Geschoorde hal op herhaling

Datum: 16-3-2021
Starttijd: 14:50:00
Eindtijd: 16:30:00
Locatie: Online
Kosten: zie website

Net als de eerste aflevering gaat de tweede editie van de online cursus uitvoerig en diep in op de constructieve toetsing van een geschoorde hal. De cursus geeft uitleg bij het rekenvoorbeeld Toetsing ontwerp geschoorde hal, zoals dit in zes afleveringen in 2019/2020 gepubliceerd is in het vaktijdschrift Bouwen met Staal. De zes hoofdstukken zijn gebundeld, met aanvullend een zevende en achtste hoofdstuk over randliggers en verbindingen, in een Technisch Dossier. Dit Technisch Dossier #6 wordt vooraf aan de cursisten verstrekt en tijdens de cursus toegelicht door de auteur / docent Marcel van Odenhoven (Adviesburo Van Odenhoven).

Het Technisch Dossier en deze online cursus zijn complementair aan het studie-/praktijkboek Hallen van Bouwen met Staal. De cursus borduurt voort op het constructief ontwerp van een geschoorde hal, zoals dat is gepubliceerd in hoofdstuk 7 van het boek Hallen. Het Constructief ontwerp van de geschoorde hal is onderdeel van de cursus Hallenbouw die op 12 november 2020 online is gehouden. Eveneens verwant is het webinar Aandachtspunten 3D-computerberekeningen staalconstructies dat op 29 oktober 2020 heeft plaatsgevonden, onder aanvoering van Marcel van Odenhoven en Emiel Peltenburg (MSc Engineering).

Een overzicht van gehouden en nog komende webinars vindt u op deze pagina. De meeste, eerder gehouden webinars kunt u terugzien op het YouTube-kanaal van Bouwen met Staal, waaronder Aandachtspunten 3D-computerberekeningen staalconstructies.

Meer informatie en programma vind je hier

Direct aanmelden

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.