je werkt in kleine groepen aan een concreet ruimtelijk vraagstuk op een manier die aansluit bij het datagedreven werken van morgen.

Plantoetsers*****    Toezichthouders****  Juristen/beleid*** Constructeurs** RO/planologie***   Managers****

Het is mogelijk dat er nog kleine wijzigingen zullen worden doorgevoerd in het programma. Mocht dit van invloed zijn op de door u gemaakte keuze voor een workshop, dan zal er contact met u worden opgenomen.

Uw deelname zal worden geregistreerd via een presentielijst. Deze lijst zal op locatie klaar liggen voor paraaf van aanwezigheid. De lijst zal  worden verspreid aan de andere deelnemers.
Bij deelname gaat u akkoord met het maken én gebruiken van fotomateriaal voor website, magazines, social media en dergelijke. Mocht u hier toch bezwaar tegen hebben, dan verzoeken wij u dit expliciet aan te geven op het aanmeldformulier.

Indien u zich heeft aangemeld, niet aanwezig bent of kunt zijn tijdens het congres en u zich niet tijdig (binnen vijf dagen voor het congres) heeft afgemeld, wordt u € 25,- aan kosten in rekening gebracht. 

Presentaties

De reis naar onze nieuwe toekomst

Margreet Schotman en Else Poortvliet over de reis naar onze nieuwe toekomst.

Download

Samen werken aan een betere bouwkwaliteit

Ferdi Licher van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Download

Gezamelijk toewerken naar de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

Wim Hoppenbrouwers van BouwQ over de samenwerking tussen kwaliteitsborgers en het bevoegd gezag tijdens de proefprojecten en na invoering van het stelsel.

 

Download

Laatste stand van zaken over de Omgevingswet met onderwerpen zoals vergunning en vergunningvrij, het omgevingsplan en de participatie.

Bert Rademaker van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met de laatste stand van zaken over de Omgevingswet met onderwerpen zoals vergunning en vergunningvrij, het omgevingsplan en de participatie.

Download

W1.1 Rondetafel Management: Aan de slag met de implementatie Wkb!

Hoe krijgen we het voor elkaar om 10% van alle aanvragen binnen gevolgklasse 1 als proefproject met een Kwaliteitsborger te gaan laten uitvoeren. Wat hier voor nodig is, en hoe we elkaar hierin kunnen ondersteunen zal Hajé van Egmond samen met  bestuursleden van de Vereniging BWT met u gaan bespreken en onderzoeken.

Download

W1.2 De Omgevingsplanactiviteit in de Omgevingswet toegelicht

Bert Rademaker van het Ministerie van BZK gaat in op het nieuwe vergunningstelsel onder de Omgevingswet en laat zien hoe vergunningplicht en vergunningvrij in het Omgevingsplan via de bruidsschat wordt geregeld

Download

W1.3 De Lerende Levende community van idee naar uitvoering

In deze workshop verzorgd door Anton Wolthuis worden de eerste veelbelovende praktijkresultaten van de Lerende Levende Community gepresenteerd. Via filmpjes, praktijkervaringen en een kijkje in de toekomst van dit project willen wij de deelnemers aan deze workshop ook enthousiast krijgen om zich bij de community aan te sluiten.

Download

W1.4 Wijkgerichte aanpak energietransitie met de knooppuntenkaart

De vereniging BWT Nederland is één van de participanten in de ontwikkeling van de Knooppuntenkaart die de gemeenten moet ondersteunen om wijkgerichte energietransitie effectief aan te pakken. Vanuit Stroomversnelling verzorgen Klaas Vegter, Saskia Tegnel en Lisa van Wellie een leerzame workshop over deze opgave.

Download

W1.5 Impactanalyse Wkb; krijg inzicht in de impact op formatie, processen en kosten.

