Handreiking inspectie en aanpak VZA-kabels

 

De VROM-Inspectie heeft een handreiking gepubliceerd voor de inspectie en aanpak van VZA-kabels in betonconstructies van vóór 1985. De handreiking is bedoeld voor eigenaren en beheerders die bouwwerken (met name woning- en utiliteitsbouw) in eigendom en/of beheer hebben en voor het bevoegd gezag dat toezicht houdt op deze gebouwen.

In 2008 bleken na een brand in een woning in de gemeente Heerhugowaard de kabels in de betonvloer niet meer op spanning te staan. Het ging om voorspankabels zonder aanhechting (VZA-kabels). Bij nader onderzoek bleek dat de oorzaak corrosie was.

De handreiking geeft een methodiek voor onderzoek naar de conditie van de VZA-kabels bij constructies die stammen uit de periode dat door onvoldoende bescherming vocht bij de kabels kon komen. Hoewel een gebouweigenaar er altijd voor kan kiezen zo’n inspectie te laten uitvoeren, wordt dit vooral aanbevolen bij een significante wijziging in de draagconstructie en/of de belastingsituatie.


De handreiking geeft handvatten voor een inspectie, richtlijnen voor de beoordeling van de constructie bij corrosieschade en mogelijkheden voor het herstel daarvan.


Meer informatie kunt u vinden op onderstaande link:


www.vrominspectie.nl/Images/VI-2011-73%20Handreiking%20voor%20onderzoek%20naar%20schade%20bij%20betonconstructies%20met%20VZA_tcm293-310811.pdf

Noot van de redactie: het kan dat sommige links na enige tijd niet meer werken.

 

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.