Correctieblad brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten gepubliceerd

Onlangs is het correctieblad voor de Beproevingen en klassering van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten (NEN 6069+A1+C1:2019) gepubliceerd. De norm beschrijft methoden voor de beproeving en klassering van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten in Nederland.

Door onduidelijkheden in de markt bij het gebruik van de norm heeft de normcommissie besloten correctie(s) door te voeren. Deze doorgevoerde correcties in NEN 6069+A1+C1:2019 hebben betrekking op deuren en zijlichten, vliesgevels en horizontale brandoverslag.

Deuren en zijlichten

Deurconstructies met beweegbare delen die breder zijn dan zes meter moeten voldoen aan het criterium EI2 wat in de norm beschreven staat. Echter, bij toepassing van zijlichten in deze deurconstructie, is het in de praktijk goed mogelijk dat het beweegbare deel van de deurconstructie minder breed is dan zes meter. In dat geval leidt de oude tekst tot een eis met een criterium EI2 aan dit beweegbare deel, terwijl dat niet de bedoeling is. Hierop zijn correcties uitgevoerd.

Vliesgevels

De tekst over de beoordeling en beproeving van vliesgevels is verduidelijkt, zodat de relatie tussen NEN 6069+A1+C1:2018 en NEN-EN 1364-4 helder is.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze norm: Rob Kotte, Consultant Bouw & Installatie, telefoon 015 2 690 324 of e-mail bi@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie 'Brandveiligheidsaspecten bouwproducten en bouwdelen' houdt zich bezig met de Nederlandse normen voor brandproeven voor bouwproducten en de Nederlandse inbreng bij Europese en mondiale normen voor brandproeven. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar bi@nen.nl.

Norm

NEN 6069+A1+C1:2019 nl

Beproeving en klassering van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten

NEN 6069+A1+C1:2018 bevat correcties betreffende deuren en zijlichten en vliesgevels. Deze geconsolideerde versie vervangt NEN 6069+A1:2016.

Meer informatie over deze norm

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.