Herziening Uitwerking Indieningsvereisten EEM-berekeningen

 

De vigerende regelgeving vermeldt welke informatie minimaal ter beoordeling aan de gemeente moet worden aangeleverd om een bouwvergunning (de huidige benaming is omgevingsvergunning) te kunnen verkrijgen. Helaas leert de praktijk dat het merendeel van de ingediende gegevens niet voldoet aan de minimaal aan te leveren informatie. Dat laatste is zeker van toepassing op het beoordelen van complexe 3D-berekeningen door bouwtoezicht, een bijna onmogelijke opgave vanwege de dikke ondoorgrondelijke en vaak incomplete berekeningspakketten voorzien van eindeloze tabellen en figuren. Reden dat juni 2010 de eerste versie is verschenen van de Uitwerking Indieningsvereisten EEM-berekeningen.
Tijdens het gebruik van de Uitwerking in de afgelopen periode zijn onvolkomenheden erin opgemerkt. Daarnaast is commentaar op de Uitwerking ingediend bij de werkgroep. Verder is 1 oktober 2010 de Wabo in werking getreden. Genoemde aspecten zijn aanleiding geweest om de Uitwerking te actualiseren tot de versie April 2011. Behoudens enkele tekstuele aanpassingen zijn de wijzigingen ten opzichte van de eerste versie:
  • Hoofdstuk 1 “Juridische aspecten” is afgestemd op de Wabo;
  • Aanscherping van het onderwerp en toepassingsgebied in hoofdstuk 2;
  • Vermelding in hoofdstuk 4 dat de Uitwerking door bouwtoezicht niet moet worden gebruikt als “afvinklijst” maar te handelen “naar de geest en niet naar de letter”.
 
Naar aanleiding van contacten met VROM, onderzoekt VROM momenteel de wijze waarop in de Regeling omgevingsrecht (Mor) een doorverwijzing kan worden opgenomen naar de Uitwerking, daar de toelichting bij de Mor hiervoor ruimte biedt.
 
De werkgroep realiseert zich tot slot dat er tijdens het gebruik van de Uitwerking altijd wel onvolkomenheden worden opgemerkt. Hierbij het vriendelijke verzoek op- of aanmerkingen, aanvullingen of commentaar schriftelijk kenbaar te maken bij de rapporteur van de werkgroep, ing. A.R. Kerp, gemeente Ridderkerk.
 
Versie april 2011 - pdf PDF 77.25

 

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.