NEN NCS 7201 - Zelfverklaring ‘Proefbelasting van funderingspalen’ behorend bij NPR 7201 nogmaals uitgelegd

Als basis voor het ontwerpen van nieuwbouw worden de rekenregels van de Eurocodes voor constructieve veiligheid gebruikt. Hiermee wordt de vereiste veiligheid van bouwconstructies gewaarborgd. Maar het is ook belangrijk dat er geen onnodige extra veiligheden worden ingebouwd, waardoor een oneconomisch ontwerp ontstaat. Bij de draagkracht berekening voor paalfunderingen worden de voorschriften van NEN 9997-1 (Eurocode 7 met nationale bijlage) gehanteerd. Hierin zijn veilige waarden voor paalfactoren opgenomen.

Om de draagkracht van palen beter te kunnen bepalen, vinden er steeds meer proefbelastingen plaats. Op basis van de gevonden paalklasse-factoren uit de proefbelasting kunnen ontwerpen worden geoptimaliseerd. Dit leidt vaak tot lagere kosten, omdat ontworpen kan worden met waarden die ter plekke worden gemeten.

NEN heeft de ‘NEN NCS 7201 - Zelfverklaring’ ontwikkeld zodat men aan kan tonen, dat deze proefbelastingen op een kwalitatief goede manier zijn uitgevoerd volgens NPR 7201.

Praktijkrichtlijn

NPR 7201 beschrijft regels voor de uitvoering, uitwerking en interpretatie van proefbelastingen op axiaal belaste funderingspalen. Door het werken volgens NPR 7201 zijn de rekenparameters geborgd. De registratie van de ‘NEN NCS 7201 – Zelfverklaring’ maakt deze ontwerpparameters voor de gehele geotechnische markt toegankelijk.

Voor meer informatie ga naar: Certificatie & keurmerk Funderingspalen

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.