Jaarcongres VBWTN 2021“Samenwerken aan een nog betere kwaliteit”

Datum: 7-10-2021
Starttijd: 9:00:00
Eindtijd: 17:00:00
Locatie: "De Heerlickheijd van Ermelo" te Ermelo
Kosten: Het congres is gratis toegankelijk voor leden van de vereniging Bouw & Woningtoezicht Nederland. Voor het aantal leden per gemeentelijk, GOL of geassocieerd lid geldt vanaf dit jaar een staffel .

Hoofdsponsor

Sponsoren

 

Congresprogramma BWT congres 2021

"Samenwerken aan een nog betere kwaliteit"

Inschrijving gesloten.

09:00 – 10:00 uur Registratie deelnemers, ontvangst, informatiemarkt

 

10:00 – 10:10 uur

Opening door onze dagvoorzitter Angelique Krüger

10:10 – 10:30 uur

Samenwerking in een veranderende omgeving door Else Poortvliet Voorzitter van de Vereniging BWT Nederland.

10:30 – 11:00 uur

Bouwtechnische regels onder de Omgevingswet.
Johan van der Graaf
over de mogelijkheden om met het Omgevingsplan te werken aan een betere bouwkwaliteit.

11:00 – 11:30 uur

Koffiepauze en Informatiemarkt

11:30 – 11:50 uur

Esther van Kooten Niekerk en Hajé van Egmond , over de samenwerking tussen kwaliteitsborgers en het bevoegd gezag tijdens de proefprojecten en na invoering van het stelsel, en over de laatste stand van zaken richting inwerkingtreding Wkb.

11:50 – 12:30 uur

Robert Doornbos, Voormalig Formule 1 coureur en commentator bij Ziggo Sport neemt ons mee tussen de relatie  van de autosport en de Omgevingswet waar topprestaties alleen kunnen worden gehaald bij optimale samenwerking onder de juiste omstandigheden.

12:30 – 13:30 uur Lunchpauze en Informatiemarkt

13:30 – 14:30 uur

WORKSHOPS 1e ronde 

14:30 – 15:00 uur Theepauze en Informatiemarkt

15:00 – 16:00 uur

WORKSHOPS 2e ronde 

16:00 – 16:05 uur

Informele afsluiting van het congres op de informatiemarkt door Wico Ankersmit

16:05 – 17:00 uur Naborrelen en netwerken

De Workshops 2021    

U kunt een workshop kiezen uit blok 1 en een workshop uit blok 2. Per workshop geldt in verband met de beschikbare zaalgrootte een maximaal aantal inschrijvingen.

 

Blok 1 van 13:30 uur tot 14:30 uur

 

W1.1

Algemene Ledenvergadering 2021 met tevens een discussie over het werven van personeel bij deze krapte op de arbeidsmarkt

Tijdens de Algemene ledenvergadering wordt aan de leden verantwoording afgelegd over het vorige verenigingsjaar zowel financiëel als ook op uitgevoerde werkzaamheden en projecten en wordt het jaarplan gepresenteerd. De aanwezige leden wordt ook gevraagd in te stemmen met het gevoerde bestuur. Na het formele ALV gedeelte wil het bestuur van de vereniging met u in gesprek over de uitdagingen die wij hebben met betrekking tot krapte op de arbeidsmarkt en willen wij graag met u nadenken hoe wij als vereniging kunnen ondersteunen bij het aantrekken van nieuwe arbeidskrachten

Plantoetsers *** Toezichthouders *** Juristen/beleid. *** Constructeurs *** RO/planologie *** Managers *****

W1.2

Het toetsen van Omgevingsplanactiviteiten in de Omgevingswet toegelicht

Hoe ga je als BWT professional met het omgevingsplan aan de slag? In deze workshop gaat Jos Dolstra van Arena Consulting en de VVM in op de rol van bouwen binnen het Omgevingsplan. Vragen die aan de orde komen zijn onder andere: Wat is het omgevingsplan? Hoe kan je je als bouwprofessional voorbereiden op het omgevingsplan? Welke omgevingsplanactiviteiten kom je tegen? En op welke manier ga je als toetser of toezichthouder straks met het omgevingsplan aan de slag.

