Webinar versterking breedplaatvloeren

VNconstructeurs wil bijdragen aan de ontwikkeling en verspreiding van technische kennis over de behandeling en oplossing van de breedplaatproblematiek. In dat kader organiseren we in september een webinar over het versterken van breedplaatvloeren die niet voldoen aan de eisen uit de vorig jaar gepubliceerde rekenregels.

Het versterken van een gebouw is een vaak ingrijpende en ook kostbare opgave. Er zijn verschillende versterkingsoplossingen bedacht, berekend en toegepast, ieder met zijn eigen voor- en nadelen.

Informatiedocument

Medio september verschijnt het Informatiedocument Versterken Breedplaatvloeren. Dit document, tot stand gekomen met subsidie van het ministerie van BZK, beschrijft de zeven versterkingsmethoden die op dit moment bij VNconstructeurs bekend zijn. In het document wordt elke oplossing beschreven op een aantal relevante aspecten. Zo wordt onder andere  aangegeven in welke mate de oplossingen door berekeningen, FEM-modellen, beproevingen of praktijktesten onderbouwd zijn.

De informatie van de verschillende oplossingen is middels interviews opgehaald bij de ontwikkelaars ervan en is intensief gereviewed door de Technische Werkgroep Breedplaatvloeren. Hierin zijn constructeurs, opdrachtgevers, aannemers, leveranciers en toezichthouders vertegenwoordigd.

Het is geenszins de bedoeling om in het informatiedocument een inhoudelijk oordeel te vellen over de juistheid of toepasbaarheid van de genoemde oplossingen. Het biedt wel een vergelijking op diverse aspecten voor de reguliere versterkingen bij vaak voorkomende vloeren. De gebouweigenaar, constructeur of aannemer kan met deze vergelijking een beeld vormen welke oplossing het beste geschikt is als versterking voor zijn pand.

Webinar

In de webinar van 26 oktober lichten we de hoofdlijnen van het Informatiedocument toe. U kunt vragen stellen en deelnemen aan de discussie middels de chatfunctie. Het  programma is als volgt (sprekers onder voorbehehoud):

11.50 -12.00 uur Inloop webinar via Teams

Inleiding

12.00-12.15 uur Welkom en toelichting doel en werkwijze Informatiedocument

door Rudi Roijakkers, voorzitter commissie Vakmanschap VNconstructeurs

12.15-12.30 uur Korte beschrijving versterkingsmethoden

door Jacques Linssen, Aeneas Media en auteur van het Informatiedocument

Verdieping

12.30-13.00 uur Ontwerp en randvoorwaarden, uitvoering

door Marcel Vullings, Vullings Advies en Maarten Swinkels, SGS Intron

13.00-13.15 uur Rekenkundige beschouwing en reviews, brand

door Paul Korthagen, IMd

Paneldiscussie en vragen

13.15-13.55 Ruimte voor vragen en discussie

Moderator: Jacques Linssen, Cement

Deelnemers: Rudi Roijakkers (ABT, VNconstructeurs), Dick Bezemer (Gemeente Rotterdam, COBc), Rob van Rossum en Jan Kraak (Rijksvastgoedbedrijf), vertegenwoordiger bouwsector (nader te bepalen)

13.55-14.00 Afsluiting

Door Rudi Roijakkers

Schrijf je hier in

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.