Kennisbijeenkomst Breedplaatvloeren

Datum: 31-05-2018

Locatie: Bouwend Nederland Zilverstraat 69 te Zoetermeer

Programma:

15:30 – 21:00

15:30 - 15:35

Opening Paul Korthagen namens VNconstructeurs

15:35 – 16:05

Aspecten m.b.t. de risicoanalyse (Jeroen van Driel, BAM A&E)

Jeroen van Driel van BAM A&E zal, aan de hand van enkele voorbeeld cases ingaan op verschillende aspecten die mogelijk van invloed kunnen zijn op de risicoanalyse van breedplaatvloeren en de conclusies die daaraan worden verbonden.

16:10 – 16:40

Mogelijke vervolgstappen na de risicoanalyse (Jan Kraak, RVB)

Jan Kraak van het Rijksvastgoedbedrijf zal ingaan op ervaringen met het toepassen van de risicoanalyse (stap 6 in het stappenplan) en op de vervolgstappen die kunnen worden ondernomen, nadat is vastgesteld dat (een deel van) een vloer moet worden ingedeeld in risicocategorie “rood”. Indeling in deze categorie betekent namelijk niet per se dat zo’n vloer(deel) buiten gebruik moet worden gesteld. Hij zal nader ingaan op de verschillende opties en afwegingen om het risico te beheersen tot versterking van de vloer plaatsvindt.

16:45 – 17:15

Proefbelasting (Maarten Koekoek, PBT en Sander van der Vossen, Hageman)

Maarten Koekoek van Pieters Bouwtechniek en Sander van der Vossen van Bureau Hageman delen hun ervaringen met risico-analyses en proefbelastingen bij het onderzoek van bestaande gebouwen

17:20 – 17:50

Versterken met CFRP (Mark Verbaten, ABT)

Mark Verbaten van ABT zal ingaan op de door hen ontwikkelde versterkingsmethode met lijmwapening (CFRP). Bij de ontwikkeling is gebruik gemaakt van uitgebreide FEM analyses. Deze geavanceerde berekeningen geven inzicht in het gedrag van zowel de versterkte als de onversterkte plaatnaden.

17:50 – 18:30

maaltijd

18:30 – 19:00

Versterken met Ankers (Marjan Pols, HILTI)

Marjan Pols van Hilti is betrokken bij een aantal versterkingsprojecten met ankers. Zij zal ingaan op de uitvoeringsaspecten van bepaalde oplossingen, zoals detectie, uitzetten van punten van een tekening naar onderzijde vloer, stofvrij werken, e.d. Daarnaast zal zij  specifiek dieper ingaan op de uitvoering van de strippenoplossingen.

19:05 – 19:35

Uitvoering (Richard Bolderman, ERVAS)

Richard Bolderman van Ervas International, is verantwoordelijk voor de uitvoering van versterkingsmaatregelen door middel van de genoemde lijmwapening en zal de praktische toepassing in een concreet project toelichten. Hij zal ook ingaan op de ervaringen met een andere oplossing, “ankers door en door”.

19:40 – 20:10

Versterkingsoplossing met voorspanning en aspecten m.b.t. vergunning (Dirk Jan Kortman IMd; Dick Bezemer, Gem. Rotterdam)

Dirk Jan Kortman zal ingaan op een versterkingsoplossing met behulp van voorspanning. Ervaringen met betrekking tot het toetsingskader, status van het informatiedocument en procedures bij de gemeente worden gedeeld. Aansluitend zal een reactie worden gegeven door Dick Bezemer van de Gemeente Rotterdam.

20:00 – 20:30

Discussie & Afsluiting (Paul Korthagen, IMd)

Aanmelden (voor COBc-leden) is nog mogelijk via http://www.vnconstructeurs.nl/Agenda_detail.aspx?item=1215

 

 

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.