Normontwerp NEN 6726 Aanvullende regels voor toepassing van vooraf vervaardigde betonproducten in constructies

Er is nu een nieuwe normenserie voor aanvullende regels voor toepassing van vooraf vervaardigde betonproducten in betonproducten. Deze norm vervangt deels NVN 6525:2008. Hiermee krijgen marktpartijen in Nederland praktische handvatten voor de toepassing op hun betonproducten van internationale normen. Daardoor kunnen bijvoorbeeld onbedoeld verkeerde interpretaties worden voorkomen.

De nieuwe normontwerpen zijn in samenhang opgesteld met die uit de Eurocode-serie (NEN-EN 1990, enz.), NEN-EN 13670 voor de uitvoering van betonconstructies en de Europese productnormen voor vooraf vervaardigde betonproducten kan worden gebruikt.

De normenreeks bestaat uit een algemeen deel en afzonderlijke delen per toepassing. De teksten in dit normontwerp zijn opgesteld als toelichting en/of aanvulling op NEN‑EN 1992‑1‑1 en de betreffende productnorm.

Op basis van de volgende argumenten is de keuze gemaakt of een aanvullende tekst is beschreven bij NEN-EN 1992-1-1 of bij de betreffende productnorm is gedaan:

  • Als de aanvulling betrekking heeft op de samengestelde constructie, is de aanvulling zo mogelijk toegevoegd aan NEN-EN 1992-1-1. Een uitzondering hierop wordt gevormd indien de aanvulling betrekking heeft op een tekst in de productnorm die reeds ingaat op de samengestelde constructie.
  • De aanvulling die betrekking heeft op het vooraf vervaardigde product is toegevoegd aan de betreffende productnorm.

In sommige gevallen geven zowel NEN-EN 1992-1-1 als de desbetreffende productnormen ontwerpregels. De ontwerpregels in de productnorm zijn voorgelegd aan de Technical Committee CEN/TC 250/SC 2 en hebben daarmee de instemming van de Europese normcommissie. Daarom prevaleren de product specifieke ontwerpregels boven de algemene regels volgend uit de NEN‑EN 1992-1-1.

De serie bestaat momenteel uit drie delen:

  • Ontw. NEN 6726 Aanvullende regels voor toepassing van vooraf vervaardigde betonproducten in constructies – Deel 1: Algemene bepalingen
  • NEN 6726 Aanvullende regels voor toepassing van vooraf vervaardigde betonproducten in constructies – Deel 2: Kanaalplaatvloeren
  • NEN 6726 Aanvullende regels voor toepassing van vooraf vervaardigde betonproducten in constructies – Deel 3: Breedplaatvloeren.

In de toekomst kunnen andere delen volgen, bijvoorbeeld op het gebied van ribbenvloeren, combinatievloeren en andere constructies samengesteld uit producten volgens Europese productnorm voor vooraf vervaardigde betonproducten.

De ontwerpnormen zijn voor commentaar gepubliceerd op https://normontwerpen.nen.nl/. Er kan tot 1 november 2023 via deze webpagina commentaar worden ingeleverd.

Meer informatie

Meer informatie over over deze norm(en) of over het normalisatieproces? Neem contact op met: 

Geert Kraijema | Consultant
015 2 690 443 e-mail : bouw@nen.nl

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.