Aankondiging Webinar NTA ‘Periodieke beoordeling constructieve veiligheid grote publieke gebouwen’ voorafgaand aan de openbare commentaarronde

NEN heeft, in opdracht van het ministerie van BZK, een NTA ontwikkeld voor de periodieke beoordeling van de constructieve veiligheid van grote publieke gebouwen. Het ministerie is voornemens om deze NTA aan te wijzen in de Omgevingsregeling. Ter voorbereiding op de openbare commentaarperiode organiseert NEN op vrijdag 22 juli een webinar.

NEN wil alle belanghebbenden (o.a. gebouweigenaren, constructeurs, inspecteurs en leden van Bouw – en Woningtoezicht) in de aanloop naar de openbare commentaarronde informeren over de aanleiding, achtergrond en opzet van de NTA. Hierdoor kunnen zij met het juiste perspectief naar het NTA-ontwerp kijken. Vertegenwoordigers van NEN, Hageman en ABT geven een korte presentatie en er is ruimte voor vragen. Kort na dit Webinar zal het NTA-ontwerp beschikbaar gesteld worden via www.normontwerpen.nen.nl. De inhoud van het NTA-ontwerp zal daarom tijdens het webinar niet aan de orde komen.

Aanmelden webinar

Het webinar vindt online plaats op vrijdag 22 juli van 10.00 tot 12.00 uur en is kosteloos. Aanmelden kan via deze link. Het webinar wordt opgenomen. Belangstellenden die het webinar niet kunnen bijwonen, kunnen deze opname krijgen als zij zich inschrijven en dit aangeven.

Commentaar aanleveren

Het NTA-ontwerp wordt op korte termijn na het webinar gepubliceerd voor de openbare commentaarronde. Een apart persbericht wordt verstuurd zodra de openbare commentaarperiode van start gaat

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.