Staalvezelbeton getoetst

Bij toepassing van staalvezelbeton wordt veel gebruikgemaakt van CUR-Aanbeveling 111 voor toepassing bij bedrijfsvloeren op palen. Er is echter steeds meer vraag naar toepassing in andere constructies. Om die reden is in een samenwerking tussen COBc en de industrie het document 'Toetsingshulpmiddel voor Staalvezelbeton voor Funderingsconstructies' opgesteld.

Toetsingshulpmiddel

Het ‘Toetsingshulpmiddel voor Staalvezelbeton voor Funderingsconstructies’ is te downloaden op www.cobc.nl. Daar zijn ook een aantal voorbeeldberekeningen beschikbaar.

Betrokkenen

Aan het opstellen van het Toetsingshulpmiddel hebben deelgenomen: Anne Hoekstra, Bart Wight, Christiaan Veenink, René Braam (rapporteur), Marco Labeur (voorzitter), Mohammed Al-Saadi, Aïda Jusufagic, Ron Kerp (secretaris) en Jos Vermeeren (corresponderend lid).

Een van de alternatieven voor wapeningsstaal in beton is het toepassen van staalvezels. De eerste toepassing van staalvezelbeton (SVB) dateert van het begin van de 20e eeuw. Sinds die tijd wordt veel geëxperimenteerd, worden testmethoden ontwikkeld en rekenmodellen opgesteld. De regelgeving die in Nederland beschikbaar is komt ook uit deze periode. Het meest bekend is CUR-Aanbeveling 111 ‘Staalvezelbeton bedrijfsvloeren op palen – dimensionering en uitvoering’ (verder: CUR 111). Daarnaast zijn de CUR-rapporten C245 ‘Staalvezelbeton, kennis en kennisleemte’ en C246 ‘Staalvezelbeton, inventarisatie van regelgeving’ beschikbaar. 

Het hele artikel is hier te vinden.

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.