Beoordeling constructieve veiligheid bij verbouw en afkeuren van bestaande constructies

Datum: 8-4-2020
Locatie: Delft
Kosten: € 1.395,00 excl. btw Prijs is o.b.v. prijspeil 2019 en inclusief alle materialen en catering

De omzet in onderhoud en aanpassingen van bestaande bouw overtreft verre die van de nieuwbouw.  De behoefte aan kennis over de beoordeling van bestaande constructies en de spelregels bij verbouwingen die vanuit de bouwregelgeving gelden is groot. Hoe beoordeel je een constructie en hoe ga je constructief om met regelgeving bij verbouwingen? Het gaat in deze cursus vooral om de uitgangspunten die daarbij gehanteerd moeten worden en waar de juridische verankering te vinden is. Toepassing van de NEN 8700 en de NEN 8701 staat daarbij centraal.

Bestaande constructies worden op een andere manier beoordeeld dan constructies die nog op de tekentafel liggen. Hierbij spelen verschillende factoren een rol. Het gedrag van een bestaande constructie kan men bijvoorbeeld observeren, al dan niet met behulp van meetapparatuur. Er is ook een economisch aspect: het is relatief erg duur een bestaande constructie veiliger te maken, zodat men vanuit dat oogpunt eerder met een bepaalde situatie genoegen kan nemen. Maar hoever kan men daarmee gaan? De beoordeling van bestaande constructies, ook in de gevallen van renovatie of verandering van bestemming, vereist dus een andere manier van denken.

In de cursus wordt een aantal van die aspecten toegelicht en wordt ingegaan op de randvoorwaarden die door het wettelijk kader en de normen worden gesteld. Aan de hand van concrete cases oplopend in moeilijkheidsgraad wordt geleerd om de regelgeving correct naar zijn bedoeling toe te passen.

Wettelijke randvoorwaarden constructieve veiligheid

Tijdens deze cursus:

  • Leer je welke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden uit de wetgeving voortvloeien met betrekking tot het aspect constructieve (brand)veiligheid; een en ander onderscheiden naar de verschillende bouwpartijen 
  • Maak je kennis met verschillende wettelijke documenten zoals het Bouwbesluit 2012, de Regeling Bouwbesluit 2012, het Besluit omgevingsrecht en de Regeling omgevingsrecht 
  • Maak je kennis met de Eurocodes en hun rol bij de beoordeling van bestaande bouw 
  • Leer je optimaal gebruik te maken van de normbladen NEN 8700:2011 en NEN 8701:2011, waarbij tevens belangrijke verschillen tussen het ontwerpen van een nieuw te bouwen bouwwerk en het beoordelen en/of veranderen van een bestaand bouwwerk worden uitgediept 

Programmareeks

Deze cursus bestaat uit twee modules die ook los te volgen zijn:

 

Bedoeld voor

De cursus is bedoeld voor constructief ontwerpers, constructeurs, projectleiders en onderzoekers, die werkzaam zijn bij ingenieurs- en architectenbureaus, aannemingsbedrijven, overheidsinstellingen en kennisinstituten. Daarnaast is de cursus interessant voor docenten Constructieleer en Bouwtechniek.

Cursusleider(s): Dhr. Prof.ir. A.C.W.M. Vrouwenvelder (TNO MEC-Bouwlab), Dhr. Dr.ir. N.P.M. Scholten (St. Expertisecentrum Regelgeving Bouw), Dhr. Ing. A. de Vries (St. Expertisecentrum Regelgeving Bouw)
Cursusdata: 8, 9 en 16 april 2020
Dagindeling: Dagprogramma
Locatie: Delft
Prijs: € 1.395,00 excl. btw
Prijs is o.b.v. prijspeil 2019 en inclusief alle materialen en catering
Studiepunten: 4 (Kenniseenheden Constructeursregister)
10 (PDH's Bouw- en Waterbouwkunde)
Direct aanmelden

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.