Managementsymposium “de volgende fase van ons bestaan"

Datum: 8-6-2022
Starttijd: 9:30:00
Eindtijd: 16:30:00
Locatie: Kanaal30, Kanaalweg 30 te Utrecht
Kosten: De toegang is gratis voor alle leden van de Vereniging BWT Nederland, waarbij wij hopen op een zo goed mogelijke vertegenwoordiging vanuit het management. Niet leden van de vereniging zijn ook welkom tegen betaling van € 150,-- excl. btw per persoon.

Wij nodigen wij u als manager VTH/BWT van harte uit voor het Managementsymposium annex de ALV van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland. Dit jaar is het thema van het managementsymposium “de volgende fase van ons bestaan”. Wij stellen het zeer op prijs dat u als lid van de Vereniging BWT na de afgelopen twee jaar helaas het niet kunnen doorgaan van het managementsymposium weer te mogen ontmoeten. De onderwerpen zien dan ook op de grote uitdagingen waar wij als vakgebied voor staan na invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

Tijdens het managementsymposium willen wij met u de uitdagingen bespreken waar wij als vakgebied voor staan. De krapte op de arbeidsmarkt, een bouwopgave die schreeuwt om innovatie en versnelling, een VTH organisatie die door de komst van de Omgevingswet en Wkb een totaal andere financiering vraagt, en vooral ook hoe wij de meerwaarde van ons vakgebied de komende jaren samen met de rol van de Kwaliteitsborger en het Omgevingsplan kunnen gaan borgen.

Diverse sprekers met een uitgesproken mening over deze toekomst zullen u meenemen in deze uitdagingen, en ook een spiegel voorhouden. Tijdens dit managementsymposium willen wij ook als management met elkaar in gesprek gaan over hoe u de aanstaande transitie inzet, en waar u de focus op gaat leggen in taken, uitvoering, prioritering en inzet.

Een kort, maar voor ons als vereniging belangrijk, onderdeel van het managementsymposium is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. In dit gedeelte hebben de vertegenwoordigers van de gemeentelijke leden en de GOL (Gemeenschappelijke Openbare Lichamen) leden stemrecht en willen wij samen met u bepalen welke koers wij als vereniging de komende jaren willen gaan varen.

Het managementsymposium van de Vereniging BWT Nederland is daarnaast natuurlijk de uitgelezen kans om op managementniveau met elkaar te netwerken over alle ontwikkelingen binnen het Bouw- en Woningtoezicht. Hier is ook voldoende ruimte voor opgenomen in het programma, en de prachtige locatie zal hier zeker positief aan bijdragen.

Het managementsymposium wordt gehouden in Kanaal30 aan de Kanaalweg 30 te Utrecht ongeveer 2 km (20 minuten) lopen vanaf het Centraal Station maar ook prima bereikbaar met de bus of auto.

De toegang is gratis voor alle leden van de Vereniging BWT Nederland, waarbij wij hopen op een zo goed mogelijke vertegenwoordiging vanuit het management. Niet leden van de vereniging zijn ook welkom tegen betaling van € 150,-- excl. btw per persoon.

Na de sluitingsdatum ontvangt u de bevestiging van uw inschrijving voorzien van de routebeschrijving, het definitieve programma en indien van toepassing de factuur. De stukken voor de ALV van de Vereniging BWT Nederland zullen eveneens eind mei op de website van de vereniging worden geplaatst. Deze zijn dan te vinden op de speciale pagina ALV 2022 aangemaakt op www.vereniging-bwt.nl, dezelfde pagina waarop u zich ook kunt inschrijven voor deze bijeenkomst.

Gelet op het boeiende programma van dit managementsymposium verwachten wij een grote opkomst. De inschrijving sluit op 5 juni 2022 of eerder indien het maximaal aantal deelnemers is bereikt. Het bestuur van de Vereniging BWT Nederland ziet uit naar uw komst.

09:30 - 10:00 uur

Registratie deelnemers, ontvangst met koffie/thee

10:00 - 10:05 uur Opening door dagvoorzitter Wico Ankersmit (dir VBWTN)
10:05 - 10:15 uur Welkomstwoord door onze voorzitter Else Poortvliet met een korte inleiding over de uitdagingen waar BWT in  Nederland en in het bijzonder de gemeente Den Haag voor staat.
10:15 - 10:40 uur

Samenwerking voor betere kwaliteit

De Vereniging BWT Nederland en de Vereniging Kwaliteitsborgers Nederland zoeken de samenwerking. Samen staan wij voor een betere bouwkwaliteit. Ieder in onze eigen rol, met onze eigen verantwoordelijkheid. Maar alleen met een goede samenwerking kunnen wij dit realiseren. Maurice Klaver, voorzitter van de VKBN zal zichzelf en zijn vereniging voorstellen waarna wij gezamenlijk gaan bespreken waar wij elkaar kunnen versterken.

