Workshop over veiligheid van constructies bij blootstelling aan LNG

Hoe veilig is een constructie als deze wordt blootgesteld aan LNG of andere cryogene stoffen? Het antwoord op deze vraag staat centraal tijdens de workshop die NEN over dit onderwerp organiseert op 28 november. Tijdens de workshop wordt de nieuwe reeks ISO 20088-normen over het omgaan met cryogene blootstelling gepresenteerd. Met de deelnemers worden de uitdagingen die er nog liggen besproken om zo gezamenlijk tot oplossingen te komen. Ook willen we het bewustzijn vergroten van de risico’s die er zijn bij het vrijkomen van LNG. Bent u als belanghebbende geïnteresseerd, dan bent u van harte welkom.

De behoefte aan effectieve, beproefde oplossingen om de risico's van blootstelling aan LNG te verlagen werd circa 20 jaar geleden vastgesteld. In de afgelopen 10 jaar hebben de ontwikkelingen van ‘cryogenic spillage protection’ (CSP) systemen een vlucht genomen, inspelend op de snel ontwikkelende LNG-industrie. De bouw van een toonaangevend drijvend LNG-faciliteit werd destijds bijna stilgezet vanwege het ontbreken van een kosteneffectieve oplossing. Oplossingen voor effectief cryogeen morsen zijn verplicht geworden voor drijvende LNG-faciliteiten en worden in toenemende mate een vereiste voor LNG-installaties aan wal. Ook op LNG-distributiefaciliteiten is dit vereiste in principe van toepassing.

ISO 20088-reeks

Als reactie op bovenstaande behoefte, is een ISO-werkgroep ingesteld om een reeks internationale normen te ontwikkelen met testprotocollen voor materialen ter bescherming tegen cryogeen blootstelling. Het betreft de 4-delige reeks van ISO 20088-normen. Hoewel dit een positieve stap is, moeten eigenaren en ingenieurs zich ervan bewust zijn dat specifieke projectrisico's niet volledig kunnen worden aangepakt met deze ISO 20088-reeks voor alle constructiestaal en proceselementen. Er bestaan al ISO-normen voor milieuprestaties en brandveiligheidsprestaties en er worden normen voor plotselinge uitbarsting ontwikkeld. Er is echter behoefte aan het volledig in kaart brengen van ongeplande gebeurtenissen waar LNG vrijkomt in relatie tot deze prestatienormen. Nauwe samenwerking met eigenaren en (technische) ontwerpers om deze projectspecifieke risico's aan te pakken en robuuste oplossingen te ontwikkelen is daarom van groot belang bij het bepalen van de meest geschikte reactie op dergelijke incidenten.

Uitdagingen

Eigenaren en (technische) ontwerpers staan voor een aantal uitdagingen bij het overwegen van bloostelling aan LNG (en ander cryogene vloeistoffen). Met name tests die zijn uitgevoerd in overeenstemming met door de industrie geaccepteerde normen sluiten niet altijd goed aan bij het ontwerp van een beoogd LNG-faciliteit waar verschillende staalgroottes en -geometrieën worden gebruikt, waar niet al het staal wordt beschermd, en waar proces- en omgevingscondities variëren.

Veel gestelde vragen zijn:

  • Hoe interpreteren ontwerpers de cryogene ISO-normen, rekening houdend met praktisch ontwerp van een LNG-faciliteit?
  • Wat is de impact op de integriteit van het beschermingssysteem na blootstelling aan cryogene vloeistof?
  • Kan de isolatieprestatie in een brand worden geborgd voor passieve brandbescherming, die zich ook voordoet bij blootstelling aan cryogene vloeistof?
  • Welke gevaren en risico's zijn nog niet gedekt met de cryogene ISO-normen die in de ontwerpfase behoren te worden overwogen?

Deelnemen

Economische en technische overwegingen spelen beide een rol bij het vinden van de juiste balans in systeemselectie en ontwerp, maar de gevolgen van die beslissingen worden niet altijd begrepen. Tijdens de workshop worden de uitdagingen nader toegelicht, ook in relatie tot de ISO 20088-reeks. Vervolgens worden de deelnemers uitgedaagd om samen oplossingen te vinden die de LNG industrie ten goede komen. Meer informatie over deze workshop is te vinden onder NEN Evenementen. Hier kunnen geïnteresseerde partijen zich ook kosteloos registeren voor de workshop. De voertaal is Engels.

Meer informatie

De normcommissie 'LNG/CNG installaties en equipment' is onder meer verantwoordelijk voor de ISO 20088-reeks. Voor deelname aan deze normcommissie of voor meer informatie, neem contact op met Jarno Dakhorst, consultant Energie, via energy@nen.nl of telefonisch op 015 2 690 245.

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.