Kennisbundel Geothermie

In Nederland wordt veel kennis op het gebied van de (veilige) energietransitie ontwikkeld. Die kennis wordt op diverse manieren vastgelegd en verspreid, waardoor versnippering van de kennis op de loer ligt. Het IFV heeft daarom in vier documenten kennis gebundeld. De eerste kennisbundel over waterstof is inmiddels verschenen. In de tweede bundel staat geothermie (aardwarmte) centraal. De komende weken volgen kennisbundels over zonnepanelen en windturbines.

De kennisbundel is te zien als een doorgeefluik van informatie over wet- en regelgeving, vergunningverlening en mogelijke gevaren. De informatie wordt beknopt beschreven en waar nodig van context voorzien. Om de deelonderwerpen eigen te maken, kan de lezer gebruikmaken van de documenten en websites waarnaar verwezen wordt. De waarde van de kennisbundel zit vooral in de actualiteit, relevantie en betrouwbaarheid van de verzamelde informatie.

Omgevingsveiligheid en andere ruimtelijke aspecten

De informatie die in deze kennisbundel Geothermie is verzameld, heeft vooral betrekking op – maar is niet beperkt tot – omgevingsveiligheid. Ook andere aspecten die in ruimtelijk perspectief belangrijk zijn, komen aan bod. Voor geothermie zijn dat bijvoorbeeld geluidshinder en hinder door lichtinstallaties. Risico's op het gebied van arbeidsveiligheid maken geen deel uit van deze kennisbundel.

Voor wie?

Er zijn veel organisaties die baat hebben bij een goede en verantwoorde bundeling van kennis op het gebied van de (veilige) energietransitie. Naast de veiligheidsregio's zijn dat bijvoorbeeld omgevingsdiensten, bevoegd gezagen, het bedrijfsleven en burgers.

Download de Kennisbundel Geothermie

 PDF Kennisbundel Geothermie

Project 'Kennisbundeling Veilige Energietransitie'

Deze kennisbundel is onderdeel van het project 'Kennisbundeling Veilige Energietransitie'. Dit project heeft als doel nieuwe en bestaande kennis over veiligheidsaspecten rondom de energietransitie te bundelen en te ontsluiten. Het IFV voert dit project uit in samenwerking met Kenniscentrum InfoMil en Relevant. 

Eerder verscheen de Kennisbundel Waterstof in de gebouwde omgeving.

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.