NTA 8790 open voor commentaar

De NTA ‘Periodieke beoordeling betrouwbaarheid van constructieve veiligheid van bestaande bouwwerken’ (NTA 8790) is nu open voor commentaar. NEN heeft deze NTA ontwikkeld in opdracht van het ministerie van BZK. Het ministerie is voornemens om deze NTA aan te wijzen in de Omgevingsregeling. De openbare commentaarronde loopt tot 20 maart 2023.

Periodieke beoordeling constructieve veiligheid

De NTA beschrijft de methode voor de periodieke beoordeling van de betrouwbaarheid van de constructieve veiligheid van met name grote publiektoegankelijke gebouwen. In de NTA staat een inhoudelijke uitwerking van deze beoordelingssystematiek. Er is een scherpe rolverdeling tussen overheid, bevoegd gezag, gebouweigenaar en beoordelaar geschetst. En er zijn eisen gesteld aan de organisaties en personen die de beoordeling verrichten.

Het belang van een kwalitatief goede en tegelijkertijd werkbare beoordelingsmethode is groot, zowel voor eigenaren als voor betrokken constructeurs. Het ontwerp van de NTA is daarom opgesteld door een werkgroep bestaande uit specialisten, geflankeerd door een regiegroep met daarin onder andere gebouweigenaren van grote publiektoegankelijke gebouwen. VNconstructeurs is vertegenwoordigd in zowel de werkgroep (Rudi Roijakkers, voorzitter commissie Vakmanschap) als de regiegroep (Bob Gieskens, directeur).

APK voor publieke gebouwen

Periodieke keuring van bestaande risicovolle gebouwen levert een grote bijdrage aan constructieve veiligheid. Een recent voorbeeld daarvan is de Nelson Mandelabrug. Dat had ook veel desastreuzer kunnen aflopen. Deze NTA, de APK voor publieke gebouwen en daarbij behorende beoordelingsmethode geeft invulling aan een lang bestaande wens van VNconstructeurs.

Commentaar aanleveren

De groene versie van de NTA ‘Periodieke beoordeling betrouwbaarheid van constructieve veiligheid van bestaande bouwwerken’ (NTA 8790) is gepubliceerd op normontwerpen.nen.nl. Belanghebbende partijen kunnen commentaar indienen in de periode van 7 februari tot 20 maart 2023.

De commissie Vakmanschap van VNconstructeurs zal de groene versie van de NTA 8790 bestuderen en daar zo nodig commentaar op leveren. De inbreng van alle leden van VNconstructeurs wordt hierbij zeer op prijs gesteld. Neem voor afstemming of meer informatie contact op met: secretariaat@vnconstructeurs.nl.

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.