Bouwkwaliteit in de praktijk

Per 1 januari 2015 is 'Bouwregels in de Praktijk'omgedoopt in'Bouwkwaliteit in de Praktijk'. Dit lijkt een kleine wijziging, en dat is na een eerste blik ook zo, maar toch was er een duidelijke reden voor deze nieuwe naam en Lay-out. In de eerste plaats is het blad samengegaan met de Nederlandse Bouw Documentatie die vooral innovatieve en nieuwe producten en materialen bespreekt. Tevens is al sinds drie jaar het NEN-nieuws opgenomen in het blad waardoor alle nieuwe en gewijzigde normen binnen het Omgevingsrecht ook worden besproken. Maar de belangrijkste reden is wel dat het blad zeker niet alleen meer over bouwregelgeving gaat. De visie van het blad voor de toekomst is om mee te transformeren naar het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging in de bouw waarbij er met name ook zal worden geschreven over de toekomstige rol van het vakgebied. Hierin zullen onderwerpen zoals Omgevingsrecht, welstand, bestaande bouw en omgevingsveiligheid nog duidelijker een plek krijgen naast de meer bouwtechnische artikelen. En uiteraard zal het blad de ontwikkelingen van de private kwaliteitsborging kritisch volgen, zodat u goed op de hoogte wordt gehouden van deze ontwikkeling. Volgende week valt nr 6 van Bouwkwaliteit in de praktijk bij de leden van de Vereniging BWT in de bus. In dit nummer vindt u uiteraard de vaste rubrieken bouwrecht, column, nieuws, cursusagenda, helpdeskvraag en natuurlijk ons Verenigingsnieuws.

Telkens wanneer een nummer verschijnt, vestigt BWTinfo daarop kort de aandacht op de website www.vereniging-bwt.nl. Hieronder besteden we aandacht aan het Verenigingsnieuws en dat doen we telkens wanneer een nieuw nummer verschijnt. Het volgende nummer van jaargang 18 verschijnt in de tweede helft van oktober . Als u lid van de VBWTN bent of rechtstreeks abonnee, maar u ontvangt het blad niet, dan kunt u dat het beste melden aan de klantenservice van Vakmedianet (zie hier) of met ledenadministratie@vereniging-bwt.nl

Uit lezersonderzoek dat tot nu toe twee maal is gehouden en waarop naast de rechtstreekse abonnees vooral door onze leden is gereageerd, blijkt grote waardering voor het blad. We zijn zeer benieuwd of u er nog zo over denkt en houden ons zeer aanbevolen voor vragen, opmerkingen, suggesties en kritiek. We zien ze graag tegemoet via info@vereniging-bwt.nl. Ook inhoudelijke bijdragen aan het blad zijn zeer welkom. U kunt wellicht zelf een artikel schrijven of onze hoofdredacteur benaderen met interessante tips. Schroom niet, hoe meer het blad aansluit bij de interesses en belevingswereld van de lezers, hoe beter!

Benieuwd wat er deze keer verder in staat?

Een greep uit de inhoud

Het verenigingsnieuws met:

  • Jaarcongres VBWTN 2022

​​Overzicht eerder gepubliceerde artikelen

Een greep uit de inhoud BKIP 5 2022

Een greep uit de inhoud BKIP 4 2022

Een greep uit de inhoud BKIP 3 2022

Een greep uit de inhoud BKIP 2 2022

Een greep uit de inhoud BKIP 1 2022
 

Een greep uit de inhoud BKIP 9 2021

Een greep uit de inhoud BKIP 8 2021

Een greep uit de inhoud BKIP 7 2021

Een greep uit de inhoud BKIP 6 2021

Een greep uit de inhoud BKIP 5 2021

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.