Invoering Eurocode

 

Op 1 april 2012 vervangt het nieuwe Bouwbesluit 2012 het vigerende Bouwbesluit 2003.
In dit bouwbesluit worden in hoofdstuk 2 de normen voor constructieve veiligheid aangestuurd. Deze normen zijn de NEN-EN’s, de zgn. Eurocodes. De co-existentie periode NEN versus NEN-EN komt hiermee te vervallen.
 
Dat betekent voor u dat we voor aanvragen vanaf 1 april 2012 constructieve bescheiden op basis van de Eurocode verlangen. U mag gebruik maken van gelijkwaardigheid maar deze moet dan wel worden aangetoond. U dient aan te tonen dat de gebruikte norm of rekenmethode tenminste een gelijk veiligheidsniveau biedt als verkregen door de Eurocode. De tot nu toe gebruikte TGB-normen (NEN 6700 t/m 6790) zijn vanaf 31 maart 2010 ingetrokken en worden dus niet meer onderhouden. Gelijkwaardigheid kan niet worden aangetoond door naar een norm te verwijzen die niet meer van kracht is. Dus door enkel te verwijzen naar de oude NEN normen wordt de gelijkwaardigheid van deze normen met de eurocodes niet aangetoond.
 
Voor verbouw moet men voldoen aan artikel 2.5 van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel stuurt de NEN 8700 aan. Er is in het Bouwbesluit 2012 geen mogelijkheid meer voor het bevoegd gezag om ontheffing te verlenen. Er wordt uit gegaan van een minimaal specifiek niveau uit de NEN 8700. In deze norm wordt verwezen naar de Eurocodes.
 
Voor bestaande bouw moet men voldoen aan artikel 2.6 van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel verwijst naar artikel 2.7 dat weer verwijst naar NEN 8700.
 
De verplichting van het gebruik van de Eurocodes gaat uiteraard pas in op het moment dat het Bouwbesluit 2012 van kracht is.
 
Het Cobc heeft een standaard brief ter beschikking gesteld.
 
Klik hier voor de brief. Word 27kb
 
11 maart 2012

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.