Webtool Brandveilige hallen – nieuwbouw

persbericht 25-11-2016

Bouwen met Staal presenteert de webtool Brandveilige hallen – nieuwbouw.

Met deze gratis tool op www.brandveiligmetstaal.nl kunnen architecten, constructeurs en brandveiligheidsadviseurs stapsgewijs de eisen bepalen voor de brandwerendheid van de (hoofd)draagconstructie, gevels, eventuele brandwanden en het instandhouden van vluchtroutes bij nieuwbouw van hallen.

Tot het toepassingsgebied van de tool behoren (nieuwe) eenlaagse hallen met industrie-, bijeenkomst-, sport- of winkelfunctie, al of niet voorzien van een tussenvloer.

De tool bepaalt de eisen aan de hand van de antwoorden op vragen en het invullen van gegevens over bijvoorbeeld de ligging van de hoogste verblijfsvloer, het gebruiksoppervlakte en de vuurbelasting. Een klik op het i-symbool bij een vraag of invoerveld levert nadere informatie over het betreffende onderwerp.

De eisen worden bepaald op grond van het Bouwbesluit 2012 en (indien van toepassing) NEN 6060 ‘Brandveiligheid van grote compartimenten’. Deze norm, vorig jaar gepubliceerd, geeft een methode voor het bepalen van de brandwerendheid van compartimenten die groter zijn dan het Bouwbesluit 2012 voorschrijft (grenswaarden-overschrijdend). Dit gebeurt op grond van de berekende vuurlast en de keuze van een maatregelpakket.

De tool bepaalt voor elke specifieke hal of NEN 6060 toepasbaar is.

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.