COBc congres 1 november 2018 "De Constructeur van de toekomst"

Datum: 1-11-2018
Starttijd: 9:00:00
Eindtijd: 17:00:00
Locatie: Arminiuskerk, Museumpark 3, 3015 CB Rotterdam
Kosten: COBc Leden / VBWTN Leden / VNconstructeurs € 100,00, Niet leden € 150,00, Gepensioneerde € 50.00, Studenten/stagiaires € 25.00

Op donderdag 1 november is er weer het jaarlijkse COBc congres deze keer in Rotterdam. Het thema van dit jaar is “De constructeur van de toekomst” en rond dit thema hebben wij als congresorganisatie, een boeiend programma vastgesteld.  Wij hopen u welkom te heten in "Arminiuskerk ", regio Zuid-West hoopt er samen met u een heel mooie dag van te maken.

Voorlopig programma:

09:00 - 09:30 uur

Registratie deelnemers, ontvangst, informatiemarkt

09:30 - 09:45 uur Welkom en opening
09:45 - 10:10 uur

De kalkoen die meepraat over het kerstdiner

Het Bouw- en Woningtoezicht werd rond de zomer in een aantal persberichten de kalkoen genoemd die mee mocht praten over het kerstdiner. Maar liever de kerstkalkoen dan over een paar jaar de struisvogel genoemd worden die het heeft laten gebeuren. Wico Ankersmit zal de laatste stand van zaken rond de Wet kwaliteitsborging met u doornemen. Van de noodremactie in juni tot het bestuursakkoord en de daarin opgenomen onderwerpen.. Wico Ankersmit Vereniging BWT Nederland

10:10 - 10:35 uur

“Bouwen aan constructieve veiligheid; Lessen uit instorting parkeergebouw Eindhoven Airport”  door Erwin Medendorp, Onderzoeksraad voor Veiligheid
 
Het verwonderde de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat, ogenschijnlijk uit het niets, een gebouw kon instorten dat bijna in gebruik zou worden genomen. De instorting vond plaats op 27 mei 2017; het gebouw zou begin juli in gebruik genomen worden. De Onderzoeksraad startte een onderzoek naar de instorting en greep het onderzoek daarbij aan om de wijze waarop de bouwsector omgaat met (constructieve) veiligheid breder te beschouwen. Uit onderzoeken die de Raad heeft gedaan naar eerdere voorvallen in de bouwsector, blijkt namelijk dat aan die voorvallen dikwijls vergelijkbare achterliggende factoren ten grondslag liggen. In de presentatie zal ik op het onderzoek en de resultaten ingaan. 

10:35 - 11:00 uur Koffiepauze, netwerken en bezoek Informatiebeurs
11:00 - 11:25 uur

3D Beton printen.

De afgelopen jaren kwamen er met regelmaat producten in beeld die door een betonprinter werden geproduceerd. Voorbij prefab, een bedrijf dat bekend is door haar geautomatiseerde en gerobotiseerde prefab woningbouw fabriek, omarmde de betonprinter van CONCR3DE. Dorien Staal legt uit welke toekomst zij ziet voor de betonprinter..

11:25 - 11:50 uur

Uitvoering Rotterdamse Baan, Frank Haring, gemeente Den Haag

Den Haag groeit. Het aantal inwoners neemt toe en de stad verwelkomt steeds meer bezoekers en bedrijven. Bereikbaarheid speelt hierbij een belangrijke rol. Een goed bereikbare stad of regio is aantrekkelijk, zal er economisch goed voorstaan en veel banen tellen. De Rotterdamsebaan maakt Den Haag en de regio beter bereikbaar door de snelwegen (A4/A13) en de Centrumring van Den Haag met elkaar te verbinden. In deze presentatie wordt de stand van zaken van het project Rotterdamsebaan toegelicht. 

11:50 - 13:00 uur Lunch, netwerken en bezoek Informatiebeurs
13:00 - 13:20 uur Jaarrede, Joop van Leeuwen
13:20 - 13:45 uur

Hoogbouw naar 200 m en Hoger? Sander van Eerden, adviesbureau Zonneveld

Binnenkort wordt in Nederland de 200 meter grens voor hoogbouw beslecht, een nieuwe mijlpaal in de Nederlandse hoogbouw geschiedenis. Na een periode van circa 15 jaar ontwikkelen wordt in 2018 begonnen met de bouw van de Zalmhaventoren in Rotterdam. De toren wordt ca 215 meter hoog en bevat appartementen en een restaurant met uitzicht dek. Rotterdam zal daarmee een nieuw icoon rijker zijn. Maar het is gelukkig niet de laatste hoogbouwtoren van boven de 200 meter want er staan nog meer plannen op stapel.

