Toetsprotocollen voor controlerende constructeurs (BouwToezicht)

Door de Vereniging BWT Nederland, het Centraal Overleg Bouwconstructies en de dienst SO, afdeling expertise, van de gemeente Utrecht is in maart 2010 een methodiek tot stand gekomen voor het constructief toetsen van bouwplannen, “Methodiek constructief toetsen bouwplannen”. Het is een protocol dat rekening houdt met het vakmanschap van de controlerend constructeurs.

Het protocol is ontstaan vanuit de behoefte om te kunnen beschikken over een praktisch en werkbaar protocol voor het toetsen van constructies. Daarin zit ook een interactie tussen de omvang en aard van het aanbod en de tijdsdruk voor de controlerende instantie. Hierbij wordt gezocht naar een optimale afstemming tussen de beschikbare mankracht en aanvaardbare risico’s voor de samenleving. Met het protocol wordt voor het publiek en bestuurders duidelijk wat er wordt gecontroleerd en hoe intensief.

Naast het protocol is er een handleiding geschreven (dhr. P.J.A. Jacobs, gemeente Amersfoort) voor het vaststellen en hanteren van de toetsprotocollen.

In de handleiding worden de eerste bouwstenen van de protocollen besproken, vervolgens de uitgangspunten en het gebruik hiervan. Tot slot worden er aanbevelingen gedaan voor het maken van eigen aanpassingen (indien gewenst). Daarnaast komen onderwerpen aan de orde zoals: ”administratieve verwerking, het beheren van kengetallen met betrekking tot de tijdsbesteding, het leggen van relaties met protocollen van andere disciplines en het bestuurlijk vastleggen van het protocol”.

Het protocol, de handleiding en bijlage kunnen worden gedownload vanuit de archiefmoduul (Toetsprotocol 2010) van de site. Hiervoor dient u in te loggen onder uw eigen regio.

Indien u als controlerend constructeur of ambtenaar BouwToezicht nog geen lid bent van het COBc kunt u zich via het contact formulier aanmelden.

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.