Plantoetsers **** Toezichthouders *** Juristen/beleid *** Constructeurs ** RO/planologie **** Managers ***

W1.3

De kracht van een netwerk: Wie wordt de slimste BWT-er van Nederland? 

Ben jij de slimste BWT-er van Nederland? Kun jij jouw collega’s het beste helpen? Welke BWT-er draagt de meeste en beste oplossingen aan van collega’s?

We doen in deze workshop een spel met “real-life” vraagstukken (door collega’s ingebracht), waarbij we kijken wie het snelste en beste antwoord kan vinden op deze problemen. Wil jij laten zien hoeveel jij weet en welke bijdrage jij kan leveren, doe dan vooral mee! Of heb jij een vraag en wil je hulp van collega’s? Meld je dan ook aan voor deze workshop en stel je vraag!

Met dit spel laten we zien wat de KRACHT is van SAMENWERKEN. We laten zien hoe sterk een netwerk van collega’s is. Vorig jaar is de BWT-app gelanceerd. Er zijn al 100 collega’s die de BWT-app op hun telefoon hebben staan. Maar we merken ook dat er nog een drempel is om vragen te delen of om te reageren op vragen die gesteld worden. Maar de KRACHT van SAMENWERKEN zit ‘m voor in het DOEN. Hoe krijgen we dat voor elkaar? Hoe krijgen we de BWT-app naar het volgende niveau? Doe jij mee

Plantoetsers **** Toezichthouders *** Juristen/beleid *** Constructeurs ** RO/planologie **** Managers ***

W1.4

Wkb: Ervaringen uit diverse proefprojecten in relatie tot het werk van het bevoegd gezag.

Hajé van Egmond verzorgd deze workshop waar ervaringen en resultaten in relatie tot uw werk worden gedeeld, en gaat in op de in lokaal beleid te maken keuzes over lokale omstandigheden en de rolinvulling. Ook kunt u tijdens deze workshop ervaringen delen van proefprojecten die bij u in uw gemeente in uitvoering zijn.

Plantoetsers **** Toezichthouders *** Juristen/beleid *** Constructeurs ** RO/planologie **** Managers ***

W1.5

De brandveiligheidsrisico’s van verduurzaming in nieuwbouw en bestaande bouw

De verduurzaming in de bouw brengt ook risico’s met zich mee. Steeds meer bouwen in hout, zonnepanelen, oplaadpunten en andere installaties verhogen de kans op brand of hebben invloed op de brandvoortplanting. Hoe je deze risico’s kunt herkennen en beperken zal Maaike van Bussel in deze workshop met u delen.

Plantoetsers **** Toezichthouders *** Juristen/beleid *** Constructeurs ** RO/planologie **** Managers ***

W1.6

Actualiteiten Bouwbesluit en het Besluit bouwwerken leefomgeving in één uur.

In deze praktische workshop wordt u door Marjolein Berghuis en Joost Pothuis in vogelvlucht meegenomen in alle wijzigingen die het Bbl ten opzichte van het Bouwbesluit kent. Ook wordt ingegaan op actuele wijzigingen in het Bouwbesluit per 1 juli 2021 en de gewijzigde indeling van het Bbl. Daarnaast krijgt u tips en trucs om straks  efficiënt met het Bbl te kunnen werken.

Plantoetsers **** Toezichthouders *** Juristen/beleid *** Constructeurs ** RO/planologie **** Managers ***

W1.7

Wkb in de praktijk: de werking van kwaliteitsborging toegelicht door Woningborg en PlanGarant

In deze workshop laten deze instrumentaanbieder en kwaliteitsborger u zien hoe zij werken in de praktijk vanaf het identificeren van risico’s, het opstellen van de risicobeoordeling, het borgingsplan, de uitvoeringsfase en de verklaring met het dossier bevoegd gezag.