Het is belangrijk om te onderzoeken wat de impact is van de aankomende Wkb en Omgevingswet op de organisatie van het Bouw- en Woningtoezicht. Jeroen Bunschoten van Senze laat d.m.v. resultaten uit de reeds uitgevoerde Wkb-scans zien wat deze impact is op werkvoorraad, processen en de mens binnen uw organisatie.

Download

W1.6 Bevlogen leiderschap: de sleutel tot duurzaam presterende teams!

e toekomst verandert, dat is zeker. Vraag is: Hoe zorg je er als leidinggevende op weg naar de nieuwe toekomst voor dat de motivatie in je team hoog blijft. Wat betekent dat voor de rol als leidinggevende? Hoe zorg je ervoor dat de mensen in je team zelf de leiding nemen? Ronald Warmerdam van IMPACT on the Job zal je in deze workshop voorzien van kennis, inspiratie en tips en trucs waar je in de praktijk direct mee aan de slag kan.

Download

W1.7 Kennisworkshop Energiezuinigheid en BENG

Ook in 2019 zijn er verschillende ontwikkelingen geweest rondom de onderwerpen energietransitie, energiezuinigheid en BENG en ook in 2020 gaan deze ontwikkelingen in volle gang door. Theo Haytink van Nieman RI brengt de deelnemers in 1 uur weer op de hoogte van de stand van zaken aan de hand van praktijkvoorbeelden en kijkt vooruit naar wat in 2020 op ons afkomt.

Download

W1.8 Brandwijzer. Van regelgerichte naar risicogerichte brandveiligheid.

Word door Charles Meijer en Peter Schut meegenomen in de risicogestuurde aanpak van brandveiligheid! Brancheorganisaties Zorg en Brandweer Nederland stimuleren met het programma De Zorg Brandveilig een omslag van regelgerichte naar risicogestuurde brandveiligheid. Maak in deze workshop kennis met deze aanpak, met de unieke online applicatie BrandWijzer en met andere doordachte methodieken. Leer hoe de kracht van samenwerking een breed draagvlak oplevert en hoe zorgorganisaties en brandweer dichter bij elkaar zijn gekomen. Alle gepresenteerde methodes zijn breed toepasbaar, ook buiten de zorg.

Download

W1.9 Innovaties in de bouwkolom. Duurzaam opleiden in virtual, augmented en mixed reality

Eva+, de slimme leeromgeving neemt je mee in de wereld van continu verbeteren, leren en permanente educatie. In deze workshop georganiseerd door Jos Harms van Provrex en Eric Houtman van InterConcept worden deelnemers meegenomen in een toekomst die al heel dichtbij is.

Download

W2.1 Rondetafel Management: Een nieuw profiel voor BWT.

Rondetafelgeprek met management over het nieuwe profiel van de BWT medewerker van de toekomst na invoering Omgevingswet en Wkb met als gespreksleider Ronald Warmerdam van IMPACT on the Job.

Download

W2.2 Van Staatsblad naar inwerkingtreding: hoe ziet het Besluit bouwwerken leefomgeving er in 2021 uit?

Het Bbl is in augustus 2018 in het Staatsblad gepubliceerd. Er zullen echter de komende anderhalf jaar nog een aantal wijzigingen worden doorgevoerd waardoor het besluit zoals dat op 1 januari 2021 in werking zal treden er op onderdelen ander uit zal komen te zien. Denk aan het Invoeringsbesluit Ow dat naast overgangsrecht nog enkele inhoudelijke wijzingen doorvoert; diverse lopende wijzigingen van het Bouwbesluit 2012 en de uitwerking van het klimaatakkoord.

In deze workshop neemt Frederike Brouwer van het Ministerie van BZK u mee in de belangrijkste ontwikkelingen zodat u een beeld krijgt van het besluit zoals dat samen met de Omgevingswet in werking zal treden.”

