NCS7201 Geotechniek NEN-Zelfverklaring “Proefbelasting van funderingspalen” behorend bij NPR7201

Als basis voor het ontwerpen van nieuwbouw worden de rekenregels van de Eurocodes voor constructieve veiligheid gebruikt. Hierbij wordt de vereiste veiligheid gewaarborgd. Anderzijds is het belangrijk dat geen extra veiligheden worden ingebouwd, waardoor een oneconomisch ontwerp ontstaat. Bij de draagkracht berekening voor paalfunderingen wordt uitgegaan van de voorschriften van NEN9997-1 (Eurocode 7 met Nationale Bijlage). Hierin zijn veilige waarden voor paalfactoren opgenomen.

Echter, om de draagkracht van palen beter te kunnen bepalen, vinden er steeds meer proefbelastingen plaats. Op basis van de gevonden paalklasse-factoren uit de proefbelasting kunnen ontwerpen worden geoptimaliseerd. Dit leidt dan vaak tot lagere kosten omdat ontworpen kan worden met ter plekke gemeten waarden.

NEN NPR 7201 geeft regels voor de uitvoering, de uitwerking en de interpretatie van proefbelastingen op axiaal belaste funderingspalen. Om aan te kunnen tonen dat deze proeven op een kwalitatief goede manier zijn uitgevoerd volgens NPR7201, heeft NEN een procedure voor een “NEN7201-Zelfverklaring” volgens NCS 7201 in het leven geroepen (https://www.nen.nl/certificatie-en-keurmerken-funderingspalen).

Proefbelastingen volgens NPR 7201 kunnen worden uitgevoerd voor een bepaald project, maar de resultaten kunnen ook landelijk van toepassing worden verklaard. Hiervoor zijn tenminste twee proefbelastingen in Nederland vereist. De resultaten van de proefbelastingen moeten dan worden getoetst door een onafhankelijke expertcommissie.

Leveranciers, aannemers en opdrachtgevers kunnen de “NEN7201-zelfverklaring” gebruiken om onder aantoonbaar geborgde condities, de paalklassefactoren en andere ontwerpparameters voor hun systeem vast te leggen.

Binnen het schema is er de keuze tussen twee, in de NPR 7201 genoemde, categorieën.

  • A1: Bepaling van de landelijk geldende paalklassefactoren
  • A2: Bepaling van paalklassefactoren voor de specifieke locatie van het bouwwerk.

Na de aanvraag voor uitvoering van de paalbelastingsproeven volgens NCS 7201 worden door NEN drie experts benoemd, die eerst het draaiboek en daarna de resultaten van de proeven beoordelen en toetsen tegen NPR 7201. Wanneer de experts een positief advies over de proeven uitbrengen, kunnen de resultaten worden opgenomen in het proeven register van NEN. De “NEN7201-Zelfverklaring”, een samenvatting van paalklassefactoren en andere ontwerp- én uitvoeringsparameters, wordt dan openbaar beschikbaar gesteld in het register op de webpagina van NEN. Zo kan iedereen in Nederland bekijken, welke paalklassefactoren voor het betreffende paalsysteem van toepassing zijn.

Door het werken volgens NPR 7201 worden kwalitatief geborgde rekenparameters verkregen. Registratie heeft als groot voordeel dat deze ontwerpparameters aantoonbaar geborgd tot stand zijn gekomen en voor de gehele geotechnische markt toegankelijk zijn

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.