Plantoetsers **** Toezichthouders *** Juristen/beleid *** Constructeurs ** RO/planologie **** Managers ***

W1.8

Hoe werkt dat Eigenlijk?

In deze workshop wordt uitleg en toepassing gegeven van nieuwe technologie in ons vakgebied. De deelnemers kunnen zelf live ervaren hoe het is om met deze nieuwe technologie te werken die al bij een aantal gemeenten in de praktijk wordt toegepast.

Plantoetsers **** Toezichthouders *** Juristen/beleid *** Constructeurs ** RO/planologie **** Managers ***

W1.9

BRIStoets en BRISwarenhuis worden in een nieuw jasje gestoken. Kijk en beleef hoe dit wordt en werkt!

Een workshop over de nieuwe ontwikkelingen van BRIStoets en BRISwarenhuis. Een belangrijke verandering van BRIStoets is de snelheid van het programma. Wil jij ook tijdbesparend en makkelijker werken dan voorheen? Kom naar de workshop om geïnformeerd te worden over de laatste functionaliteiten van beide applicaties. Een mooie gelegenheid om direct antwoord te krijgen op al je vragen.

Plantoetsers **** Toezichthouders *** Juristen/beleid *** Constructeurs ** RO/planologie **** Managers ***

 

 

 

Tussen het eerste blok en het tweede blok is een koffiepauze in de Plaza waar u tevens nog een bezoek kunt brengen aan de informatiemarkt.

 

 

Blok 2 van 15:00 uur tot 16:00 uur

 

 

W2.1

Rondetafel discussie management: Hoe maken wij ons vakgebied aantrekkelijker voor schoolverlaters en instromers

Wat heeft het BWT/VTH schoolverlaters of instromers te bieden? Een kast met dossiers, een stapel te toetsen plannen, of is ons vakgebied veelzijdiger dan we soms denken, maar weten we dit onvoldoende te verkopen. In deze sessie onder leiding van Senze wil het bestuur van de vereniging samen met u kijken naar het vakgebied richting een mooie toekomst, met een andere manier van educatie, modernere middelen om mee te werken, en vooral het bieden van uitdagingen voor de medewerkers.

Plantoetsers **** Toezichthouders *** Juristen/beleid *** Constructeurs ** RO/planologie **** Managers ***

W2.2

Bouw- en Sloopveiligheid in het Omgevingsplan en Bbl.

Met de komst van de Ow en de Wkb is de aanbeveling van de Onderzoekraad voor de Veiligheid overgenomen  om het veiligheid bewustzijn in de gehele bouw keten te versterken. Met de introductie van een coördinator omgevingsveiligheid in bouwregelgeving en het verplicht aanleveren van een risico matrix bij de aanvraag van de melding/vergunning is dit nu in het Besluit bouwwerken leefomgeving (hierna: Bbl) geregeld. In deze workshop worden deze onderwerpen nader verduidelijkt en tevens laten we zien wat dit voor uw vergunning behandel proces gaat betekenen. De workshop wordt gegeven door Vincent Hilhorst, initiator van de Landelijke Richtlijn Bouw en Sloopveiligheid en werkzaam bij de gemeente Den Haag.

Plantoetsers **** Toezichthouders *** Juristen/beleid *** Constructeurs ** RO/planologie **** Managers ***

W2.3

Wkb in de praktijk: de werking van kwaliteitsborging toegelicht door Kik-Komo en de Borgermeester

In deze workshop laten deze instrumentaanbieder en kwaliteitsborger u zien hoe zij werken in de praktijk vanaf het identificeren van risico’s, het opstellen van de risicobeoordeling, het borgingsplan, de uitvoeringsfase en de verklaring met het dossier bevoegd gezag.

