Normontwerpen betonstaal en nationale bijlage ontwerp en herberekening van betonconstructies ter commentaar

De normontwerpen van het wijzigingsblad voor betonstaal, en voor de nationale bijlage bij ‘Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 1-1, zijn gepubliceerd voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen de normontwerpen inzien en voorzien van commentaar tot 15 juli 2019.

Er zijn aanpassingen gedaan van NEN 6008 en de nationale bijlage (NB) bij NEN-EN1992-1-1. Het gaat om de bijlage van Eurode 2: ‘Ontwerp en berekening van betonconstructies – Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen (NEN-EN 1992-1-1’).

NEN 6008/A1 Betonstaal

NEN‐EN 10080:2005 ‘Staal voor het wapenen van beton – Lasbaar betonstaal – Algemeen’ geeft de algemene eisen, definities en beproevingseisen voor de prestatie‐eigenschappen van lasbaar betonstaal. Deze norm geeft echter geen nadere uitwerking voor betonstaalsoorten met de daarbij behorende prestatie‐eisen. De prestatie‐eisen voor de in Nederland gangbare betonstaalsoorten die voldoen aan NEN‐EN 10080:2005, worden gespecifieerd in NEN 6008/A1.

NEN 6008/A1 is ten opzichte van NEN 6008:2008 op een aantal punten gewijzigd, zoals:

  • invoering van een toeslag voor de Rm/Re‐eis voor betonstaal op de rol;
  • invoering van nieuwe eisen voor de vermoeiingssterkte;
  • schrappen van de zogenoemde a‐waarden;
  • aanpassing van de maximum dwars‐rib(deuk)topbreedte van geribd (gedeukt) betonstaal.

NEN-EN 1992-1-1 + C2/NB/A1

Het wijzigingsbladontwerp behoort bij de Nationale bijlage bij NEN-EN 1992-1-1+C2:2011.

De Europese norm NEN-EN 1992-1-1, ‘Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen’, geeft de algemene eisen voor ontwerp en berekening van betonconstructies. In de Nationale bijlage bij deze norm zijn de keuzes vastgelegd uit de in NEN-EN 1992-1-1+C2:2011 gegeven mogelijkheden. Daarbij zijn de voor Nederland geldende waarden voor de nationaal bepaalde parameters vastgelegd. Hiermee kan worden aangetoond dat een bouwwerk het niveau van constructieve veiligheid bereikt zoals vereist in de Nederlandse bouwregelgeving.

Alleen op de gewijzigde delen van de Nederlandse bijlage kan commentaar worden geleverd.

Meer informatie

Commentaar kan worden geleverd op de wijzigingen in NEN 6008 en de nationale bijlage bij NEN-EN 1992-1-1. Beide normontwerpen zijn te vinden op www.normontwerpen.nen.nl. Ga naar deze link voor NEN 6008 en voor de nationale bijlage, kan via deze link commentaar worden gegeven. Tot 15 juli 2019 kan enkel via deze website commentaar worden ingediend.

Voor informatie over dit document: Carloes Pollemans, consultant Bouw, telefoon 015 2 690 155 of e-mail mb@nen.nl.

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.