10:40 - 11:00 uur Je bent ervan en je blijft ervan door Nahkaj Schoen over de door een COBc werkgroep ontwikkelde Leidraad over de rol van BWT in bouwkundige en constructieve zin na invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.
11:00 - 11:30 uur

Koffie/Theepauze en netwerken

11:30 - 12:30 uurr

De Omgevingswet. Is het nu echt eenvoudig beter geworden?

Professor. Mr. Jan Struiksma Hoogleraar Bestuursrecht aan de VU neemt de deelnemers mee in zijn kritische maar ook zeer realistische kijk op de Omgevingswet en de opgave waar wij met elkaar voor staan.

12:30 - 13:30 uur

Lunchpauze

13:30 - 14:00 uur ALV: (jaarverslag, jaarrekening, jaarplan, meerjarenbegroting, bestuursbenoemingen) Toelichtingen door de voorzitter en de penningmeeste
14:00 - 14:40 uur

Refab en Circulariteit; Doe wat je zegt!

Wienerberger is de grootste bakstenen en keramische dakpannen producent van Europa en heeft op een heel bijzondere en inspirerende wijze de evolutie ingezet om samen te bouwen aan duurzaamheid en circulariteit. Arie van Zadelhoff directeur Acquisitie en Projecten van Wienerberger Nederland neemt de deelnemers mee in de visie en praktijk van zijn bedrijf.

14:40 - 15:00 uur

Koffie/Theepauze en netwerken

15:00 - 16:00 uur

De financiering van VTH na invoering Omgevingswet en Wkb

In dit blok wil het bestuur van de Vereniging BWT Nederland na een inleiding met de deelnemers in discussie over de toekomstige financiering en het kunnen inzetten van voldoende kennis en kunde op ons vakgebied na invoering van de Wkb en Omgevingswet. Wat, hoe, en met wie zijn hier belangrijke discussiepunten. Al in 2014 was de Vereniging BWT naast het ministerie van BZK en de VNG opdrachtgever van het onderzoek naar alternatieve financiering van VTH taken, maar nu aan de vooravond van de invoering van de Omgevingswet zal er toch echt iets moeten gebeuren op dit onderwerp. Wellicht heeft u al oplossingen of keuzes gemaakt? Zo ja, dan horen wij dit graag.

16:00 - 16:30 uur

Netwerkborrel

Jaarstukken

De accountant heeft de jaarstukken 2021 goedgekeurd, en worden hierbij aan de leden ter inzage gelegd.

Mis je een presentatie en wil je hem graag ontvangen mail dan even naar info@bwtinfo.nl en vraag hem op.

Presentaties

Refab en Circulariteit; Doe wat je zegt!

Wienerberger is de grootste bakstenen en keramische dakpannen producent van Europa en heeft op een heel bijzondere en inspirerende wijze de evolutie ingezet om samen te bouwen aan duurzaamheid en circulariteit. Arie van Zadelhoff directeur Acquisitie en Projecten van Wienerberger Nederland neemt de deelnemers mee in de visie en praktijk van zijn bedrijf.

Download

Samenwerking voor betere kwaliteit

De Vereniging BWT Nederland en de Vereniging Kwaliteitsborgers Nederland zoeken de samenwerking. Samen staan wij voor een betere bouwkwaliteit. Ieder in onze eigen rol, met onze eigen verantwoordelijkheid. Maar alleen met een goede samenwerking kunnen wij dit realiseren. Maurice Klaver, voorzitter van de VKBN zal zichzelf en zijn vereniging voorstellen waarna wij gezamenlijk gaan bespreken waar wij elkaar kunnen versterken.

Download

De Omgevingswet. Is het nu echt eenvoudig beter geworden?

Professor. Mr. Jan Struiksma Hoogleraar Bestuursrecht aan de VU neemt de deelnemers mee in zijn kritische maar ook zeer realistische kijk op de Omgevingswet en de opgave waar wij met elkaar voor staan.

Download

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.