Nieuwe Eurocode 7 Geotechniek

Er loopt een Eurocode traject om alle Europese normen met betrekking tot constructieve veiligheid te actualiseren naar de huidige stand van techniek. Net als in het Nederlandse normalisatieproces zijn er ook bij de Europese (CEN) normalisatie verschillende stadia. Daarbij is de procesplanning per Eurocode ook nog eens verschillend. Het einddoel is dat uiterlijk 2027 alle Eurocode normen gereed zijn; het liefst inclusief vertaling en nationale bijlagen. Het is de taak van het NEN Team Constructieve veiligheid en de verschillende betrokken commissies om dit voor elkaar te krijgen.

NEN voert het secretariaat van CEN TC250/SC7 ‘Geotechnical Design’. Deze subcommissie is verantwoordelijk voor de nieuwe Eurocode 7 (EN1997), die betrekking heeft op geotechnische aspecten. Er is hard gewerkt aan de nieuwe serie Eurocode EN1997 normen set. Dankzij de toewijding van de Nederlandse voorzitter Adriaan van Seters en het grote aantal Nederlandse experts in internationale werkgroepen is de inbreng vanuit Nederland substantieel. Op dit moment bereiden NEN en de betrokken experts zich voor op de Formal Vote; de formele stemming over de eindversies van EN1997.

Wat is een Formal Enquiry ronde binnen Europa?

De CEN Eurocode Formal Enquiry duurt vier maanden. Dit is de laatste mogelijkheid voor belanghebbenden om via hun Nationale normalisatie bureau, zoals NEN in Nederland, technisch commentaar te leveren op het concept. Dit concept is dan al in een ver gevorderd stadium en is vergelijkbaar met de uitvraag van een ontwerp-Nederlands norm (ontwerp-NEN).

Vorig jaar heeft SC7 met bijna 300 leden, verdeeld over twaalf onderliggende werkgroepen, met maandelijkse vergaderingen hard gewerkt aan de eind-concepten voor de Formal Enquiry. De Formal Enquiry was van september t/m december 2022. Als resultaat van al dit werk zijn alle drie de delen van de serie goedgekeurd: een goede stap op weg naar de eindversie van Eurocode 7! Desalniettemin is er, gezien het detailniveau van het binnengekomen commentaar, nog veel werk te verzetten.  

Evaluatie Formal Enquiry

Voor de normconcepten zijn in totaal 3.882 reacties ontvangen. Ongeveer 43% is van redactionele aard. Het Nederlandse aandeel in de commentaren (175) voor de drie documenten bij elkaar was 4,5%. Er kan worden geconcludeerd dat de Nederlandse inbreng tijdens het proces zodanig is geweest dat er voor Nederland geen onoverkomelijke punten in staan, die niet via de nationale bijlagen naar de Nederlandse situatie kunnen worden vertaald.

Laatste stap naar eindstemming

De experts in de commissie hebben tot en met mei 2023 de tijd om alle commentaren te beoordelen en tot een definitief einddocument te komen dat in augustus moet worden ingeleverd. Dat wordt dus hard werken. Alleen al voor een goede verdeling van het verwerken van de commentaren heeft een kleine werkgroep (TG-A1) in januari bijna dagelijks vergaderd.

Het commentaar wordt besproken in de twaalf internationale werkgroepen, waarin vanuit Nederland 20 experts deelnemen. Deze groepen vergaderen meestal digitaal, maar er is ook een face to face meeting in Lissabon om de belangrijkste commentaren en rapportages op elkaar af te stemmen. De uiteindelijke Formal Vote, de definitieve goedkeuring, zal in april 2024 plaatsvinden. Hierna kan worden begonnen met de vertaling en met de Nederlandse bijlage.

Om uit te leggen wat er allemaal verandert en de branche internationaal op de hoogte te houden en het gesprek aan te gaan worden er drie tot vier keer per jaar internationale webinars georganiseerd door NEN in samenwerking met ISSMGE en SC7. Voor het laatste webinar waren er meer dan 800 aanmeldingen.

Praat mee 

Bij het maken van goede afspraken zijn er verschillende partijen nodig. En NEN is een organisatie die daarvoor kan zorgen. Dat doen we immers al meer dan 100 jaar. Zo brengen we verschillende partijen bij elkaar in een commissie om afspraken te maken over allerlei onderwerpen, dus ook voor het onderwerp ‘Constructieve veiligheid’. In de commissies zitten verschillende organisaties en instellingen die dus afspraken maken over allerlei onderwerpen rondom bijv. Eurocodes. Benieuwd hoe uw organisatie kan meedoen in de commissie óf hoe de commissie eruit ziet?
 

Neem dan contact op met:
Mark Lurvink
Consultant
T: 015 2 690 443
E: bouw@nen.nl

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.