Tijdens deze presentatie zal iets verteld worden over de hoogbouw ontwikkelingen in Rotterdam en specifiek het ontwerp van de Zalmhaventoren. Zonneveld ingenieurs heeft, samen met architectenbureau Dam & Partners, een zo optimaal mogelijk constructief ontwerp voor de Zalmhaventoren bedacht. Het ontwerp gaat uit van een betonnen skelet bestaande uit wanden, kolommen en vloeren. De top van de toren wordt uitgevoerd in een staalconstructie. De oplevering staat gepland voor medio 2022.

13:45 - 13:55 uur Verplaatsing naar Workshops
13:55 - 14:35 uur WORKSHOPS 1e ronde (keuze uit 4 workshops)
14:35 - 15:00 uur Koffiepauze, netwerken en bezoek Informatiebeurs
15:00 - 15:40 uur  WORKSHOPS 2e ronde (keuze uit 4 workshops)
15:40 - 15:50 uur Verplaatsing naar plenairezaal
15:50 - 16:20 uur

Constructeursgevoel,
nog slechts cultureel erfgoed?
Johan Blaauwendraad
Em-hoogleraar constructiemechanica

Kan het constructeursgevoel naar het kabinet van oudheden? Wat zijn de trends en misvattingen rond digitalisering? En laat het 3D-virus zich behandelen met goede indieningsvereisten? Bij wie ligt de verantwoordelijkheid voor kwaliteitsborging eigenlijk?

 

16:20 - 17:00 uur Afsluiting, borrelen, netwerken en bezoek Informatiebeurs

De Workshops 2018

Per workshop geldt in verband met de beschikbare zaalgrootte een maximaal aantal inschrijvingen. In principe wordt de eerste keuze aangehouden

  WORKSHOPS
 

Staalvezelbeton in funderingsconstructies (René Braam inhoud en achtergrondinformatie) (Christiaan Veenink rekenvoorbeelden)

Dhr. Veenink geeft toelichting over de toepassing van de richtlijn in de praktijk. Aan de hand van rekenvoorbeelden wordt uitgelegd hoe je een berekening opstelt conform de richtlijn. Daarnaast wordt aandacht besteedt aan de valkuilen en aandachtspunten voor iedereen die zo’n berekening opstelt, of controleerd.

De toepassing van staalvezelbeton (SVB) is thans breder dan die voor elastisch en puntvorming ondersteunde bedrijfsvloeren; toepassingen waarvan het constructief ontwerp is beschreven in CUR-Aanbevelingen.
 
Een van de toepassingen die thans in toenemende mate in de belangstelling staan en uit het ontwikkelingsstadium zijn, is SVB in de fundering van woningen en utiliteitsgebouwen met één bouwlaag. Om op deze nieuwe ontwikkeling in te spelen, is een richtlijn opgesteld. Die geeft regels voor het constructief ontwerp van funderingsstroken, -platen, -balken en beganegrondvloeren van SVB, eventueel in combinatie met betonstaal. De wijze van funderen is, in deze definities, op staal (funderingsstroken en –platen) of palen en daarmee puntvormig ondersteund (funderingsbalken en beganegrondvloeren).
 
Een belangrijk aspect van SVB, dat in de richtlijn veel aandacht krijgt, is de te gebruiken na-scheur trekspanning-rekrelatie. De gekozen aanpak is aan de fib Model Code 2010 ontleend, maar is voor de richtlijn vereenvoudigd. Dit maakt de tekst van de richtlijn enerzijds korter en sneller te doorgronden en leidt anderzijds tot een voor praktijkberekeningen geschikt resultaat dat een voor constructieve berekeningen voldoende nauwkeurige weergave van het werkelijke gedrag is.

