Norm voor constructief glas herzien

NEN heeft een nieuwe versie van NEN 2608, de norm voor het berekenen van vlakglas in een constructieve toepassing, voor commentaar gepubliceerd. Omdat de eerste versie uit 2011 op bepaalde punten voor onduidelijkheid en discussie zorgde, heeft de normcommissie besloten de norm te herzien. Belanghebbenden kunnen tot 15 maart 2014 online commentaar indienen op het normontwerp.

----- Lees het gehele bericht op: 
http://www.nen.nl/NEN-Shop/Vakgebieden/Bouw/Bouwnieuwsberichten/Norm-voor-constructief-glas-herzien.htm
 

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.