COBc congres 7 november 2019 “Afscheid Joop & Constructieve veiligheid”

Datum: 7-11-2019
Starttijd: 9:30:00
Eindtijd: 17:00:00
Locatie: Stadhuis Almere, Stadhuisplein 1, 1315 HR Almere
Kosten: COBc Leden / VNconstructeurs € 100,00, Niet leden € 150,00, Gepensioneerde € 50.00, Studenten/stagiaires € 25.00

COBc leden die persoonlijk lid zijn van de VBWTN hebben gratis toegang tot het COBc congres. Om hiervan al dit jaar gebruik van te kunnen maken kunt is zich nu Inschrijven als lid. De kosten hiervan zijn € 55,00 per jaar, waarbij u ook thuis ons vakblad Bouwkwaliteit in de praktijk ontvangt. Meld u zich aan voor een lidmaatschap vermeld dit dan even in het vakje order/inkoopnummer.

Op donderdag 7 november is er weer het jaarlijkse COBc congres deze keer in Almere. Het thema van dit jaar is “Afscheid van Joop & Constructieve Veiligheid” en rond dit thema hebben wij als congresorganisatie, een boeiend programma vastgesteld.  Wij hopen u welkom te heten op dit speciale congres in het stadhuis van Almere, het bestuur van het COBc  hoopt er samen met u een heel mooie dag van te maken.

 

Voorlopig programma:

09:30 - 10:00 uur

Registratie deelnemers, ontvangst, informatiemarkt

10:00 – 10:10 uur

Welkom en opening door de dagvoorzitter Dick Stoelhorst.

10:10 – 10:35 uur

De Wkb in de steigers maar nog zonder goed fundament, Wico Ankersmit

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen staat in de steigers. Maar we moeten nog gaan bouwen aan het fundament. Met het ondertekende bestuursakkoord is de Eerste Kamer overtuigd om de Wet aan te nemen. Het is nu niet meer ‘of’ maar ‘hoe’ we samen de kwaliteit van de bouw met het nieuwe stelsel weten te verbeteren.

10:35 – 11:00 uur

Parametrisch ontwerpen & Bouwtoezicht, Erik Middelkoop

De technieken die worden gebruikt om constructies te ontwerpen en te berekenen zijn recent drastisch gewijzigd. Deze moderne technieken worden toegelicht en wat betekent dit voor de rapportages. Kunnen we de resultaten wel vertrouwen? En zijn er misschien ook nieuwe technieken die kunnen worden ingezet bij de toetsing?

11:00 - 11:40 uur

Koffiepauze, netwerken en bezoek Informatiebeurs

11:40 - 12:15 uur

WORKSHOPS (keuze uit 3 workshops)

12:15 - 13:15 uur

Lunch, netwerken en bezoek Informatiebeurs

13:15 – 13:40 uur

Stabiliteit bestaande hoogbouw door Chris Geurts

In Nederland staan, uit de jaren 60, veel hoge gebouwen, zoals galerijflats of kantoortorens. Bij uitbreiding of verbouwing hiervan moet de constructieve sterkte worden getoetst. In meerdere gevallen zijn vragen gerezen omdat bij herberekening de constructie niet aan de niveaus van veiligheid voor verbouw of afkeur voldeed. Daarentegen gaf de geschiedenis en de staat van de constructie geen reden tot acute zorg. In de lezing wordt ingegaan op de verschillen in de in rekening te brengen windbelastingen in de normen uit verleden en heden. Verder wordt ingegaan op de stappen die opdrachtgever, adviseur en ook bouwtoezicht kunnen zetten in de beoordeling van de constructieve veiligheid van deze bestaande gebouwen.

13:40 – 14:10 uur

Een fout ontdekt! En dan? door Dick Hordijk

Bij het bouwen gaat er soms iets mis en dat zal helaas ook altijd wel zo blijven. Maar de ene fout is de andere niet! Wat betekent de ontdekking voor de betreffende constructie? Moet het consequenties hebben voor andere constructies? Is er tijd of is directe actie nodig? Diverse vragen waar op een verantwoorde manier mee omgegaan moet worden. Maar hoe doe je dat? Een uniforme aanpak is er niet. In de voordracht wordt een aantal voorbeelden uit de praktijk van Adviesbureau Hageman besproken.

