Registratie incidenten constructieve veiligheid via: www.abcmeldpunt.nl

Werk mee aan abcmeldpunt.nl, de site voor het melden van fouten in ontwerp, uitvoering en beheer. De op de meldingen gebaseerde rapportages en nieuwsbrieven helpen u met uw werk en helpen een goede constructieve veiligheid te bereiken en handhaven.

 

Het Platform Constructieve Veiligheid, een initiatief van Bouwend Nederland, ONRI, BNA en VROM Inspectie, onderneemt acties ter verbetering van constructieve veiligheid in de bouw. Dat moet leiden tot minder incidenten zoals instortingen, ontruimingen of buitengebruikstellingen, maar ook minder verstoringen in het bouwproces en minder faalkosten.
In bijgaand persbericht vindt u informatie over één van de activiteiten die thans open staat voor deelname: registeren, analyseren en communiceren over ontwerp- en uitvoeringsfouten in constructies van bouwwerken. Wij nodigen u, als professional in de bouwsector, graag uit om deel te nemen. Het werkt eenvoudig: ga naar www.abcmeldpunt.nl, lees ‘hoe werkt het?’ en, als u recent iets relevants hebt meegemaakt, vul het meldingsformulier in. Uw melding wordt vertrouwelijk behandeld door een TNO medewerker.


Naast algemene informatie en adviezen voor de sector wordt overwogen gerichte
dienstverlening te bieden aan organisaties die meedoen aan de registratie, bijvoorbeeld in de vorm van specifieke rapportages, benchmarking e.d. Als u daar specifieke wensen of ideeën in heeft nodig ik u graag uit dit kenbaar te maken aan het projectteam van TNO of aan het Platform.
Het eerste kwartaalbericht en de eerste nieuwsbrief kunt u begin december 2009
tegemoet zien. Het Platform Constructieve Veiligheid verwacht hiermee een bijdrage te leveren aan de verder verbetering van constructieve veiligheid in nieuwe en bestaande bouwwerken.

Persbericht, oktober 2009


Platform Constructieve Veiligheid maakt risicoregistratie toegankelijk voor alle
professionals en bedrijven in de bouw Het registreren en analyseren van risico’s en fouten in het bouwproces is een goede stap in de verdere verbetering van de veiligheid van bouwwerken. Dat zegt het Platform Constructieve Veiligheid naar aanleiding van het openstellen van abcmeldpunt.nl voor alle professionals en bedrijven in de bouw. Het Platform Constructieve Veiligheid is in 2008 opgericht met als doel de constructieve veiligheid in bouwprocessen verder te verbeteren. Het gaat om het terugdringen van fouten in het ontwerp, de uitvoering en het beheer van bouwwerken en daarmee het terugdringen van schades en ongelukken. In het Platform participeren VROM Inspectie en vanuit de sector zijn vertegenwoordigd opdrachtgevers, architecten, constructeurs, aannemers en bouwmanagers.
Uit het CUR project ‘Leren van Instortingen’ is het nodige geleerd over risico’s en
bouwfouten. Het heeft betrokkenen nog eens bewust gemaakt dat veiligheid niet vanzelf tot stand komt: het vraagt goed vakmanschap, goede organisatie en verantwoordelijkheid nemen. Het heeft geleid tot betere werkwijzen in veel projecten waar het gaat om taakverdelingen en verantwoordelijkheden, coördinatie en het toezicht. Voor een verder veiligheidswinst is een proef uitgevoerd met de registratie en analyse van fouten in ontwerp, uitvoering en beheer. De meeste van de ontwerp- en uitvoeringsfouten worden tijdig ontdekt en hersteld voordat het bouwwerk wordt opgeleverd. Toch kunnen analyses hiervan en acties ter voorkoming van diezelfde fouten bijdragen aan een betere veiligheid en een reductie van faalkosten. De proef heeft geleid tot enkele aanpassingen in het proces van registeren, analyseren en communiceren welke inmiddels zijn doorgevoerd. Meldingen staan open voor alle professionals en bedrijven. TNO Bouw en Ondergrond voert de registratie uit in opdracht van het Platform. De meldingen worden vertrouwelijk behandeld. Elk kwartaal zullen de resultaten op de website worden gemeld. Bovendien zal een nadere analyse met concrete aanbevelingen middels een nieuwsbrief worden gepubliceerd. De eerste nieuwsbrief wordt verwacht in december 2009

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.