Nieuwe nationale bijlagen bij Eurocodes 0 en 1-serie gepubliceerd

Er zijn voor de Eurocodes nieuwe nationale bijlagen van NEN-EN 1990 en NEN-EN 1991 gepubliceerd. Hierin zijn de nationaal bepaalde parameters voor ontwerp en toetsing van constructies van bouwwerken vastgelegd.

Eurocodes zijn Europese normen voor de bouwwereld met als doel om de uitwisseling van diensten en producten, het aanbestedingsbeleid & onderzoek en ontwikkeling binnen Europa te vereenvoudigen.

Voor wie

Eurocodes zijn interessant voor bedrijven en instellingen die werken aan een gevarieerd of gespecialiseerd opdrachtenpakket, (gespecialiseerde) architecten- en ingenieursbureaus, bouwtechnische ontwerp- en adviesbureaus, bouw- en aannemersbedrijven in de Burgerlijke en Utiliteitsbouw en grond, weg en waterbouw (GWW), woningcorporaties, diensten Bouw- en Woningtoezicht van gemeenten, producenten en toeleveranciers.

NEN-EN 1990 en NEN-EN 1991

In de nationale bijlagen bij de Eurocodes zijn de nationaal bepaalde parameters voor Nederland vastgelegd. Eind 2019 zijn in Nederland nieuwe, herziene nationale bijlagen bij Eurocode 0 en 1, NEN-EN 1990 en NEN-EN 1991-serie gepubliceerd. Hierin zijn de laatste correcties en wijzigingen opgenomen.

+Bekijk hier de wijzigingen

Meer informatie

Voor informatie: neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon 015 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl.

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Mark Lurvink, Consultant, e-mail mb@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normsubcommissie ‘TGB Basiseisen en belastingen’ houdt zich bezig met de uitgangspunten voor het beoordelen van constructieve veiligheid van bouwwerken en de daarop werkende krachten. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar mb@nen.nl.

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.