 

Indieningsvereisten (Dimphy Bruin - Reynhout, COBc), Maurice Hermens (VNConstructeurs)

“Je bent de éérste die het vraagt…”

 
Rondom de indieningsvereisten bij bouwaanvragen zijn veel vragen. Welke constructieve gegevens zijn er nu echt nodig om een vergunning te kunnen verlenen? Waarom zijn die stukken nodig? Wat zegt de wet? Wat staat er in het contract van de constructeur?
 
In de paralelsessie willen een interactieve discussie aangaan hierover. Is dat anders voor een dakkapel dan een torenflat? Wat verstaan we onder een hoofdopzet? Een hele gewicht- en stabiliteitsberekening of een A4-tje met een beschrijving? Deze discussie moet leiden tot beter onderling begrip en een bijbehorende soepelere samenwerking tussen de vergunningverlener en de constructeur

 

Avegaarpalen Richard Bogaarts gemeente Breda(Commissie Geotechniek, COBc) en Ton lvan den Bogaard (AA Schroefpalen)

Door de commissie Geotechniek van het COBc wordt momenteel een notitie uitgewerkt m.b.t. avegaarpalen.

Doel van de notitie is duidelijkheid verschaffen omtrent de geldende regelgeving welke van toepassing is op deze palen.
Veel gemeenten gebruiken nog steeds de NVN6724 terwijl deze al sinds oktober 2012 is ingetrokken.
Welke norm(en) hebben deze NVN vervangen en is alles één op één overgenomen?
 
De nadruk van de notitie ligt hierbij op de paal zelf.
Wat is onder “normale” omstandigheden de benodigde hoeveelheid cement, welke milieuklasse, welke wapening, etc.
Hierbij komen ook een aantal conflicten in en tussen de normen aan bod.
Hoe moeten we hiermee omgaan en wat doen we met nieuwe ervaringen en opgedane kennis welke in conflict is met de norm?
 
De inbreng van AA Schroefpalen is hierbij zeer welkom, zo niet onmisbaar.
Zij hebben ruime ervaring in de praktijk en kunnen de uitvoeringskant van de palen nader toelichten.
 
Doel van de workshop is om iedereen duidelijkheid te verschaffen omtrent de geldende regelgeving en de eisen aan deze palen.
Hierbij is ruim de tijd aanwezig voor de beantwoording van vragen en discussie met alle aanwezigen.

 

 

Digitalisering Bouwproces, BIM (Sandra Hombergen, ABT)

In deze workshop wordt gesproken over de digitalisering van het bouwproces. Onder andere over BIM. Wat houdt het in, hoe werkt het (in de praktijk), hoe zetten we het in bij het bouwproces in Nederland. Daarnaast zie je dat er in het constructeurs-vak steeds vaker digitale oplossingen ingezet en gezocht worden voor (complexe) vragen, die inzichten en antwoorden opleveren die van toegevoegde waarde zijn in het bouwproces.

Let op het is niet nodig om een lidnummer in te vullen, dit veld kunt u gewoon overslaan.​

Uw deelname zal worden geregistreerd via een presentielijst. Deze zal op locatie klaar liggen voor paraaf van aanwezigheid. De lijst zal niet worden verspreid aan de andere deelnemers.
Bij deelname gaat u akkoord met het maken én gebruiken van fotomateriaal voor website, magazines, social media en dergelijke. Mocht u hier toch bezwaar tegen hebben, dan verzoeken wij u dit expliciet aan te geven op het aanmeldformulier.

Presentaties

De kalkoen die meepraat over het kerstdiner

Het Bouw- en Woningtoezicht werd rond de zomer in een aantal persberichten de kalkoen genoemd die mee mocht praten over het kerstdiner. Maar liever de kerstkalkoen dan over een paar jaar de struisvogel genoemd worden die het heeft laten gebeuren. Wico Ankersmit zal de laatste stand van zaken rond de Wet kwaliteitsborging met u doornemen. Van de noodremactie in juni tot het bestuursakkoord en de daarin opgenomen onderwerpen. Wico Ankersmit Vereniging BWT Nederland

De hele tekst vind u hier

Download

“Bouwen aan constructieve veiligheid; Lessen uit instorting parkeergebouw Eindhoven Airport” door Erwin Medendorp, Onderzoeksraad voor Veiligheid

