Herziening normen voor geotechnisch onderzoek en beproeving

Bij geotechnisch onderzoek wordt gebruik gemaakt van de normenserie NEN-EN-ISO 14688. Deel 1 van deze norm betreft de identificatie en het beschrijven van de grond en deel 2 voor de grondslagen voor classificatie. Deze normen zijn voorzien van Nederlandse bijlagen.

De Nederlandse bijlagen zijn nu als NEN 8990 en NEN 8991 aan respectievelijk deel 1 en deel 2 toegevoegd.

De documenten NEN-EN-ISO 14688-1:2019 + NEN 8990:2020 ‘Geotechnisch onderzoek en beproeving Identificatie en classificatie van grond - Deel 1: Identificatie en beschrijving plus Nederlandse aanvulling en NEN-EN-ISO 14688-2:2019+NEN 8991:2020 ‘Geotechnisch onderzoek en beproeving - Identificatie en classificatie van grond - Deel 2: Grondslagen voor een classificatie plus Nederlandse aanvulling’ zijn in juli 2020 gepubliceerd.

Wijzigingen

Naast de omzetting, hebben er in NEN-EN -ISO 14688-1 + NEN 8990 een paar wijzigingen plaats gevonden. Deze wijzigingen komen voort uit ervaringen uit het gebruikersveld. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • 'organic content' is in deze publicatie vertaald met ''aandeel organisch materiaal';
  • de termen 'geroerd'/'ongeroerd'zijn vervangen door door de desbetreffende monsternemingsklasse (QM-klasse);
  • tabel NA.2 is aangevuld met 'onderdelen van identificatie per beschrijfkwaliteit'

De vermelde wijzigingen hebben nauwelijks invloed op de inhoud en zijn bedoeld om inconsistenties weg te nemen.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm: Geert Kraijema, consultant Bouw, telefoon 015 2 690 155 of e-mail mb@nen.nl.

Norm

NEN-EN-ISO 14688-1:2019+NEN 8990:2020 nl

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Identificatie en classificatie van grond - Deel 1: Identifica...

Dit document stelt de grondslagen vast voor de identificatie en beschrijving van grond en is bedoeld om samen te worden gelezen met ISO 14688-2, dat de basis van de classificatie van die materiaaleigenschappen beschrijft die het meest gangbaar zijn v...

Meer informatie over deze norm

Norm

NEN-EN-ISO 14688-2:2019+NEN 8991:2020 nl

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Identificatie en classificatie van grond - Deel 2: Grondslag...

Dit document stelt de basisprincipes vast voor de classificatie van de materiaaleigenschappen die het meest worden gebruikt voor grond voor ontwerpdoeleinden. Deze norm is bedoeld om samen te worden gelezen met ISO 14688-1, die regels geeft voor d...

Meer informatie over deze norm

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.