De breedplaatvloerenproblematiek uitgelicht

De gedeeltelijke instorting van de parkeergarage van Airport Eindhoven op 27 mei 2017 heeft aan het licht gebracht dat breedplaatvloeren, zoals die de twee laatste decennia in sommige gevallen zijn toegepast, niet altijd voldoende sterk zijn. Het was de instorting die de aandacht heeft gevestigd op, wat inmiddels het 'kritische detail' is genoemd. Maar deze tekortkoming had evengoed op een andere manier aan het licht kunnen komen.

De breedplaatvloerenproblematiek houdt de gemoederen van velen bezig en heeft belangrijke consequenties voor diverse partijen. Mede naar aanleiding van berichten in de media hebben onderstaande personen gemeend er goed aan te doen om met dit artikel hun visie op de problematiek te geven. Het kan wellicht ook gebruikt worden om minder-ingewijden inzicht te geven in de achtergronden bij deze problematiek.

  • prof.dipl.ing. Jan Vambersky (Emeritus hoogleraar TU-Delft)
  • prof.dr.ir. Joost Walraven (Emeritus hoogleraar TU Delft)
  • prof.dr.ir. Theo Salet (TU Eindhoven)
  • prof.ir. Han Vrijling (Emeritus hoogleraar TU Delft)
  • dr.ir. Dick Hordijk (Adviesbureau Hageman en oud-hoogleraar TU Delft en TU Eindhoven)
  • prof.ir. Ton Vrouwenvelder (TNO en Emeritus hoogleraar TU Delft)

De breedplaatvloeren zijn meer dan 50 jaar geleden in de Nederlandse bouw geïntroduceerd en worden veelvuldig, en tot 27 mei 2017 zonder ogenschijnlijke problemen, toegepast. Zowel de breedplaatvloeren zelf als de toepassing ervan, hebben in de genoemde 50 jaar een grote evolutie ondergaan. De breedplaatvloeren werden oorspronkelijk voor in één richting - van balk naar balk of van wand naar wand - dragende vloeren ontwikkeld.

Het hele artikel lees je hier.

Bron: cementonline.nl

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.