Het verwonderde de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat, ogenschijnlijk uit het niets, een gebouw kon instorten dat bijna in gebruik zou worden genomen. De instorting vond plaats op 27 mei 2017; het gebouw zou begin juli in gebruik genomen worden. De Onderzoeksraad startte een onderzoek naar de instorting en greep het onderzoek daarbij aan om de wijze waarop de bouwsector omgaat met (constructieve) veiligheid breder te beschouwen. Uit onderzoeken die de Raad heeft gedaan naar eerdere voorvallen in de bouwsector, blijkt namelijk dat aan die voorvallen dikwijls vergelijkbare achterliggende factoren ten grondslag liggen. In de presentatie zal ik op het onderzoek en de resultaten ingaan.

Download

3D Beton printen.

De afgelopen jaren kwamen er met regelmaat producten in beeld die door een betonprinter werden geproduceerd. Voorbij prefab, een bedrijf dat bekend is door haar geautomatiseerde en gerobotiseerde prefab woningbouw fabriek, omarmde de betonprinter van CONCR3DE. Dorien Staal legt uit welke toekomst zij ziet voor de betonprinter..

Download

Uitvoering Rotterdamse Baan, Frank Haring, gemeente Den Haag

Den Haag groeit. Het aantal inwoners neemt toe en de stad verwelkomt steeds meer bezoekers en bedrijven. Bereikbaarheid speelt hierbij een belangrijke rol. Een goed bereikbare stad of regio is aantrekkelijk, zal er economisch goed voorstaan en veel banen tellen. De Rotterdamsebaan maakt Den Haag en de regio beter bereikbaar door de snelwegen (A4/A13) en de Centrumring van Den Haag met elkaar te verbinden. In deze presentatie wordt de stand van zaken van het project Rotterdamsebaan toegelicht. 

Download

Hoogbouw naar 200 m en Hoger? Sander van Eerden, adviesbureau Zonneveld

Binnenkort wordt in Nederland de 200 meter grens voor hoogbouw beslecht, een nieuwe mijlpaal in de Nederlandse hoogbouw geschiedenis. Na een periode van circa 15 jaar ontwikkelen wordt in 2018 begonnen met de bouw van de Zalmhaventoren in Rotterdam. De toren wordt ca 215 meter hoog en bevat appartementen en een restaurant met uitzicht dek. Rotterdam zal daarmee een nieuw icoon rijker zijn. Maar het is gelukkig niet de laatste hoogbouwtoren van boven de 200 meter want er staan nog meer plannen op stapel.

Tijdens deze presentatie zal iets verteld worden over de hoogbouw ontwikkelingen in Rotterdam en specifiek het ontwerp van de Zalmhaventoren. Zonneveld ingenieurs heeft, samen met architectenbureau Dam & Partners, een zo optimaal mogelijk constructief ontwerp voor de Zalmhaventoren bedacht. Het ontwerp gaat uit van een betonnen skelet bestaande uit wanden, kolommen en vloeren. De top van de toren wordt uitgevoerd in een staalconstructie. De oplevering staat gepland voor medio 2022.

Download

Jaarrede, Joop van Leeuwen

In deze presentatie wordt ingegaan op alle COBc gebeurtenissen  van het afgelopen jaar en de verwachtingen voor het komend jaar.

Download

Constructeursgevoel, nog slechts cultureel erfgoed? Johan Blaauwendraad Em-hoogleraar constructiemechanica

Kan het constructeursgevoel naar het kabinet van oudheden? Wat zijn de trends en misvattingen rond digitalisering? En laat het 3D-virus zich behandelen met goede indieningsvereisten? Bij wie ligt de verantwoordelijkheid voor kwaliteitsborging eigenlijk?

Download

Staalvezelbeton in funderingsconstructies (René Braam inhoud en achtergrondinformatie) (Christiaan Veenink rekenvoorbeelden)

Dhr. Veenink geeft toelichting over de toepassing van de richtlijn in de praktijk. Aan de hand van rekenvoorbeelden wordt uitgelegd hoe je een berekening opstelt conform de richtlijn. Daarnaast wordt aandacht besteedt aan de valkuilen en aandachtspunten voor iedereen die zo’n berekening opstelt, of controleerd.

