Norm voor betonstaal en nationale bijlage voor berekening betonconstructies gepubliceerd

De herziening van de nationale norm NEN 6008:2008 over betonstaal en NEN-EN 1992-1-1 + C2:2011/NB2016 voor de nationale bijlage bij Eurocode 2, zijn gepubliceerd.

NEN‐EN 10080:2005 ‘Staal voor het wapenen van beton’ geeft algemene eisen, definities en beproevingseisen voor de prestatie‐eigenschappen van lasbaar betonstaal. Deze norm geeft alleen geen nadere uitwerking voor betonstaalsoorten met de daarbij behorende prestatie‐eisen. De prestatie-eisen voor de in Nederland gangbare betonstaalsoorten die voldoen aan NEN‐EN 10080:2005, worden gespecificeerd in NEN 6008/A1:2020.

Belangrijkste wijzigingen NEN 6008/A1

NEN 6008/A1:2020 is ten opzichte van NEN 6008:2008 op een aantal punten gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • aanpassing van de Agt-eis van B500A die gelijk is aan de eis in NEN- EN 1992-1-1+C2:2011;
  • invoering van een toeslag voor de R(m)/R(e)-eis voor betonstaal op de rol;
  • invoering van nieuwe eisen voor de vermoeiingssterkte;
  • schrappen van de zogenoemde a-waarden;
  • aanpassing van de maximum dwars‐rib(deuk)topbreedte van geribd (gedeukt) betonstaal.

Nationale bijlage voor berekening van betonconstructies

De Europese norm NEN-EN 1992-1-1, ‘Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen’, geeft de algemene eisen voor ontwerp en berekening van betonconstructies. In de nationale bijlage NEN-EN 1992-1-1 + C2/NB/A1:2020 bij deze norm zijn de keuzes vastgelegd uit de in NEN-EN 1992-1-1+C2:2011 gegeven mogelijkheden. Daarbij zijn de voor Nederland geldende waarden voor de nationaal bepaalde parameters vastgelegd. Hiermee kan worden aangetoond dat een bouwwerk het niveau van constructieve veiligheid bereikt zoals vereist in de Nederlandse bouwregelgeving.

Meer informatie

Voor informatie over deze normen: Geert Kraijema, consultant Bouw, telefoon 015 2 690 155 of e-mail mb@nen.nl.

Norm : NEN 6008:2008+A1:2020 nl

Betonstaal

Deze norm bevat de prestatie-eisen van de volgende lasbare betonstaalsoorten (technische klassen) die moeten voldoen aan NEN-EN 10080: B500A met glad, gedeukt en geribd oppervlak;B500B met gedeukt en geribd oppervlak;B500C met geribd oppervlak. Voor ...

Meer informatie over deze norm

Norm : NEN-EN 1992-1-1+C2:2011/NB:2016+A1:2020 nl

Nationale bijlage bij NEN-EN 1992-1-1+C2 Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - D...

Dit is de nationale bijlage bij NEN-EN 1992-1-1+C2:2011.

Meer informatie over deze norm

 

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.