Vragenlijst inventarisatie breedplaatvloeren

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in de Regeling Bouwbesluit 2012 artikel 5.13 (https://rijksoverheid.bouwbesluit.com/Inhoud/docs/wet/bb2012_reg/hoofdstuk-5a/artikel-5.13) een onderzoeksplicht opgenomen voor de beoordeling van gebouwen met breedplaatvloeren. De onderzoeksplicht heeft betrekking hebben op gebouwen uit de hoogste gevolgklasse volgens NEN 8700.

Naar aanleiding van de invoering van de onderzoeksplicht heeft de minister gemeentelijk bouwtoezicht gevraagd om bestaande gebouwen met breedplaatvloeren in hun gemeente te (laten) inventariseren om vervolgens de eigenaren van de gebouwen met een verhoogd risico de constructieve veiligheid te laten beoordelen en zo nodig te verbeteren.

In de onderstaande link vindt u de aan gemeenten gerichte brief (12 mei 2020) van de minister over de beoordeling van bestaande gebouwen met breedplaatvloeren:
https://www.vereniging-bwt.nl/upload/ckfinder/files/Cobc/Brief%20gemeenten%20Onderzoeksplicht%20gebouwen%20met%20breedplaatvloeren%20(1).pdf

Het protocol waar in de brief naar gerefereerd wordt kunt u vinden in de onderstaande link:
https://www.vereniging-bwt.nl/upload/ckfinder/files/Cobc/Protocol%20Inventarisatie%20en%20onderzoek%20breedplaatvloeren%20dd%207%20mei%202020%20(1).pdf

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties laat door de adviesbureaus VPRC en Nieman onderzoeken hoe de inventarisatie en de beoordeling zijn verlopen met als doel om de Tweede kamer te kunnen informeren hoe in de praktijk invulling wordt gegeven aan de onderzoeksplicht. Het onderzoek is gericht op gemeenten aangesloten bij/behorende tot de G4, de G40 of de M50 en heeft de vorm van een internet-enquête.

Het invullen van de gegevens zal u, als u de meeste gegevens paraat heeft, ca. 5 tot 20 minuten kosten. Mochten de bedoelde risicogebouwen niet in uw gemeente voorkomen, dan vraagt de enquête niet meer van u dan het noteren van dit gegeven en de gemeentenaam. Het onderzoek is inventariserend en niet controlerend. Gegevens zullen geanonimiseerd gebruikt worden in het rapport. Wel kan het ministerie ervoor kiezen om, onder vermelding van de gemeentenaam, inzichtelijk te maken welke gemeenten daadwerkelijk aan het onderzoek hebben deelgenomen.

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.