Het waarom van een nieuwe generatie Eurocodes

Europa is hard op weg naar een nieuwe generatie Eurocodes. Waarom zijn die eigenlijk nodig? En welke rol speelt Nederland bij die ontwikkeling? We vroegen het aan prof. Simon Wijte (TU Eindhoven / Adviesbureau ir. J.G. Hageman) en Maurice Hermens (Royal HaskoningDHV). Beiden zijn spreker op het Symposium Eurocodes, dat NEN op woensdag 21 november organiseert in samenwerking met VNconstructeurs.

De revisie van de Eurocodes past in een trend die eigenlijk al een eeuw gaande is: ongeveer iedere 10 à 15 jaar worden constructieve normen herzien. Alleen al vanuit dat oogpunt is een revisie logisch. Simon Wijte bevestigt dat: “We hebben te maken met voortschrijdend inzicht, zeker als je bedenkt dat de laatste herziening – van de TGB naar de Eurocode – een zeer ingrijpende was en dat die al vanaf 2005 beschikbaar is. We hebben inmiddels een hoop nieuwe informatie waar we wat mee moeten. Bovendien vinden er nieuwe ontwikkelingen plaats, bijvoorbeeld op het gebied van materialen.”

Harmonisatie
Een van de doelen van de revisie is een betere harmonisatie. Wijte: “We hebben in Europa nu weliswaar een en dezelfde serie Eurocodes. Maar via nationale bijlagen kunnen diverse landen nog een behoorlijk deel zelf invullen. Een beperkte nationale invulling blijft wel noodzakelijk. Bijvoorbeeld omdat de klimatologische omstandigheden over Europa fors verschillen.” Hoewel nationale bijlagen voorlopig dus nog een belangrijke rol zullen spelen, is het wel het doel de mate waarin landen zelf regels kunnen bepalen, sterk te verminderen. Wijte: “Het is een behoorlijk moeizaam proces. Veel zaken zijn niet zwart-wit maar vaak ook een kwestie van smaak. Maar de lat ligt hoog. We moeten iets neerleggen waar we weer 10 tot 15 jaar mee verder kunnen.”


Ease of use
Misschien wel het belangrijkste doel van de revisie van de Eurocodes is het verbeteren van het gebruiksgemak, ofwel ease of use. Als normen te complex zijn, is de kans op fouten groter. Ook gaat het inzicht verloren. Daarom zou het mooi zijn als de omvang wordt gereduceerd. Maurice Hermens beaamt dat vanuit het belang van de constructeur. “Om een simpele dakkapel uit te rekenen, zoek je je wezenloos. Je wordt van het ene artikel naar het andere verwezen. Dit is het gevolg van het feit dat we één norm hebben voor heel eenvoudige constructies, maar waarmee je ook een Zalmhaventoren moet kunnen uitrekenen.”
Het streven in de huidige revisie is regels te schrappen die weinig nut hebben. Maar je moet volgens Hermens voorkomen dat regels te eenvoudig worden: “Vereenvoudiging betekent doorgaans een conservatieve benadering. Dat leidt tot vaak onnodig dure constructies. Het gaat erom de juiste balans te vinden.”
Er zijn ideeën om anders met normen om te gaan, door verschillende categorieën in het leven te roepen. Eenvoudige, snelle berekeningen voor eenvoudige constructies, zeg maar een soort Eurocode light. En meer nauwkeurige berekeningen voor complexe constructies. Maar dit zijn ideeën voor de toekomst die zeker in de eerstkomende revisie nog geen beslag zullen krijgen. Het is überhaupt de vraag of het er ooit van gaat komen.

Wijte benadrukt dat we moeten voorkomen dat we zaken te nauwkeurig willen uitreken. Vaak is dat helemaal niet realistisch. “Normen zijn een gereedschap en geen wetenschappelijke documenten. We moeten ons realiseren dat de ongelukken en schades die in de bouw gebeuren niet liggen aan een te laag veiligheidsniveau in de norm. Ze zijn veelal het gevolg van menselijke fouten. Dat los je niet op door iets nog nauwkeuriger te berekenen of een partiële factor met een tiende te verhogen.”


Inbreng Nederland
Simon Wijte is lid van twee CEN-commissies die verantwoordelijk zijn voor de herziening van Eurocode 2. Hij ziet dat als je goede argumenten hebt, er wel degelijk naar je wordt geluisterd. In Nederland zijn ook constructeurs tegenwoordig meer betrokken bij de ontwikkeling en het onderhoud van normen. Via enkele vertegenwoordigingen van VNcontructeurs praat de beroepsgroep mee in diverse normcommissies. Dat is volgens Hermens, zelf lid van TGB Basiseisen en belastingen, erg belangrijk. “Zo worden onze belangen meegenomen. Maar misschien nog wel een belangrijkere reden om bij de ontwikkeling betrokken te zijn, is het opdoen van kennis. Onze constructeurs moeten de achtergronden van de normen kennen. Pas dan weten ze wat het toepassingsgebied van bepaalde regels zijn. Ook in situaties waarvoor de regels oorspronkelijk misschien niet helemaal zijn bedoeld.”

De revisie is een flinke klus, maar zowel Wijte als Hermens zien de nieuwe generatie Eurocodes met vertrouwen tegemoet. Wanneer de nieuwe versies het licht gaan zien, is nog niet bekend. Het streven was 2020, maar vanwege het omvangrijke pakket van normen en de onderlinge verbanden gaat dat niet lukken. 2023 is een reëlere schatting.


Symposium op 21 november

In 2020 worden de nieuwe Eurocodes van kracht. Dat lijkt ver weg, maar het is zaak om u er tijdig over te laten informeren en op voor te bereiden.
Wat betekenen de nieuwe Eurocodes in de praktijk van de constructeur? Laat u bijpraten door de direct betrokkenen en meld u direct aan
 

Meer informatie

Voor informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Mark Lurvink, consultant Materialen & Bouwproducten, telefoon 015 2 690 144 of e-mail mb@nen.nl.
 

Altijd de actuele Eurocodes beschikbaar

Wilt u altijd de actuele Eurocodes kunnen raadplegen? Kies dan voor het gemak van NEN Connect Eurocodes. Een online dienst waarbij
u altijd en overal beschikking heeft tot de Eurocodes die u maar wil. Er zijn zowel handige standaardpakketten mogelijk als maatwerk.
Meer informatie over NEN Connect Eurocodes

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.