NPR 9998:2020 voor aardbevingen gepubliceerd

Onder begeleiding van NEN is door experts gewerkt aan een herziening van de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 9998. Deze nieuwe versie van de NPR is gepubliceerd en kosteloos beschikbaar bij NEN.

In 2020 is gewerkt aan een herziening van NPR 9998:2018+C1:2020/A1:2020 ‘Beoordeling van de constructieve veiligheid van een gebouw bij nieuwbouw, verbouw en afkeuren – Geïnduceerde aardbevingen – Grondslagen, belastingen en weerstanden’, zodat er gerekend kan worden volgens de laatste stand der techniek.

Wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Het wijzigingsblad dat in augustus 2020 is gepubliceerd, is in de tekst verwerkt. In dit wijzigingsblad waren met name de meest recente inzichten verwerkt met betrekking tot ‘Uit het vlak gedrag van metselwerkwanden’ (bijlage H). Hieraan is nu een berekeningsmethode toegevoegd voor het gebouwspecifieke spectrum (bijlage H, aanvulling ‘tier2’ (getrapte aanpak));
  • Aanpassingen van tabel 9.2 over berekeningsmethoden;
  • Verbeteringen voor het ontwerp en beoordelen van funderingen (hoofdstuk 10);
  • Een aanvullende methode voor het beoordelen van de conditie van houten vloerschijven (bijlage G, aanvulling G.5.3.2);
  • Een nieuwe bijlage met aanwijzingen voor het ontwerpen van nieuwbouw (bijlage L);
  • Diverse kleinere correcties en aanpassingen, op basis van opmerkingen van gebruikers sinds de publicatie van de NPR in 2018.

Achtergronddocumenten

Naast de NPR zijn er een aantal achtergronddocumenten opgesteld behorend bij en aanvullend op de NPR.

Meer informatie over NPR 9998

NPR 9998:2020 is vrij beschikbaar. Voor vragen over de herziening van NPR 9998 kunt u een e-mail sturen naar NEN Materialen en Bouwproducten, mb@nen.nl.

NPR 9998:2020 nl
Beoordeling van de constructieve veiligheid van een gebouw bij nieuwbouw, verbouw en afkeuren - Geï...

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.