COBc-dag 2016

Datum: 10-11-2016
Starttijd: 10:00:00
Eindtijd: 17:00:00
Locatie: Grote sint Laurenskerk, Koorstraat 2, Alkmaar
Kosten: Als u werkzaam bent bij de overheid dan betaalt u € 100,00. Als u werkzaam bent in het bedrijfsleven dan betaalt u € 150,00. Bedragen zijn exclusief 21% BTW

 

Op 10 november is er weer het jaarlijkse COBc-congres. Deze keer is de afdeling Noord-West de organisator die ons uitnodigt in een schitterende locatie namelijk de Grote Kerk van Alkmaar. Dit jaar wordt het COBc-congres voor het eerst georganiseerd door het COBc tezamen met de vereniging BWT Nederland. Het belooft dan ook een boeiende dag te worden voor en door u en uw collega’s. Wij hopen u allemaal te ontmoeten op 10 november in Alkmaar.

Het bijwonen van deze studiedag levert 2 KE/PE punten op voor het constructeursregister

 

Voorlopig programma

09:30

Inloop

10.00

Welkom  en opening
door Wethouder Anjo van de Ven

10.15 Private kwaliteitsborging, een constructie zonder fundering
De wet Kwaliteitsborging in de bouw heeft de afgelopen periode eindelijk het landelijke nieuws gehaald. Maar door dit nieuws is het er voor een ieder niet duidelijker op geworden. 
De laatste stand van zaken rond de ontwikkelingen van het wetsvoorstel, de AMvB en vooral ook met welke zorgen het COBc en de Vereniging BWT Nederland hier naar kijken zal in een presentatie worden toegelicht.
Door Wico Ankersmit, Directeur Vereniging BWT Nederland
10.45 Traverse station Alkmaar
Voor het de nieuwbouw van Traverse en fietsenstalling en uitbreiding van de commerciële ruimten bij Station Alkmaar heeft BouwQ in opdracht van ProRail onafhankelijke toetswerkzaamheden uitgevoerd op de constructieve veiligheid. Deze toetsen zijn risicogestuurd volgens de TIS systematiek. Toegelicht worden de hoofddraagconstructie en de stabiliteit van de Traverse, aanpak van toetsing in ontwerp en uitvoering en samenwerking met bouw- en woningtoezicht.
Door Mariëlle Tan, BouwQ en Dimphy Bruin-Reynhout, Gemeente Alkmaar, Dennis Lelieveld, Bam Infraconsult bv
11.15 Koffiepauze en bezoek expositie
11.30

Constructieve veiligheid bij evenementen

Een evenementenvergunning - voor bijvoorbeeld een tent die enkele dagen tot weken staat - vraagt een heel andere aanpak dan een omgevingsvergunning voor een gebouw dat 50 jaar veilig gebruikt moet kunnen worden. Op beide objecten werkt dezelfde wind en zwaartekracht en met beiden kun je als constructeur te maken krijgen.
Om voor die tent even de “Bouwtoezicht-bril” af te zetten en toch een veilige constructie te krijgen is een uitdagende exercitie.
Door: Ivo Bakker adviseur tentconstructies en Rob Jense constructeur Omgevingsdienst Regio Arnhem 

12.00

Zeesluizen IJmuiden

Er zal een toelichting gegeven worden op het ontwerp van de sluishoofden in het algemeen en het ontwerp van de deurkas (een pneumatisch afgezonken caisson) in het bijzonder.
Door Willem Gall, Openij

12.30 Lunch en bezoek informatiebeurs 
13.30 Jaarverslag COBc
Met het nieuws en de mededelingen van het bestuur. 
Door Joop van Leeuwen. Voorzitter Cobc
14.00 Workshop 1 keuze uit 3 verschillende workshops of een stadswandeling langs projecten van 90 min in plaats van het volgen van 2 workshops.
14.45 Koffiepauze en bezoek informatiebeurs
15.00 Workshop ronde 2
15.30 Koffiepauze en bezoek informatiemarkt
15.45

Kwaliteitsborging in de bouw 

De bouw heeft veel moeite om een geborgd proces te ontwikkelen waarin gebouwen gerealiseerd kunnen worden die aan het Bouwbesluit voldoen. Aan de hand van een aantal voorbeelden wordt besproken hoe dat nu in zijn werk gaat en welke invloed de wet kwaliteitsborging voor het bouwen hierop kan hebben.

Door Jan Vambersky. Jan Vambersky BV, adviesbureau voor bouwconstructies en bouwtechniek en Erik Middelkoop, Royal Haskoning DHV

16.15 Borrel en bezoek expositie
17.00 Einde COBc congres

 

Er zijn 2 rondes workshops over de volgende onderwerpen. Let echter wel op indien u aan de stadswandeling wilt deelnemen kunt u geen 2 workshop volgen.

Stadswandeling

Altijd al eens meer van de stad waarbinnen de Cobc-dag wordt gehouden willen zien, dan heb je nu de kans om samen met een gids een stadswandeling te maken door de binnenstad van Alkmaar. (duur 90 min). Geen keuze voor de 2de workshop  Er kunnen maximaal 40 deelnemers mee schrijf u dus snel in want vol is vol.

