Nieuwe versie Richtlijn beoordeling brandwerendheid bestaande puiconstructies

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft een nieuwe versie gepubliceerd van de ‘Richtlijn voor beoordeling mate van brandwerendheid bestaande puiconstructies’. Met deze richtlijn reikt het Rijksvastgoedbedrijf een pragmatisch instrument aan voor het vaststellen van de kwaliteit van bestaande puiconstructies binnen de context van brandveiligheid.

De richtlijn is te gebruiken, daar waar een beoordeling volgens wet- en regelgeving niet tot de mogelijkheden behoort, of (wettelijk) erkende kwaliteitsverklaringen (testrapporten) niet of slechts gedeeltelijk te achterhalen zijn of van kracht zijn. Dit vraagt in de praktijk om een conservatieve en gefundeerde benadering. Met behulp van deze richtlijn is het mogelijk om alsnog het benodigde inzicht te verkrijgen.

Geen alternatief voor wet- en regelgeving

De richtlijn is echter geen alternatief voor wet- en regelgeving. Aan beoordelingsrapportages op basis van deze richtlijn kunnen geen rechten worden ontleend over het voldoen aan het wettelijk kader. Uitspraken hierover zijn voorbehouden aan het bevoegd gezag. De richtlijn heeft uitsluitend een privaatrechtelijke betekenis en nadrukkelijk geen publiekrechtelijke.

Scope

De ambitie is om met de richtlijn een mogelijkheid te bieden om bestaande puiconstructies te beoordelen. Het betreft puiconstructies welke over een bepaalde mate van brandwerendheid dienen te beschikken op basis van NEN 6069. Meer specifiek die bestaande puiconstructies waarvan testrapporten, attesten en/of CE-markeringen (indien van toepassing) niet of slechts deels zijn te achterhalen. Om het pragmatische kader van de richtlijn te borgen is het toepassingsgebied zorgvuldig gedefinieerd.

De richtlijn is een uitgave: Rijksvastgoedbedrijf, directie Transacties & Projecten, afdeling Architectuur & Techniek, sectie Veiligheid & Gezondheid

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.