Voor de constructeur van nu en straks

Aan de serie Eurocode-studie-/praktijkboeken voor constructeurs is weer een aflevering toegevoegd: Stabiliteit.

Na onder meer Brand, Dwarskrachtverbindingen, Knopen en Staal-beton is Stabiliteit het jongste en inmiddels negende deel in de serie Eurocode-boeken van Bouwen met Staal. De boeken zijn primair bedoeld als leermiddel voor de toekomstige professional, maar als naslagwerk en geheugensteun kunnen ze de praktiserende constructeur ook goede diensten bewijzen.

Voor de nieuwe uitgave hebben Henri Steenbergen, Frans Bijlaard en Bert Snijder de pennen ter hand genomen. Dat heeft geresulteerd in een 284 pagina’s tellende uiteenzetting over het berekenen volgens Eurocode 3 van de stabiliteit van staven in staalconstructies.

Het boek kent een evidente tweedeling: eerst de theorie, dan de (reken)praktijk. De eerste drie hoofdstukken zijn gereserveerd voor theorie en achtergronden van de stabiliteit van respectievelijk (centrisch) op druk belaste staven, op buiging belaste staven, en op zowel druk als buiging belaste staven. Voor deze derde gecombineerde belastingvariant belichten de auteurs ook de toetsingsformule in artikel 6.3 van NEN-EN 1993-1-1 en de aanvullende regels volgens deze norm en de Nationale Bijlage. De tweede reeks van hoofdstukken is voorbehouden aan rekenvoorbeelden, waaronder drie voorbeelden van een op buiging belaste dakligger en drie van een raamwerk.

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.