Agenda maart 2019

Staalconstructies

03-03-2019

In korte tijd wordt u bekend gemaakt met de belangrijkste aspecten van het ontwerpen en berekenen van staalconstructies.

Lees meer

Webinar - Ontdek hoe u uw op maat berekeningen integreert in SCIA Engineer

05-03-2019

Ontwerpt u constructies met op maat berekeningen die u of uw collega’s in MS Excel hebben gemaakt? Of behoort u tot de liefhebbers van ons 'Design Forms' scripttaal, waarin u uw eigen berekeningen maakt? Wilt u deze op maat berekeningen integreren in SCIA Engineer, ze gebruiken in een standaardwerkproces, uw resultaten bekijken in het grafische 3D-venster van SCIA Engineer en afdrukken in het Engineering Report?

Lees meer

Inspectie & Handhaving Bouwtoezicht door adviesbureaus en gemeenten

07-03-2019

Een goede interpretatie van het bouwproces tijdens voorbereiding en uitvoering Toezichthouders op de bouw moeten erop toezien dat op de bouwplaats veilig en op basis van de actuele normen wordt gebouwd. Handhaving is hierbij belangrijk. Er moet met name een goede interpretatie plaatsvinden van vermeende of potentiële gebreken en geconstateerde afwijkingen van tekeningen en/of vergunningen. De cursus is gebaseerd op de diverse disciplines van de uitvoerende bouw en gaat deels over de regelgeving en deels over het veilig construeren en bouwen in de praktijk. Het belangrijkste is dat je voldoende kennis hebt voor een goede interpretatie van het bouwproces tijdens de voorbereiding en de uitvoering op de bouwplaats. De cursus is ontwikkeld door COBc/VBWTN, met medewerking van de Betonvereniging

Lees meer

Verbindingen

12-03-2019

Het vak behandelt het berekenen van geboute en gelaste verbindingen in raamwerken en de berekening van kolomvoetplaatverbindingen.

Lees meer

Stabiliteit van staalconstructies

12-03-2019

Het vak behandelt de berekening van stabiliteit van kolommen, liggers en raamwerken.

Lees meer

Informatiebijeenkomst NTA 8800: Nieuw tijdperk energieprestatie

14-03-2019

Per 1 januari 2020 wordt NTA 8800 aangewezen in het Bouwbesluit. De nieuwe standaard voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen. Bereid u alvast voor en krijg in één middag inzicht in de belangrijkste veranderingen!

Lees meer

Brand en brandveiligheid van staal- en staal-beton constructies

14-03-2019

In maart 2019 vindt de cursus Brand en brandveiligheid van staal- en staal-beton constructies plaats. Aan de hand van praktische rekenvoorbeelden leert de cursist in 3 middag-avonden om zijn of haar brandveiligheidsadviezen rekenkundig te onderbouwen. U kunt zich zelfbewuster opstellen als adviseur brandveilig ontwerpen richting uw opdrachtgever. Het niveau van deze cursus is vanaf MBO met ervaring en levert 9 kennispunten op voor het Constructeursregister.

Lees meer

NEN Studiedag Brandveiligheid gevels

20-03-2019

Op donderdag 7 maart en woensdag 20 maart organiseert de NEN werkgroep 3510070019 ‘Gevels’ de studiedag ‘Brandveiligheid gevels’. De werkgroep vindt het van belang, dat gemeenten bij hogere gebouwen betrokken verantwoordelijken zoals gebouweigenaar, huurder en beheerder, kennis nemen van de achtergronden van brandveilige gevels én de praktische uitvoering en controle daarvan. Voorzitter van de werkgroep gevels Kees Both hierover; ‘De oproep van de minister aan gemeenten en gebouweigenaren maakt deze NEN studiedag noodzakelijk. Alle betrokkenen dienen over de juiste kennis te beschikken om aan deze vraag te voldoen. Daarom heeft de werkgroep gemeend de kennis die hierover aanwezig is zo breed mogelijk beschikbaar te maken.

Lees meer

Training Gedragsverandering voor toezicht en handhaving

21-03-2019

Tijdens de 4-daagse training leer je inzichten uit de gedragspsychologie toe te passen op de praktijk van toezicht en handhaving. Op 21 maart 2019 begint een nieuwe opleiding.

Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.