De toepassing van staalvezelbeton (SVB) is thans breder dan die voor elastisch en puntvorming ondersteunde bedrijfsvloeren; toepassingen waarvan het constructief ontwerp is beschreven in CUR-Aanbevelingen.
 
Een van de toepassingen die thans in toenemende mate in de belangstelling staan en uit het ontwikkelingsstadium zijn, is SVB in de fundering van woningen en utiliteitsgebouwen met één bouwlaag. Om op deze nieuwe ontwikkeling in te spelen, is een richtlijn opgesteld. Die geeft regels voor het constructief ontwerp van funderingsstroken, -platen, -balken en beganegrondvloeren van SVB, eventueel in combinatie met betonstaal. De wijze van funderen is, in deze definities, op staal (funderingsstroken en –platen) of palen en daarmee puntvormig ondersteund (funderingsbalken en beganegrondvloeren).
 
Een belangrijk aspect van SVB, dat in de richtlijn veel aandacht krijgt, is de te gebruiken na-scheur trekspanning-rekrelatie. De gekozen aanpak is aan de fib Model Code 2010 ontleend, maar is voor de richtlijn vereenvoudigd. Dit maakt de tekst van de richtlijn enerzijds korter en sneller te doorgronden en leidt anderzijds tot een voor praktijkberekeningen geschikt resultaat dat een voor constructieve berekeningen voldoende nauwkeurige weergave van het werkelijke gedrag is.

 

 

Download

Indieningsvereisten (Dimphy Bruin - Reynhout, COBc), Maurice Hermens (VNConstructeurs)

“Je bent de éérste die het vraagt…”

 
Rondom de indieningsvereisten bij bouwaanvragen zijn veel vragen. Welke constructieve gegevens zijn er nu echt nodig om een vergunning te kunnen verlenen? Waarom zijn die stukken nodig? Wat zegt de wet? Wat staat er in het contract van de constructeur?
 
In de paralelsessie willen een interactieve discussie aangaan hierover. Is dat anders voor een dakkapel dan een torenflat? Wat verstaan we onder een hoofdopzet? Een hele gewicht- en stabiliteitsberekening of een A4-tje met een beschrijving? Deze discussie moet leiden tot beter onderling begrip en een bijbehorende soepelere samenwerking tussen de vergunningverlener en de constructeur

Download

Avegaarpalen Richard Bogaarts gemeente Breda(Commissie Geotechniek, COBc) en Ton lvan den Bogaard (AA Schroefpalen)

Door de commissie Geotechniek van het COBc wordt momenteel een notitie uitgewerkt m.b.t. avegaarpalen.

Doel van de notitie is duidelijkheid verschaffen omtrent de geldende regelgeving welke van toepassing is op deze palen.
Veel gemeenten gebruiken nog steeds de NVN6724 terwijl deze al sinds oktober 2012 is ingetrokken.
Welke norm(en) hebben deze NVN vervangen en is alles één op één overgenomen?
 
De nadruk van de notitie ligt hierbij op de paal zelf.
Wat is onder “normale” omstandigheden de benodigde hoeveelheid cement, welke milieuklasse, welke wapening, etc.
Hierbij komen ook een aantal conflicten in en tussen de normen aan bod.
Hoe moeten we hiermee omgaan en wat doen we met nieuwe ervaringen en opgedane kennis welke in conflict is met de norm?
 
De inbreng van AA Schroefpalen is hierbij zeer welkom, zo niet onmisbaar.
Zij hebben ruime ervaring in de praktijk en kunnen de uitvoeringskant van de palen nader toelichten.
 
Doel van de workshop is om iedereen duidelijkheid te verschaffen omtrent de geldende regelgeving en de eisen aan deze palen.
Hierbij is ruim de tijd aanwezig voor de beantwoording van vragen en discussie met alle aanwezigen.

Download

Digitalisering Bouwproces, BIM (Sandra Hombergen, ABT)

In deze workshop wordt gesproken over de digitalisering van het bouwproces. Onder andere over BIM. Wat houdt het in, hoe werkt het (in de praktijk), hoe zetten we het in bij het bouwproces in Nederland. Daarnaast zie je dat er in het constructeurs-vak steeds vaker digitale oplossingen ingezet en gezocht worden voor (complexe) vragen, die inzichten en antwoorden opleveren die van toegevoegde waarde zijn in het bouwproces.

Download

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.