Dragende functie van vloeren bij brand: veiligheid zit in de details

Het belangrijkste doel van bouwkundige brandveiligheid is dat in geval van brand de aanwezigen in het gebouw veilig kunnen vluchten. De mogelijkheid tot ontvluchting wordt gerealiseerd door een uitgekiende combinatie van de drie belangrijkste essentiële veiligheidskenmerken: brandwerendheid van constructies, rookwerendheid van constructies en brandgedrag van materialen.

De gebouwontwerper en de brandveiligheidsadviseur hebben gezamenlijk de taak om met deze drie ‘bouwstenen’, afhankelijk van de gebruiksfunctie van een gebouw, te komen tot een veilig ontwerp dat voldoet aan het Bouwbesluit. De prestaties van de bouwstenen worden bepaald door middel van gestandaardiseerde brandtesten bij onafhankelijke brandlaboratoria.

Via de Europese classificatiemethoden worden aan constructies en materialen classificaties toegekend. Waarschijnlijk kennen de meeste lezers de termen brandwerendheid (bijvoorbeeld EI 30 of EW 60), rookwerendheid (Sa en/of S200) en de Europese brandklassen (A1 t/m F). Gebouwen dienen zodanig gerealiseerd te worden dat de brandveiligheidsrisico’s worden geminimaliseerd en – als er toch brand uitbreekt – er maatregelen zijn getroffen om de uitbreiding van brand te beperken. De gebruikers (vaak de bewoners) kunnen dan veilig ontvluchten en het gebouw blijft lang genoeg intact zodat het vuur geblust kan worden.

Het ‘intact’ blijven van het pand wordt geborgd door constructies te gebruiken die voldoende lang brandwerend zijn. Deze brandscheidingen zijn er als dragende constructies (wanden en vloeren) en niet-dragende elementen (gipswanden, deuren, doorvoeringen, dilatatievoegen e.d.).

De eisen met betrekking tot de brandwerendheid van dragende vloeren en daken volgen uit het Bouwbesluit 2012 in combinatie met NEN 6069.

Voor samengestelde brandwerende vloeren en daken (de complete vloer of het dak) is in de basis geen geharmoniseerde Europese productnorm of EAD aanwezig en is ook CE-markering niet aan de orde. Op de verschillende constructieonderdelen waarmee een vloer of dak opgebouwd kunnen worden, is veelal wel CE-markering van toepassing. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de bevestigingsmiddelen, sandwichpanelen of het plaatmateriaal.

Het hele artikel is hier te vinden

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.