14:10 – 14:40 uur

Afscheidsrede Joop

Na bijna 25 jaar voorzitterschap neemt Joop van Leeuwen afscheid van het COBc. In zijn afscheidsrede zal hij terugkijken naar de hoogtepunten en uitdagingen die hij tijdens zijn voorzitterschap heeft meegemaakt. En uiteraard krijgen we vast een mooie boodschap mee voor onze toekomst.

14:40 - 14:50 uur

Vragen / opmerkingen vanuit de zaal

15.00 uur

Start informele deel met aansluitend afscheidsreceptie Joop van Leeuwen

17:00 uur

Einde COBc congres

De Workshops 2019

Per workshop geldt in verband met de beschikbare zaalgrootte een maximaal aantal inschrijvingen. In principe wordt de eerste keuze aangehouden.

 

WORKSHOPS

 1

Circulair bouwen: van aannemen naar ondernemen!, Wendeline Besier

De uitdagingen van deze tijd zijn groot. Eén daarvan is het halen van de gestelde klimaatdoelstellingen van Parijs, waar ook de Nederlandse bouwsector een belangrijke bijdrage aan kan leveren. Een mogelijke sleutel is de transitie van een lineair naar een circulair bouwproces. Maar hoe ziet een circulaire bouweconomie er precies uit? Wat gebeurt er nu al in de praktijk en welke kansen biedt dit de hele bouwketen? Tijdens deze workshop verkennen we dit thema verder en identificeren we de kansen en wellicht ook belemmeringen (?) voor circulair bouwen

 2

Achtergronden nieuwe rekenregels breedplaatvloeren, Gerrie Dieteren:

De gedeeltelijke instorting van de parkeergarage in Eindhoven heeft niet alleen geleid tot rekenregels voor de beoordeling van breedplaatvloeren in bestaande gebouwen, maar ook tot het inzicht dat nieuwe rekenregels voor nieuwbouw breedplaatvloeren noodzakelijk zijn. Ingegaan wordt op de uitgangspunten voor deze nieuwe rekenregels, de discussies over de te maken keuzes daarbij en de huidige stand van zaken.

 3

Uitvoering hoogste woontoren Nederland in Rotterdam, Thom-Christiaan van der Heijden

In Rotterdam is de hoogste woontoren van Nederland momenteel in uitvoering, aandacht voor: Projectintroductie, Planning van het werk, BLVC (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie), Toelichting bouwmethode (hijsloods), BIM process (make it before we make it), Kwaliteitsborging en CC3.

Het is mogelijk dat er nog kleine wijzigingen zullen worden doorgevoerd in het programma. Mocht dit van invloed zijn op de door u gemaakte keuze voor een workshop, dan zal er contact met u worden opgenomen.

Uw deelname zal worden geregistreerd via een presentielijst. Deze lijst zal op locatie klaar liggen voor paraaf van aanwezigheid. De lijst zal  worden verspreid aan de andere deelnemers.
Bij deelname gaat u akkoord met het maken én gebruiken van fotomateriaal voor website, magazines, social media en dergelijke. Mocht u hier toch bezwaar tegen hebben, dan verzoeken wij u dit expliciet aan te geven op het aanmeldformulier.

Indien u zich heeft aangemeld, niet aanwezig bent of kunt zijn tijdens het congres en u zich niet tijdig (binnen vijf dagen voor het congres) heeft afgemeld, wordt u € 25,- aan kosten in rekening gebracht. 

Presentaties

De Wkb in de steigers maar nog zonder goed fundament, Wico Ankersmit

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen staat in de steigers. Maar we moeten nog gaan bouwen aan het fundament. Met het ondertekende bestuursakkoord is de Eerste Kamer overtuigd om de Wet aan te nemen. Het is nu niet meer ‘of’ maar ‘hoe’ we samen de kwaliteit van de bouw met het nieuwe stelsel weten te verbeteren.

In deze presentatie is er door Dick Stoelhorst gewezen op het Kennisportaal Constructieve Veiligheid en de bijeenkomsten die zij gorganiseren.

Download

Parametrisch ontwerpen & Bouwtoezicht, Erik Middelkoop

De technieken die worden gebruikt om constructies te ontwerpen en te berekenen zijn recent drastisch gewijzigd. Deze moderne technieken worden toegelicht en wat betekent dit voor de rapportages. Kunnen we de resultaten wel vertrouwen? En zijn er misschien ook nieuwe technieken die kunnen worden ingezet bij de toetsing?