Plantoetsers **** Toezichthouders *** Juristen/beleid *** Constructeurs ** RO/planologie **** Managers ***

W2.4

De kwetsbaarheid van VTH: ondermijning en integriteit

Werkgeluk, vertrouwen, goede resultaten en samenwerking vallen of staan bij een veilige werkomgeving. Maar wat als dat nu eens niet goed gaat? Als het gedrag van collega’s, managers of externe partijen niet past bij de normen en waarden in jouw organisatie? Grensoverschrijdend gedrag, vriendjespolitiek of misschien zelfs (seksuele) intimidatie. Deze workshop over integriteit wordt verzorgd door www.leventbedrijfsrecherche.nl 

Plantoetsers ** Toezichthouders *** Juristen/beleid **** Constructeurs ** RO/planologie **  Managers ****

W2.5

Wkb: De rol van de Toelantingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw 

In deze workshop wordt toegelicht wat de rol en taken zijn van de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw van het toelaten van instrumenten en de eisen die worden gesteld aan de inrichting en het proces van kwaliteitsborging. Tevens is er de gelegenheid voor het stellen van vragen..

Plantoetsers **** Toezichthouders *** Juristen/beleid *** Constructeurs ** RO/planologie **** Managers ***

W2.6

Constructieve veiligheid vraagt continue uw aandacht (KPCV) met o.a. de APK voor gebouwen, Online tools en de toename van circulair bouwen.

Hoe kun je constructieve veiligheid goed borgen in een context die steeds complexer wordt?  In deze workshop met diverse sprekers krijgt u inzicht in de rol van het kennisportaal constructieve veiligheid die met hun tool alle fasen van het bouwproces borgt. In de workshop komen een algemene toelichting en uitleg van de laatste updates aan de orde. Daarnaast wordt ook ingegaan op de aankomende APK voor publieksgebouwen en de constructieve risico’s bij circulair bouwen en tijdelijke constructies.

 

Plantoetsers **** Toezichthouders *** Juristen/beleid *** Constructeurs ** RO/planologie **** Managers ***

W2.7

Ervaringen met het implementeren van een nieuw VTH systeem en het aansluiten in het DSO (lessons learned)

Iedere gemeente staat met de Omgevingswet voor de deur voor de uitdaging de ict goed aan te sluiten en in te richting om na inwerkingtreding van de Omgevingswet vergunningverlening goed te kunnen voortzetten met een VTH applicatie die goed werkt. Ewald te Koppele neemt u mee in de ervaringen die hier al mee zijn opgedaan en geeft u een inkijk in de al geleerde lessen tot nu toe.

Plantoetsers **** Toezichthouders *** Juristen/beleid *** Constructeurs ** RO/planologie **** Managers ***

W2.8

Toezicht houden op de Essentiële controlepunten brandveiligheid gevels

Heeft u de controle brandveiligheid van de gevels in uw gemeente al afgerond? In deze workshop wordt op een praktische wijze ingegaan op het goed kunnen controleren van de brandveiligheid van gevels aan de hand van de risicotool en de essentiële bouwkundige controlepunten zodat invulling kan worden gegeven aan de opdracht van het ministerie van BZK.

Plantoetsers **** Toezichthouders *** Juristen/beleid *** Constructeurs ** RO/planologie **** Managers ***

W2.9

Leuker kunnen we het wel maken!

Is blended learning 1 van de oplossingen voor het actueel houden van onze vakkennis en is deze manier van leren ook de oplossing voor het aantrekken van nieuwe collega’s. In deze workshop wordt getoond wat blended learning is, en hoe dit kan bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van het vakgebied.

Plantoetsers **** Toezichthouders *** Juristen/beleid *** Constructeurs ** RO/planologie **** Managers ***

Om u te helpen bij het kiezen voor de workshop die het meest geschikt is voor  u, is achter de workshops met het aantal sterren aangegeven voor welke doelgroep de betreffende workshop het meest interessant is. Wijzigingen voorbehouden. Op de website vindt u het meest recente programma!