Download

W2.3 Het klimaatakkoord; een uitdaging en kans voor BWT

Sven Ringelberg en Eric de Rooy van de gemeente Rotterdam laten zien dat de energietransitie een belangrijk onderdeel wordt van het werk van BWT. Van advies tot handhaving pakt het gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Rotterdam hier haar rol en verantwoordelijkheid. In de workshop komt naar voren wat het Klimaatakkoord betekent voor het werk van BWT, welke rol je kan innemen als afdeling en hoe Rotterdam dit oppakt.

Download

W2.4 VNG kwartiermakers implementatie Wkb verkennen met u een gezamenlijke aanpak

Esther van Kooten Niekerk en Jimco Drost  zijn de kwartiermakers implementatie van de VNG. In deze workshop maken zij graag kennis met u, en nemen zij u mee in hun aanpak om te komen tot een goede uitvoering van het bestuursakkoord tijdens het implementatietraject.

Download

W2.5 Toepassen van de risicomatrix en richtlijn bouw- en sloopveiligheid

Een belangrijk onderdeel van de Richtlijn bouw- en sloopveiligheid is de daarin opgenomen risicomatrix, Vincent Hilhorst van de gemeente Den Haag en mede auteur van de richtlijn zal in deze workshop laten zien hoe deze risicomatrix u helpt om te bepalen welke maatregelen in het eventuele Bouw-en sloopveiligheidsplan moeten worden opgenomen.

Download

W2.6 Samenwerking tussen brandveiligheidsinspecteurs en BWT gewenst!?

Brandveiligheidsinstallaties worden regelmatig gekeurd en gecontroleerd. Maar wat gebeurd er als deze niet voldoet? De Branchevereniging voor brandveiligheidsinspecties wil graag met het Bouw- en Woningtoezicht naar een betere samenwerking. In deze workshop verzorgd door Jaap Kroon van de VIVB wordt besproken hoe deze samenwerking tot een betere brandveiligheid kan leiden.

Download

W2.7 De handreikingen sloop en asbest en asbestcommunicatie hét hulpmiddel voor iedere gemeente

Ingeborg Kriegsman kan wel worden gezien als de asbestspecialist binnen de Vereniging BWT Nederland. Zij zal in deze workshop ingaan op de aanpassingen in wet-en regelgeving op het gebied van asbest, die onlangs zijn verwerkt in de twee handreikingen van de Vereniging BWT Nederland.

Download

W2.8 Samenwerken met proefprojecten Wkb

De komende tijd zal iedere gemeente in Nederland richting de 10% van haar Omgevingsvergunningaanvragen moeten gaan uitvoeren als proefproject onder de Wkb. Dat  dit alleen lukt in samenwerking met de bouw en de kwaliteitsborgers is wel duidelijk. Kik Komo, Woningborg en PlanGarant laten in deze workshop zien hoe de gemeente aan de slag kan met proefprojecten en hoe er in samenwerking kan worden gewerkt aan vertrouwen en een betere bouwkwaliteit.

Download

W2.9 Kennisportaal Constructieve Veiligheid. Ook voor de kleine gemeenten!

Niet iedere gemeente heeft zelf een constructeur in huis, maar iedere gemeente heeft wel regelmatig te maken met complexere constructies. Het Kennisprotaal Constructieve Veiligheid beschrijft alle borgingsacties in de gehele bouwketen van initiatief tot in gebruikname. Dick Stoelhorst van het KPCV neemt de deelnemers van deze workshop dan ook mee in dit kennisportaal waarna zij na deze workshop het portaal kunnen toepassen in hun dagelijkse werk.

Download

Inschrijven

Persoonlijke gegevens
Contactgegevens
Mijn lidmaatschap
Lidmaatschap werkgever
Factuuradres (indien afwijkend)

Is voor de afhandeling van facturen een order- of referentienummer verplicht? Vul deze dan in. Zo niet, vul dan n.v.t. in. Indien de Vereniging BWT Nederland door ontbreken van deze gegevens de factuur opnieuw moet opmaken, wordt een bedrag van €35 administratiekosten in rekening gebracht.

Blok 1 van 13:30 tot 14:30
Blok 2 van 15:00 tot 16:00

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.