Download

Stabiliteit bestaande hoogbouw door Chris Geurts

In Nederland staan, uit de jaren 60, veel hoge gebouwen, zoals galerijflats of kantoortorens. Bij uitbreiding of verbouwing hiervan moet de constructieve sterkte worden getoetst. In meerdere gevallen zijn vragen gerezen omdat bij herberekening de constructie niet aan de niveaus van veiligheid voor verbouw of afkeur voldeed. Daarentegen gaf de geschiedenis en de staat van de constructie geen reden tot acute zorg. In de lezing wordt ingegaan op de verschillen in de in rekening te brengen windbelastingen in de normen uit verleden en heden. Verder wordt ingegaan op de stappen die opdrachtgever, adviseur en ook bouwtoezicht kunnen zetten in de beoordeling van de constructieve veiligheid van deze bestaande gebouwen.

Download

Een fout ontdekt! En dan? door Dick Hordijk

Bij het bouwen gaat er soms iets mis en dat zal helaas ook altijd wel zo blijven. Maar de ene fout is de andere niet! Wat betekent de ontdekking voor de betreffende constructie? Moet het consequenties hebben voor andere constructies? Is er tijd of is directe actie nodig? Diverse vragen waar op een verantwoorde manier mee omgegaan moet worden. Maar hoe doe je dat? Een uniforme aanpak is er niet. In de voordracht wordt een aantal voorbeelden uit de praktijk van Adviesbureau Hageman besproken.

Download

Afscheidsrede Joop

Na bijna 25 jaar voorzitterschap neemt Joop van Leeuwen afscheid van het COBc. In zijn afscheidsrede zal hij terugkijken naar de hoogtepunten en uitdagingen die hij tijdens zijn voorzitterschap heeft meegemaakt. En uiteraard krijgen we vast een mooie boodschap mee voor onze toekomst

Download

W 1. Circulair bouwen: van aannemen naar ondernemen!, Wendeline Besier

De uitdagingen van deze tijd zijn groot. Eén daarvan is het halen van de gestelde klimaatdoelstellingen van Parijs, waar ook de Nederlandse bouwsector een belangrijke bijdrage aan kan leveren. Een mogelijke sleutel is de transitie van een lineair naar een circulair bouwproces. Maar hoe ziet een circulaire bouweconomie er precies uit? Wat gebeurt er nu al in de praktijk en welke kansen biedt dit de hele bouwketen? Tijdens deze workshop verkennen we dit thema verder en identificeren we de kansen en wellicht ook belemmeringen (?) voor circulair bouwen

Download

W 2 Achtergronden nieuwe rekenregels breedplaatvloeren, Gerrie Dieteren:

De gedeeltelijke instorting van de parkeergarage in Eindhoven heeft niet alleen geleid tot rekenregels voor de beoordeling van breedplaatvloeren in bestaande gebouwen, maar ook tot het inzicht dat nieuwe rekenregels voor nieuwbouw breedplaatvloeren noodzakelijk zijn. Ingegaan wordt op de uitgangspunten voor deze nieuwe rekenregels, de discussies over de te maken keuzes daarbij en de huidige stand van zaken

Download

W 3 Uitvoering hoogste woontoren Nederland in Rotterdam, Thom-Christiaan van der Heijden

In Rotterdam is de hoogste woontoren van Nederland momenteel in uitvoering, aandacht voor: Projectintroductie, Planning van het werk, BLVC (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie), Toelichting bouwmethode (hijsloods), BIM process (make it before we make it), Kwaliteitsborging en CC3.

Ook leuk om te bezoeken is de site https://www.bambouwtdezalmhaven.nl/.

 

Download

Inschrijven

Contactgegevens
Lidmaatschap werkgever
Factuuradres (indien afwijkend)

Is voor de afhandeling van facturen een order- of referentienummer verplicht? Vul deze dan in. Zo niet, vul dan n.v.t. in. Indien de Vereniging BWT Nederland door ontbreken van deze gegevens de factuur opnieuw moet opmaken, wordt een bedrag van €35 administratiekosten in rekening gebracht.

workshop

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.