Windbelastingen

Datum: 31-10-2019
Starttijd: 15:30:00
Eindtijd: 20:30:00
Locatie: regio Utrecht
Kosten: € 1.485 voor bedrijfsleden vereniging BmS en BV; € 1.735 voor overige belangstellenden. De prijs van de cursus is inclusief syllabus en een eenvoudige maaltijd. De cursusprijs is exclusief normen en BTW.

De windbelasting op constructies wordt in de Eurocode reeks gegeven in EN 1991-1-4. Tijdens deze cursus zullen de achtergronden worden behandeld die ten grondslag aan de rekenregels in EN 1991-1-4 liggen.

De windbelasting op constructies wordt in de Eurocode reeks gegeven in EN 1991-1-4. Dit normblad is, samen met de Nationale Bijlage, sinds april 2012 van kracht. Tijdens deze cursus zullen de achtergronden worden behandeld, die ten grondslag aan de rekenregels in EN 1991-1-4 liggen. Aandacht wordt besteed aan de regels in de Nederlandse Nationale Bijlage en, indien gewenst, ook die van andere landen. Ook is er ruime aandacht voor alternatieve bepalingsmethoden.
Tijdens de cursus is ruime aandacht voor het uitwerken van voorbeelden, waarbij ook de cursisten hun eigen cases in kunnen brengen. De cursist is na afronden van deze cursus in staat te beoordelen hoe de regels voor de windbelasting moeten worden geïnterpreteerd, waar de normen wel of niet voldoen, en welke alternatieven beschikbaar zijn in die gevallen waarin de norm geen uitkomst biedt.

De organisatie van de cursus is een samenwerking van de Stichting Kennisoverdracht Windtechnologie, Betonvereniging en Bouwen met Staal.

Bestemd voor

Constructief ontwerpers, constructeurs, tekenaar/constructeurs, docenten, medewerkers controlerende instanties

Niveau

post-HBO

Kenniseenheden

  • t.b.v. Constructeursregister: 8 (of 12 met toetsing)

Bij de cursus vindt een toetsing plaats. Cursisten die de toetsing met een voldoende resultaat afronden kunnen een diploma ontvangen. Daarmee komen zij in aanmerking voor 12 Kenniseenheden voor het Constructeursregister.

Tijdsduur

4 middag-avonden van 15.30 tot 20.30 uur

Waar en wanneer

regio Utrecht, 31 oktober, 7, 21, 28 november 2019.

Docenten

  • Dr.ir. Chris Geurts, TNO (cursusleider)
  • Ir. Okke Bronkhorst, TNO
  • Prof.dr.ir. Raphael Steenbergen, TNO en Universiteit Gent
  • Ir. Eddy Willems, EWWEC
  • Dr.ir. Twan van Hooff, TU Eindhoven en KU Leuven

Programma

(verschuivingen in volgorde is mogelijk afhankelijk van beschikbaarheid docenten)

Avond 1: Achtergronden bij de stuwdrukken
- Windklimaat en statistiek
- Invloed van terrein, windprofielen
- Definitie stuwdruk
- Voorbeelden Eurocode en uitreiking opdracht

Avond 2: Druk- en krachtcoëfficiënten
- Definities
- Statistische achtergronden
- Overzicht drukken en krachten in de voorschriften
- Voorbeelden

Avond 3: Fluctuerende windbelasting
- Inleiding Dynamica van constructies
- Achtergrond dynamische vergrotingsfactor en invloed afmetingen bouwwerk
- Aero-elastische verschijnselen
- Voorbeelden.

Avond 4: Alternatieven
- Windtunnelonderzoek, CUR Aanbeveling 103
- Gebruik van CFD voor windbelasting op gebouwen
- Behandeling opdracht en ingediende cases

Kosten en studiemateriaal

€ 1.485 voor bedrijfsleden vereniging BmS en BV; € 1.735 voor overige belangstellenden.
De prijs van de cursus is inclusief syllabus en een eenvoudige maaltijd. De cursusprijs is exclusief normen en BTW.

Het verdient aanbeveling, dat de cursist vertrouwd is met het werken met de Eurocode serie. Tevens wordt verwacht dat de cursist in het bezit is van NEN EN 1991-1-4 met bijbehorende Nationale Bijlage. Tijdens de cursus zullen de cursisten zelf enige voorbeelden doorrekenen waarvoor een rekenmachine vereist is.

De cursus wordt in samenwerking met Stichting Kennisoverdracht Windtechnologie en Betonvereniging georganiseerd.

Direct aanmelden

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.