Brandwerendheid kanaalplaatvloeren

 

Naar aanleiding van een brand in 2007 en de daarbij ontstane schade aan de betonconstructie in een parkeergarage van een appartementencomplex aan de Loydstraat te Rotterdam is op 16 november 2009 door de Bond van Fabrikanten van Betonproducten (BFBN) een brief gepubliceerd. De brief bevat aanwijzingen en aanbevelingen voor de toepassing van kanaalplaatvloeren in de situatie met brand.
 
De door BFBN voorgestelde aanpak roept bij de gemeentelijke collega’s veel vragen op. Om deze reden heeft er op 3 december een overleg plaats gevonden tussen het COBc en een aantal gemeenten (Almere, Amsterdam, Rotterdam en Hengelo). In dit overleg is besproken hoe gemeenten dienen om te gaan met de problematiek. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen bouwwerken waarvan de vergunning nog niet is verleend, bouwwerken die reeds in uitvoering zijn en bouwwerken die reeds zijn gerealiseerd (bestaande voorraad).
Tevens is besloten, gezien het feit dat de problematiek gemeentegrens-overschrijdend is, overleg te plegen met VROM-inspectie. Dit overleg heeft plaats gevonden op 10 december j.l.
 
Uit beide overleggen is duidelijk geworden dat er behoefte is aan een landelijk eenduidig beleid. Om deze reden heeft het COBc gemeend een gewenste aanpak voor te stellen bij bouwwerken die in de vergunningsfase verkeren en in uitvoering zijn. Voor deze fasen zijn modelbrieven opgesteld met gerichte informatie over de verantwoordelijkheid van partijen en de noodzakelijk te treffen voorzieningen. Hierbij kan het in de brief van de BFBN aangegeven schema worden gehanteerd. De modelbrieven zijn hieronder te downloaden.
 
Voor de bestaande voorraad zal de VROM-Inspectie een brief maken voor alle gemeenten en eigenaren. Eigenaren van speciale gebouwen (Prorail/ NS, Rijksgebouwendienst, etc.) zullen apart worden benaderd. Deze brief zal in januari 2010 worden verzonden.)
 
(modelbrieven versie 2)
Modelbrief 1            Word 41 KB
Modelbrief 2            Word 42 KB

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.