Oprichting normcommissie Geothermie

Onlangs is de CEN/TC 451 “Geothermal and water boreholes” opgericht. Deze Europese TC richt zich op normalisatie omtrent ontwerp, constructie, bediening, monitoring, onderhoud en demontage van de boorlocatie voor het onttrekken van grondwater en warmtewisseling. 

Praat mee!
Omdat eind januari de eerste vergadering van CEN/TC 451 plaats vindt, willen wij begin januari een normcommissie vergadering organiseren voor alle Nederlandse stakeholders. U bent daarvoor van harte uitgenodigd. In de Nederlandse normcommissie dienen alle verschillende partijen vertegenwoordigd te zijn die belang hebben bij standaarden omtrent geothermie. U kunt uw interesse in deelname aan de normcommissie Geothermie kenbaar maken door te mailen naar evelien.korbee@nen.nl. Wij zullen u dan informeren over de exacte tijd en locatie. 

Invloed uitoefenen
Nederland heeft, via NEN, een bepalende invloed in de Europese normalisatie. In deze positie kan de Nederlandse sector borgen dat Europese normen optimaal aansluiten bij Nederlandse producten, kennis, ervaring, gewoonten, technologie en afzetmarkten. De Normcommissie ‘Geothermie’ is instrumenteel voor de consolidatie van de Nederlandse positie in CEN. 

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.