Normontwerp voor corrosie van stalen elementen in de grond ter commentaar

Het normontwerp van NEN 6766 ‘Corrosie van stalen elementen in de grond’ is beschikbaar voor commentaar. NEN nodigt alle partijen uit de markt uit om te reageren op dit ontwerp, dat opgesteld is door een werkgroep van de normcommissie ‘Geotechniek’. Commentaar op dit normontwerp kan vóór 1 september 2021 worden ingediend.

Breed gedragen inzicht in de corrosie van stalen constructies in de grond is van belang voor het duurzaam kunnen inzetten van grondstoffen en energie. Onvoldoende kennis op het gebied van corrosie kan leiden tot onjuiste toepassing, waardoor met veel energiegebruik geproduceerde stalen elementen sneller dan nodig hun functie verliezen.

Metingen van corrosie

Informatie over corrosie is te vinden in Europese normen of in handboeken zoals CUR166. Nu komt daar NEN 6766 bij. De laatste jaren zijn er met name in de Rotterdamse Haven en bij projecten van Rijkswaterstaat veel metingen van corrosie uitgevoerd. Hierdoor zijn nieuwe inzichten in de corrosie van buispalen, damwanden en ankers ontstaan. Deze metingen zijn opnieuw geïnterpreteerd en hieruit zijn regels opgesteld om de corrosie te kunnen voorspellen.

NEN 6766

In NEN 6766 zijn eisen opgesteld voor algemene afroesting, EIC en put-corrosie, Microbiologisch geïnduceerde corrosie MIC, corrosie door zwerfstromen en bimetaalcorrosie. Verder komen beschermingsmaatregelen aan de orde: coatings, thermisch verzinken, groutomhulling, dubbele corrosiebescherming en kathodisch beschermen. Ten slotte volgt een hoofdstuk over inspectiescenario’s. 

Met deze norm kan de ontwerper van een stalen buispaal, damwand of anker de benodigde wanddikte bepalen en in combinatie met een inspectiescenario de benodigde corrosiebescherming vaststellen.

Commentaar op dit normontwerp kan vóór 1 september 2021 worden ingediend via normontwerpen.nen.nl.

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.