Workshops 1e en 2e ronde:

Demonstratie trillingsmeters en geluidsmeter
Tegenwoordig is steeds meer aandacht voor omgevingsveiligheid met name bij het binnenstedelijke bouwen. Hierbij wordt steeds meer gebruik gemaakt van trillings- en geluidsmetingen. Naast een demonstratie van deze apparatuur wordt ook certificering van het meetproces besproken.
Door: Peter Ligthart, Ligthart Advies en Fred Pannekoek, Fides

State of the art in de Geotechniek
Constructeurs krijgen steeds meer te maken met complexe geotechnische vraagstukken waarbij het geotechnische EEM programma Plaxis als rekentool wordt gebruikt. In de lezing worden voor de constructeur relevante achtergronden van Plaxis belicht, met een accent op het gebruik bij toetsingswerkzaamheden. Daarnaast wordt ingegaan op de stand van zaken en belangrijke aandachtspunten ten aanzien van het invoeren van de nieuwe, gereduceerde paalklassefactoren.
Door dr. ir. ing. Almer E.C. van der Stoel, directeur CRUX Engineering BV 

Beoordelen uitvoer staalmodule
Besproken wordt hoe door de staalmodule van door EEM-programma’s geleverde stabiliteitstoets beoordeeld kan worden. Er worden valkuilen besproken zoals handmatig ingevoerde kniklengtes, geknikte staven met tussensteunpunten en “gelijkwaardigheid” van gekozen oplossingen.
Door Dominique Pipers, Scia Engineer


​Let op het is niet nodig om een lidnummer in te vullen. dit veld kunt u gewoon overslaan.

Presentaties

Traverse station Alkmaar

Voor het de nieuwbouw van Traverse en fietsenstalling en uitbreiding van de commerciële ruimten bij Station Alkmaar heeft BouwQ in opdracht van ProRail onafhankelijke toetswerkzaamheden uitgevoerd op de constructieve veiligheid. Deze toetsen zijn risicogestuurd volgens de TIS systematiek. Toegelicht worden de hoofddraagconstructie en de stabiliteit van de Traverse, aanpak van toetsing in ontwerp en uitvoering en samenwerking met bouw- en woningtoezicht.


Door Mariëlle Tan, BouwQ en Dimphy Bruin-Reynhout, Gemeente Alkmaar, Dennis Lelieveld, Bam Infraconsult bv

Download

Private kwaliteitsborging, een constructie zonder fundering

De wet Kwaliteitsborging in de bouw heeft de afgelopen periode eindelijk het landelijke nieuws gehaald. Maar door dit nieuws is het er voor een ieder niet duidelijker op geworden.
De laatste stand van zaken rond de ontwikkelingen van het wetsvoorstel, de AMvB en vooral ook met welke zorgen het COBc en de Vereniging BWT Nederland hier naar kijken zal in een presentatie worden toegelicht.


Door Wico Ankersmit, Directeur Vereniging BWT Nederland

Download

Constructieve veiligheid bij evenementen

Een evenementenvergunning - voor bijvoorbeeld een tent die enkele dagen tot weken staat - vraagt een heel andere aanpak dan een omgevingsvergunning voor een gebouw dat 50 jaar veilig gebruikt moet kunnen worden. Op beide objecten werkt dezelfde wind en zwaartekracht en met beiden kun je als constructeur te maken krijgen.
Om voor die tent even de “Bouwtoezicht-bril” af te zetten en toch een veilige constructie te krijgen is een uitdagende exercitie.


Door: Ivo Bakker adviseur tentconstructies en Rob Jense constructeur Omgevingsdienst Regio Arnhem

Download

Zeesluizen IJmuiden

Er zal een toelichting gegeven worden op het ontwerp van de sluishoofden in het algemeen en het ontwerp van de deurkas (een pneumatisch afgezonken caisson) in het bijzonder.


Door Willem Gall, Openij

Download

Jaarverslag COBc

Met het nieuws en de mededelingen van het bestuur. 

Door Joop van Leeuwen. Voorzitter Cobc

Download

Kwaliteitsborging in de bouw

De bouw heeft veel moeite om een geborgd proces te ontwikkelen waarin gebouwen gerealiseerd kunnen worden die aan het Bouwbesluit voldoen. Aan de hand van een aantal voorbeelden wordt besproken hoe dat nu in zijn werk gaat en welke invloed de wet kwaliteitsborging voor het bouwen hierop kan hebben.

Door Jan Vambersky. Jan Vambersky BV, adviesbureau voor bouwconstructies en bouwtechniek en Erik Middelkoop, Royal Haskoning DHV

Presentatie Jan Vambersky

Presentatie Erik Middelkoop

Download

Demonstratie trillingsmeters en geluidsmeter

Tegenwoordig is steeds meer aandacht voor omgevingsveiligheid met name bij het binnenstedelijke bouwen. Hierbij wordt steeds meer gebruik gemaakt van trillings- en geluidsmetingen. Naast een demonstratie van deze apparatuur wordt ook certificering van het meetproces besproken.

Door: Peter Ligthart, Ligthart Advies en Fred Pannekoek, Fides

Download

State of the art in de Geotechniek

Constructeurs krijgen steeds meer te maken met complexe geotechnische vraagstukken waarbij het geotechnische EEM programma Plaxis als rekentool wordt gebruikt. In de lezing worden voor de constructeur relevante achtergronden van Plaxis belicht, met een accent op het gebruik bij toetsingswerkzaamheden. Daarnaast wordt ingegaan op de stand van zaken en belangrijke aandachtspunten ten aanzien van het invoeren van de nieuwe, gereduceerde paalklassefactoren.
Door dr. ir. ing. Almer E.C. van der Stoel, directeur CRUX Engineering B

Download

Beoordelen uitvoer staalmodule

Besproken wordt hoe door de staalmodule van door EEM-programma’s geleverde stabiliteitstoets beoordeeld kan worden. Er worden valkuilen besproken zoals handmatig ingevoerde kniklengtes, geknikte staven met tussensteunpunten en “gelijkwaardigheid” van gekozen oplossingen.

Door Dominique Pipers, Scia Engineer

Download

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.