Uw deelname zal worden geregistreerd via een presentielijst. Deze lijst zal op locatie klaar liggen voor paraaf van aanwezigheid. De lijst zal  worden verspreid aan de andere deelnemers.
Bij deelname gaat u akkoord met het maken én gebruiken van fotomateriaal voor website, magazines, social media en dergelijke. Mocht u hier toch bezwaar tegen hebben, dan verzoeken wij u dit expliciet aan te geven op het aanmeldformulier.

Het congres is gratis toegankelijk voor leden van de vereniging Bouw & Woningtoezicht Nederland. Voor het aantal leden per gemeentelijk, GOL of geassocieerd lid geldt vanaf dit jaar: tot en met 60.000 inwoners 2 deelnemers, vanaf 60.000 tot 125.000 inwoners 3 deelnemers, vanaf 125.000 tot 250.000 inwoners 4 deelnemers, en vanaf 250.000 inwoners 5 deelnemers gratis.

Deelnemers boven het hierboven genoemde aantal leden of deelnemers die geen lid zijn van de VBWTN betalen € 150,-.

Let op! Voor het kunnen toelaten van zo veel als mogelijk deelnemers zullen wij bij toegang een test- herstel of vaccinatiebewijs via de Coronacheck app vragen.

Presentaties

Bouwtechnische regels onder de Omgevingswet

Bouwtechnische regels onder de Omgevingswet.
Johan van der Graaf over de mogelijkheden om met het Omgevingsplan te werken aan een betere bouwkwaliteit.

Download

Samenwerking tussen kwaliteitsborgers en het bevoegd gezag

Esther van Kooten Niekerk en Hajé van Egmond , over de samenwerking tussen kwaliteitsborgers en het bevoegd gezag tijdens de proefprojecten en na invoering van het stelsel, en over de laatste stand van zaken richting inwerkingtreding Wkb.

Download

W1.1 Algemene Ledenvergadering 2021

Algemene Ledenvergadering 2021 met tevens een discussie over het werven van personeel bij deze krapte op de arbeidsmarkt

Tijdens de Algemene ledenvergadering wordt aan de leden verantwoording afgelegd over het vorige verenigingsjaar zowel financiëel als ook op uitgevoerde werkzaamheden en projecten en wordt het jaarplan gepresenteerd. De aanwezige leden wordt ook gevraagd in te stemmen met het gevoerde bestuur. Na het formele ALV gedeelte wil het bestuur van de vereniging met u in gesprek over de uitdagingen die wij hebben met betrekking tot krapte op de arbeidsmarkt en willen wij graag met u nadenken hoe wij als vereniging kunnen ondersteunen bij het aantrekken van nieuwe arbeidskrachten

Download

W1.2 Het toetsen van Omgevingsplanactiviteiten in de Omgevingswet toegelicht

Hoe ga je als BWT professional met het omgevingsplan aan de slag? In deze workshop gaat Jos Dolstra van Arena Consulting en de VVM in op de rol van bouwen binnen het Omgevingsplan. Vragen die aan de orde komen zijn onder andere: Wat is het omgevingsplan? Hoe kan je je als bouwprofessional voorbereiden op het omgevingsplan? Welke omgevingsplanactiviteiten kom je tegen? En op welke manier ga je als toetser of toezichthouder straks met het omgevingsplan aan de slag

Download

W1.4 Wkb: Ervaringen uit diverse proefprojecten in relatie tot het werk van het bevoegd gezag.

Hajé van Egmond verzorgd deze workshop waar ervaringen en resultaten in relatie tot uw werk worden gedeeld, en gaat in op de in lokaal beleid te maken keuzes over lokale omstandigheden en de rolinvulling. Ook kunt u tijdens deze workshop ervaringen delen van proefprojecten die bij u in uw gemeente in uitvoering zijn.

Download

W1.5 De brandveiligheidsrisico’s van verduurzaming in nieuwbouw en bestaande bouw

De verduurzaming in de bouw brengt ook risico’s met zich mee. Steeds meer bouwen in hout, zonnepanelen, oplaadpunten en andere installaties verhogen de kans op brand of hebben invloed op de brandvoortplanting. Hoe je deze risico’s kunt herkennen en beperken zal Maaike van Bussel in deze workshop met u delen.

Download

W1.6 Actualiteiten Bouwbesluit en het Besluit bouwwerken leefomgeving in één uur.

In deze praktische workshop wordt u door Marjolein Berghuis en Joost Pothuis in vogelvlucht meegenomen in alle wijzigingen die het Bbl ten opzichte van het Bouwbesluit kent. Ook wordt ingegaan op actuele wijzigingen in het Bouwbesluit per 1 juli 2021 en de gewijzigde indeling van het Bbl. Daarnaast krijgt u tips en trucs om straks  efficiënt met het Bbl te kunnen werken.

Download

W1.8 Hoe werkt dat Eigenlijk?

In deze workshop wordt uitleg en toepassing gegeven van nieuwe technologie in ons vakgebied. De deelnemers kunnen zelf live ervaren hoe het is om met deze nieuwe technologie te werken die al bij een aantal gemeenten in de praktijk wordt toegepast.

Download

W2.1 Rondetafel discussie management: Hoe maken wij ons vakgebied aantrekkelijker voor schoolverlaters en instromers

Wat heeft het BWT/VTH schoolverlaters of instromers te bieden? Een kast met dossiers, een stapel te toetsen plannen, of is ons vakgebied veelzijdiger dan we soms denken, maar weten we dit onvoldoende te verkopen. In deze sessie onder leiding van Senze wil het bestuur van de vereniging samen met u kijken naar het vakgebied richting een mooie toekomst, met een andere manier van educatie, modernere middelen om mee te werken, en vooral het bieden van uitdagingen voor de medewerkers

Download

W2.3 Wkb in de praktijk: de werking van kwaliteitsborging toegelicht door Kik-Komo en de Borgermeester

In deze workshop laten deze instrumentaanbieder en kwaliteitsborger u zien hoe zij werken in de praktijk vanaf het identificeren van risico’s, het opstellen van de risicobeoordeling, het borgingsplan, de uitvoeringsfase en de verklaring met het dossier bevoegd gezag.

Download

W2.5 Wkb: De rol van de Toelantingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw

In deze workshop wordt toegelicht wat de rol en taken zijn van de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw van het toelaten van instrumenten en de eisen die worden gesteld aan de inrichting en het proces van kwaliteitsborging. Tevens is er de gelegenheid voor het stellen van vragen..

Download

W2.7 Ervaringen met het implementeren van een nieuw VTH systeem en het aansluiten in het DSO (lessons learned)

Iedere gemeente staat met de Omgevingswet voor de deur voor de uitdaging de ict goed aan te sluiten en in te richting om na inwerkingtreding van de Omgevingswet vergunningverlening goed te kunnen voortzetten met een VTH applicatie die goed werkt. Ewald te Koppele neemt u mee in de ervaringen die hier al mee zijn opgedaan en geeft u een inkijk in de al geleerde lessen tot nu toe.

Download

W2.8 Toezicht houden op de Essentiële controlepunten brandveiligheid gevels

Heeft u de controle brandveiligheid van de gevels in uw gemeente al afgerond? In deze workshop wordt op een praktische wijze ingegaan op het goed kunnen controleren van de brandveiligheid van gevels aan de hand van de risicotool en de essentiële bouwkundige controlepunten zodat invulling kan worden gegeven aan de opdracht van het ministerie van BZK.

Download

Inschrijven

Persoonlijke gegevens
Contactgegevens
Mijn lidmaatschap
Lidmaatschap werkgever
Factuuradres (indien afwijkend)

Is voor de afhandeling van facturen een order- of referentienummer verplicht? Vul deze dan in. Zo niet, vul dan n.v.t. in. Indien de Vereniging BWT Nederland door ontbreken van deze gegevens de factuur opnieuw moet opmaken, wordt een bedrag van €35 administratiekosten in rekening gebracht.

Blok 1 van 13:30 tot 14:30
Blok 2 van 15:00 tot 16:00

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.